Операционна системаДата30.11.2018
Размер181 Kb.
ПРЕГОВОР Входно ниво 7-ми клас
 1. Операционна система


 • Компютърна система. Състои се от 3 компонента:

  • Хардуер – апаратната част на компютъра – всички устройства

  • Софтуер – всички програми, с които работи компютъра

  • Човешки ресурси – хората, които работят с компютъра – програмисти и потребители

 • Операционна система - управлява ресурсите на компютърната система – софтуера, хардуера и хората.
 1. Единици за информация


1 бит(b) – най-малката единица, в 1 b може да се съхрани 0 или 1

1 байт(B) =8b, в 1B могат да се запишат числата от 0 до 255

1 KB=210B=1024B

1 MB=220B =1024KB

1 GB=230B =1024MB

1 TB=240B =1024GB


 1. Файлова система


 • Windows Explorer – управлява файловата с-ма на Windows. Как се стратира

 • Структура на файловата система – дървовидна, йерархична – корен, папки, подпапки

 • Създаване и преименуване на папки

Задача: Стартирайте Windows Explorer:

   • Преименувайте вашата папка, като промените само класа – все пак вече сте в 7-ми клас;

   • Във вашата папка създайте нова с име pregovor_vhod;
 1. Компютърна графика


  • Сканиране – за какво служи и с кои устройства го осъществяваме?

  • Графични файлови формати – избройте различни формати и си припомнете разликата между тях.

  • Видове компютърна графика – от какво се изгражда изображението и с кои програми каква графика създаваме?

   • Растерна графика – пиксели – Paint, Photoshop

   • Векторна графика – геометрични фигури, които се описват с формули – например в Power point, Word.
 1. Текстообработка – word


 • Форматиране на параграф – Format/ Paragraph за Office 2003, за Office 2007 – Home/Paragraph

 • Характеристики на параграфа

  • Подравняване – Alignment – Left, Right, Center, Justify /двустранно/

  • Разстояние между редовете – Line Spacing

  • Отстъпи на параграфа – Indentation – могат да се управляват както от линията, така и от диалоговия прозорец Paragraph

   • на първия ред – от кутията Special/First Line

   • ляв и десен отстъп - Left, Right

  • Разстояние преди и след параграфа – Spacing – Before, After

 • Вмъкване на изображение – Insert/ Picture from File или Clip Art

  • Характеристики на страницата – File/ Page Setup за Office 2003, за Office 2007 – Page Layout/ Page Setup

  • Размер – А3, А4... - Size

  • Ориентация – Orientation – Portrait/Landscape

  • Бели полета – Margins – Top, Left, Right, Bottom

 • Преглед преди печат – бутон Print Preview или File/ Print Preview за Office 2003, за Office 2007 – бутон Print Preview от лентата Quick Access, или oт Office Button/Print/ Print Preview

 • Отпечатване - Print

  • Задача: Изтеглете от Интернет – www.it.jovkov.org – шести клас/текстообработка/файла Хакер и го запишете с име hacker7.doc в папка pregovor_vhod.:

   • Отворете файла hacker7.doc. Колко страници има?;

   • Каква е големината на листа? Задайте размер А4 – колко станаха страниците?;

   • Променете ориентацията на листа по ширината на страницата.

   • Променете белите полета на листа по следния начин:

    1. Left – 3 см;

    2. Top, Bottom, Right – 2 см. Промени ли се броят на страниците?

   • Маркирайте целия текст. С какъв шрифт и размер е той? Форматирайте по следния начин:

    1. Сменете шрифта на Arial;

    2. Размер на буквите – 12 pt;

    3. Подравняване – двустранно;

    4. Отстъп на първия ред на всеки параграф – 2 см

   • Форматирайте заглавието:

    1. Подравняване – в средата

    2. Разстояние след параграфа – 12 pt;

    3. Без отстъп на първия ред.

   • Вмъкнете в средата на първа страница картинка и я форматирайте така, че текстът да я обгражда от всички страни.

   • Съхранете промените във файла.

Електронни таблици


Задача: Отворете Excel и запишете файла с име pregovor7.xls в папка pregovor_vhod.:

 • Предназначение на електронните таблици?

 • Създайте следната таблица • Знак за формула =;

 • В D1 въведете формула за намиране на произведението на клетки С1 и В1;

 • Променете съдържанието на клетка В1 на 10. Промени ли се съдържание на D1? При промяна на стойност резултатът се променя автоматично.

 • Функции

  • SUM, бутон AUTOSUM – намерете в В5 сумата на всички клетки от областта В1:В4

  • AVERAGE – намерете в В6 ср. аритметично на всички клетки от областта В1:В4

  • MIN – намерете в В8 най-голямата стойност от всички клетки от областта В1:В4

  • MAX – намерете в В7 най-голямата стойност от всички клетки от областта В1:В4

 • Запишете промените във файла.
 1. Интернет


 • Електронни адреси

  • IP адрес - адрес на всеки компютър в мрежата
   84.22.161.192 – състои се от 4 трицифрени числа, разделени с „.”. Всяко число може да е от 0 до 255, т.е. 1 байт(В)

  • Адрес на електронна поща miro@abv.bg

 • Използване на електронна поща – e-mail

  • Прикрепени файлове – могат да са всякакъв формат – изображения, електронни таблици, текстови документи, презентации и др.

   Задача: Изпратете e-mail на преподавателя като прикрепите следните 3 файла:

   • ваша снимка от училищния сайт;

   • pregovor7.xls;

   • hacker7.doc.

Не забравяйте в полето относно да напишете името и класа си!!!!
 1. Презентации


 • Етапи на създаване

  • Планиране

  • Събиране на материалите

  • Създаване
   Задача: Създайте презентация от 3 слайда, с която да представите 2 събития от училищния живот. Използвайте снимки от училищния сайт.
   слайд 1 – заглавен - заглавие по избор
   слайд 2 – събитие 1 – снимки, кратък текст
   слайд 3 – събитие 2 – снимки, кратък текст
   Съхранете презентацията във вашите папки с име: Yovkov.ppt

 • Анимиране на слайдовете
  меню Slide Show/Animation Schemes или Custom Animation за Office 2003

меню Animations/Animate или Custom Animation за Office 2007
маркира се обекта за анимиране и се прилага анимационния ефект

Задача: Анимирайте втори и трети слайд
 • Ефекти при преход между слайдовете – Transition
  меню Slide Show/Slide Transition за Office 2003

меню Animations/лента с ефекти Transition to this slide за Office 2007

Задача: Задайте различни преходи между всички слайдове.
Каталог: 6 klas
6 klas -> Разрежете квадратна мрежа 5x5 по клетките на 3 части с равни периметри
6 klas -> Задача Стойността на израза 12 4,5 + 3 4,5 6 4,5 е: a 1210,5 б 22,8 в 45,6 г 10 д друг отговор
6 klas -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас петнадесето състезание по математика
6 klas -> Портрет на един хакер
6 klas -> Програма по география и икономика за шести клас в избираеми учебни часове
6 klas -> Програма по изобразително изкуство за шести клас разширена подготовка в избираеми учебни часове
6 klas -> Примерно годишно тематично разпределение по изобразително изкуство за шести клас – разширена подготовка
6 klas -> Примерно годишно тематично разпределение по руски език за шести клас – общообразователна подготовка
6 klas -> Примерно годишно тематично разпределение за избираеми учебни часове по география и икономика за VI клас
6 klas -> Примерно годишно тематично разпределение по география и икономика за клас


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница