Оп „столично предприятие за третиране на отпадъци“Дата13.11.2018
Размер90.98 Kb.

ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“

гр. София, с. Яна, местност Садината, е-mail: office@spto.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ИЗРАБОТВАНЕ И МОНТАЖ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪПЪТСТВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЛЕНТОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ № 01М0021АН001, № 01М0022АН001, № 01М0023АН001 и № 01М0024АН001 В ЗАВОД ЗА МБТ НА ОТПАДЪЦИ С ПРОИЗВОДСТВО НА RDF-ГОРИВО - с. ЯНА, МЕСТНОСТ САДИНАТА  1. ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕЛ

Настоящето техническо задание е разработено поради необходимостта от реконструкция на лентови транспортьори № 01М0021АН001, № 01М0022АН001, № 01М0023АН001 и № 01М0024АН001, изработване и монтаж на допълнителни съпътстващи елементи, наладка пуск и центроване на лентовото платно.

I.1. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

I.1.1. Технологична функция и общи технически изисквания

Лентовите транспортьори, предмет на заданието осигуряват транспортна технологична връзка между машини с подвижен под и отварачи на торби в Приемна сграда.Технически параметри на съществуващите лентови транспортьори

Информационен лист № : / Data Sheet No.: 10.1

No.

Com.-No.

Проект: Инсталация за механично и биологично третиране - София

Количество

1

Project: MBT Sofia

Quantity

Информационен лист:

Data sheet:

Лентов транспортьор за предварително сортиране:

belt conveyor for presorting

 

 

 

Позиция № /Pos. – No. BC.1.02.1

 AKS no: 01M 0021 AH001, 01M 0022 AH001, 01M 0023 AH001, 01M 0024 AH001

 

 

 

1

Описание /

Транспортиране и предварително сортиране Линия 1/

Description

pre-picking conveyor with kink line 1

2

Доставчик/

Егерсман Анлагенбау /

Supplier

Eggersmann Anlagenbau

3

 

Коритообразен лентов транспортьор

Conveyor Type

MGF - troughed belt conveyor

4

Употреба/

Транспортиране и предварително сортиране /

Use

Transport and pre-sorting

5

Проект/

Лентовият транспортьор е проектиран за макс производителност [т/ч]

31,1

Design

The conveyor is designed for max. throughput of [t/hr]

6

Среда /

Фракция от твърди битови отпадъци (ТБО) от подвижен под /

Medium

Fraction of MSW from moving floor

7

Температурна среда/

Зависи от сезона и режима за събиране на отпадъци /

Temperature medium

Depending on season and waste collection regime

8

Размер/

широчина на лентовия транспортьор мм / belt width in mm

1400

Size

дължина на лентовия транспортьор мм / conveyor length in mm

32000

9

Конструкция/

Отделните компоненти ще бъдат произведени в цех и монтирани на площадката /

Construction

Single component will be fabricated in workshop and erected on site

10

Диаметър на валяка/

345 mm

Drive roller diameter

11

Осово разстояние на валяка/

1000 mm

Support roller distance

12

Допълнително оборудване/
Additional equipment

авариен изтеглящ кабел / emergency pull wire

скрепер / scraper

лентов транспортьор застой наблюдение / belt standstill monitoring

задвижване текущо наблюдение / drive current monitoring

Честотен преобразувател / frequency converter

стоманени подпори / steel supports

Лентова везна / Belt Weigher

Уред за изравняване на лентите /Belt misalignment switch: : Един чифт уреди директно преди обтягащата станция от долната страна на лентата/ One pair of switches directly in front of the tensioning station at the underside of the belt.

13

Място на инсталацията/

приемна сграда / reception building

Mounting location

14

Номинална мощност / Installed power

3,00 kW

15

Забележки/

Remarks


… /ФИГ.1 Разположение на лентовите транспортьори

Лентов транспортьор тип MGFФИГ.2 Лентов транспортьор тип MGF

ІІ. ВИДОВЕ РАБОТИВидове работи

МЯРКА

Количест-

во


Единична цена в лв. без ДДС

Обща цена в лв. без ДДС

1

Демонтаж на долни ролки /съществуващи/.

Бр.

442

Изработване и доставка на долни ролки с размери Ø108х1736мм

Бр.

443

Изработване и монтаж на странични ограничителни ролки тип „полицай” - горни

Бр.

644

Изработване и монтаж на странични ограничителни ролки тип „полицай” - долни

Бр.

645

Изработване и монтаж на изтупващ барабан, комплект с регулируема стойка.

Бр.

46

Наладка, пуск и центроване на лентовото платно/самото лепене се извършва от Изпълнител по друг договор

човекочасове

247

Провеждане на 72 часови проби.


човекочасове

728

Доставка на резервни части:


Позиция № 2 - долни ролки с размери Ø108х1736мм

Бр.

5Позиция № 3 ограничителни ролки тип „полицай” - горни

Бр.

10Позиция № 4 - ограничителни ролки тип „полицай” - долни

Бр.

10


Обща стойност в лева без ДДС


х

х

Прогнозна стойност: Прогнозната стойност на поръчката е до 30 000 (тридесет хиляди) лева без включен ДДС.

Начин на плащане - авансово 60 % след сключане на договора и 40 % след извършване на 72 /седемдесет и два/ часови проби и приемане работата на Изпълнителя.

Срок на договора: до 180 дни, считано от датата на регистрационния индекс на Възложителя.

Срок за изпълнение: Дейностите по т. 1-6 ще се възлагат поетапно за всеки от отделните лентови транспортьори, след подадена заявка от Възложителя, като срокът за изпълнение на един транспортьор е до 3 /три/ работни дни.

Общи изисквания: Фирмата-изпълнител да притежава опит в проектирането, производството и монтаж на лентови транспортьори. Да има опит и ресурс за осъществяване на проектиране и изпълнение на всички строителни дейности, свързани с монтажа на лентовия транспортьор. Необходимо е Изпълнителят да може да осъществи всички необходими настройки, въвеждане в експлоатация на площадката на лентовите транспортьори.

Срок на валидност на офертата: не по-малко от 45 дни.

Офертата да бъде адресирана до: Слави Аспарухов, Директор ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ и да съдържа следната информация:

  • Сведения за участника:

1. Официално име на участника:

2. Фирмени данни: седалище и адрес на управление;

3. Регистрация - Булстат /ЕИК/: ........................................................

4. Адрес за кореспонденция; телефон:...................факс:.................е-mail:..................5. Лице за контакти: длъжност................; телефон:........... факс:...........е-mail:............
Офертата да бъде подписана и подпечатана от представляващия участника/кандидата.

Моля, при проявен интерес да изпратите Вашето предложение и изисканата информация до 17.30 часа на 20.06.2018 г. по е-mail: office@spto.bg или на адрес: с. Яна, местност Садината.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница