Околна среда: Комисията призовава за по-решителни действия срещу деградацията на почватаДата02.06.2018
Размер36.82 Kb.

Европейска комисия — Съобщение за пресата


Околна среда: Комисията призовава за по-решителни действия срещу деградацията на почвата

Брюксел, 13 февруари 2012 г. Деградацията на почвата е обезпокоително явление в ЕС. Между 1990 г. и 2006 г. най-малко 275 хектара бяха безвъзвратно загубвани всеки ден вследствие на запечатването на почвата – покриване на плодородни земи с непропусклив материал. Феномен, който годишно обхващаше 1000 km² или територия с размера на Кипър за десетилетие. Счита се, че причиняваната от водата почвена ерозия засяга 1,3 млн. км² в Европа — площ, 2,5 пъти по-голяма от територията на Франция. Деградацията на почвата нарушава способността ни за производство на хранителни продукти, за превенция при суши и наводнения, за спиране на загубата на биологично разнообразие и борба с климатичните промени. Това са някои от основните констатации на двата нови доклада относно политиката и научните аспекти в областта на почвите в Европа, представени от Европейската комисия.

Янез Поточник, комисар по околната среда, заяви: „Тези доклади подчертават колко е важно да пазим европейските почви, за да осигурим сигурността на снабдяването с висококачествени хранителни продукти и чиста подпочвена вода, здравословни места за отдих и ниски емисии на парникови газове. Ние трябва да използваме почвените ресурси по по-устойчив начин. Най-добрият начин да постигнем това ще бъде съвместен подход в целия ЕС. Комисията представи съответните законодателни предложения и се надявам, че нашите нови доклади ще подействат като сигнал за Съвета и Парламента да пристъпят към действие.“

В докладите е изтъкната необходимостта от усилия за спиране на текущата деградация на почвите в Европа. През последното десетилетие зачестиха ерозията, запечатването и повишаването на киселинното съдържание на почвите, като се очаква тази тенденция да продължи, освен ако не бъде потърсено решение на проблеми като растящата експлоатация на земята, неефективното използване на природните ресурси и запазването на органичните вещества в почвата. Според доклада относно политическите аспекти, пет години след приемане на Тематичната стратегия за опазване на почвите все още липсва систематичен контрол и защита на качеството на почвите в Европа. Това означава, че актуалните действия не са достатъчни за осигуряването на подходящо ниво на защита на почвите в цяла Европа.

При подготовката на мерките на равнище ЕС Комисията оказа подкрепа на инициативи за повишаване на осведомеността относно почвите и проекти за изследване и контрол, като например LUCAS — проучване на Евростат на земната покривка, земеползването и агроекологичните показатели. Комисията също така продължи интеграцията на целите за опазване на почвата в други политики на ЕС, включително в областта на селското стопанство и развитието на селските райони. За периода 2007— 2013 г. бяха отпуснати около 3,1 милиарда евро за рехабилитация на индустриални площи и замърсени земи като част от политиката на сближаване. Унгария, Чешката република и Германия получиха по-голямата част от тези средства (съответно 475, 371 и 332 млн. EUR).

В допълнение към текущите действия, насочени към преодоляване на деградацията на почвата, Комисията възнамерява да подкрепи научните изследвания и контрола на почвите, да завърши насоките по отношение запечатването на почвата и да включи допълнителни аспекти относно почвите в предстоящия преглед на Директивата за оценка на въздействието върху околната среда. Комисията също така ще предложи земеплозването, промените в земеползването и емисиите от горското стопанство да бъдат отчитани във връзка с ангажиментите на ЕС по отношение на изменението на климата до 2020 г, а на международно равнище ще работи в подкрепа на инициативи, свързани с почвите.

В научния доклад „Състоянието на почвите в Европа“, публикуван от Съвместния научноизследователски център на Европейската комисия в сътрудничество с Европейската агенция за околната среда, е представен подробен преглед на настоящите ни познания относно почвените ресурси и процесите на деградация на почвата. В доклада се достига до заключението, че са необходими допълнителни проучвания и по-ефективен процес за събиране на данни за разширяване на знанията ни и повишаване на осведомеността на обществото относно значението на почвите.

Следващи стъпки

Европейският парламент и Съветът се приканват да представят своите становища относно доклада за политиката.Обща информация по разглеждания въпрос

През 2006 г. Европейската комисия прие Рамкова директива за почвите, насочена към опазването на почвата, включително неговите трансгранични аспекти. Директивата цели гарантиране на плодородието на почвите, особено за производството на хранителни продукти, ограничаване на рисковете за човешкото здраве и околната среда, осигуряване на възможности за смекчаване и адаптиране към последиците от изменението на климата, както и насърчаване на стопанската инициатива в областта на възстановяването на почвата. Веднъж приета, директивата, която понастоящем се обсъжда в Съвета и Европейския парламент, ще допринесе за решаването на някои от посочените в доклада критични въпроси.За повече информация:

Доклад за политиката: http://ec.europa.eu/environment/soil/three_en.htm

Научен доклад: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2540

Вж. също:

MEMO/06/341 относно Тематичната стратегия за опазване на почвите

http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)Monica Westeren (+32 2 299 18 30)IP/12/128Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница