Оперативна програма " Развитие на човешките ресурси" 2007 2013 г. Проект "разработване на система за оценка на качеството на средното образование" поканаДата26.09.2018
Размер34.87 Kb.
ТипПрограма

Европейски съюз

Европейски социален фонд
Оперативна програма

Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.ПРОЕКТ “РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”


ПОКАНА


На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование отправя покана за събиране на оферти за закупуване на пакети статистически програми, както следва:

I. Пакет за статистическа обработка на данните според класическата тестова теория включващ следното:

 • Програма или модул „Базови статистически процедури модул” М Честотни, описателни статистики, дву и три мерни крос-таблици и графики. Сравняване на средни стойности, вариационен и корелационен анализ. - Statistics Base

  • Програма или модул за комбинирани таблици с над 1000 полèта за една променлива – възможност за построяване на таблици по училища, региони по пол и майчин език и т.н. - Custom Tables

  • Програма или модул за репликиране на планове на дву и повече факторен анализ чрез разделяне на извадката - Bootstrapping

  • Програма или модул позволяващ да се анализират и протоколи с пропуснати данни, с няколко процедури за допълване на пропуските включително Imputation - Missing Values

  • Програма или модул позволяващ да се извършва регресионен анализ Regression

  • Програма или модул допълващ базовата статистика с модерни статистически процедури, работещи и със порядкови и номинални скали, извършващи "Многофакторен анализ на връзки", "Откриване на скрити латентни структури – Факторен анализ, , Анализ на съответствията", "Таксономични методи”, „Клъстърен анализ”, „Многомерно скалиране", "Анализ в динамика", „Дискриминантен анализ” - Advanced Statistics

  • Програма или модул позволяващ превръщането на качествените данни в количествени и последяващата им обработка и анализ за откриване на прилики, разлики и взаимозависимости (Категориален факторен анализ)- Categories

  • Програма или модул позволяващ да се правят комплексни извадки - Complex Samples

  • Програма или модул позволяващ да се определи подобието на верните и грешните отговори на отделни лица при съмнения за преписване - Software to Identify Test Misconduct (test cheating, tests scrutiny ).II. Статистически пакет за обработка на данните според некласическата теория на тестването (IRT – Item Response Theory) включващ следно:

 • Програма или модул от програма за работеща с главните IRT модели: 2 и 3 параметрични, логистичен, множествени номинални категории, степенувани оценки, модели с частичен кредит, множествен избор - Analysis of Multiple-Category Response Data

 • Програма или модул от програма за работа с IRT (Раш) и латентно рагресионни модели позволяваща мултифацетен анализ (тест, ученици, оценители), мултидименсионални регресионни модели с изчертаване на вероянтостното ниво на постижения - Generalized Item Response Modeling

 • Програма или модул от програма за йерархично линейно и нелинейно моделиране - Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling

 • Програма или модул от програма за IRT – калибриране - User-friendly IRT Calibration

1. Офертата да съдържа:

- Цена в лева.

2. Документи на фирмата:

- Копие от документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР;

- Документ за регистрация по БУЛСТАТ;

3. Офертата трябва да съдържа: количествено-стойностна сметка за един и за два лиценза, срок на доставката, начин на плащане и валидност на офертата.

4. Срок на подаване на офертата – до 15 април 2011.

5. Срок на валидност на офертата – 90 (деветдесет дни).

Срок на изпълнение: до 10 календарни дни от сключване на договора.

Прогнозната обща цена е около 28 000 лева без ДДС.

Критерий за оценка на офертите е най-ниска цена.


Срок и място на подаване на офертата – до 15.04.2011 г. по e-mail: ckoko@mon.bg.

За допълнителни въпроси – Сашко Арабаджиев тел. 970 56 58; e-mail: s.arabadjiev@mon.bg; ckoko@mon.bg
НЕДА КРИСТАНОВА

Ръководител проект
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТАЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

София 1113, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 5; тел. +359 2 970 56 11; факс + 359 2 870 20 62; e-mail: ckoko@mon.bg, www.ckoko.bg


Каталог: upload -> docs -> 2013-01
2013-01 -> Списък на участниците
2013-01 -> Литература дата на обучението: 5-7 март 2010 г. Място на обучението: Боровец, Хотел „Самоков
2013-01 -> Информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция
2013-01 -> Списък на участниците
2013-01 -> Списък на участниците
2013-01 -> Списък на участниците
2013-01 -> Обучител: Нина Иванова списък на участниците
2013-01 -> Литература дата на обучението: 5-7 февруари 2010 г. Място на обучението: Велико Търново, хотел „интерхотел велико Търново


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница