Опис на регистрите на населението на община бобошево опис на регистрите на населението на град бобошевоДата11.02.2018
Размер198.27 Kb.
ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОБОШЕВО
1.Опис на регистрите на населението на град БОБОШЕВО
ЗАБЕЛЕЖКА: През периода 1968-1977 год. е имало регистри-том ІІІ,том ІV и том VІІ,но същите не са запазени
От….До….

/година на водене на регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на

Регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на населението и том на регистъра./Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга на изселванията/Местосъхранение

/община…Централен държавен архив,поделение на държавния архив град…/
Състояние на

Регистрите

/Запазени,средно запазени,в лошо състояние/Използваемост

на регистрите

/ Ползват се активно,рядко се ползват,не се ползват/1.

1958-1968

100

Регистър на населението,том І

Азбучник

Община Бобошево

Запазен

Ползват се активно

2.

1958-1968

100

Регистър на населението,том ІІ

Азбучник

Община Бобошево

Запазен

Ползват се активно

3.

1958-1968

93

Регистър на населението,том ІІІ

Азбучник

Община Бобошево

Запазен

Ползва се активно

4.

1958-1968

100

Регистър на населението,том ІV

Азбучник

Община Бобошево

Запазен

Ползва се активно

5.

1958-1968

100

Регистър на населението,том V

Азбучник

Община Бобошево

Запазен

Ползва се активно

6.

1958-1968

100

Регистър на населението,том VІ

Азбучник

Община Бобошево

Запазен

Ползва се активно

7.

1958-1968

98

Регистър на населението,том VІІ

Азбучник

Община Бобошево

Запазен

Ползва се активно

8

1958-1968

94

Регистър на населението,том VІІІ

Азбучник

Община Бобошево

Запазен

Ползва се активно

9.

1958-1968

76

Регистър на населението,том ІХ

не

Община Бобошево

Запазен

Ползва се активно

10.

1958-1968

94

Регистър на населението,том Х и Ха

Азбучник

Община Бобошево

Запазен

Ползва се активно

11.

1968-1977

122

Регистър на населението,том І

Азбучник

Община Бобошево

Средно запазен

Ползва се активно

12.

1968-1977

128

Регистър на населението,том ІІ

Азбучник

Община Бобошево

Средно запазен

Ползва се активно

13.

1968-1977

196

Регистър на населението,том V

Не

Община Бобошево

Лошо състояние

Ползват се акти

14.

1968-1977

111

Регистър на населението,том VІ

Не

Община Бобошево

Лошо състояние

Ползват се активно

15.

1968-1977

3

Регистър на населението-Дом “Майка и дете”,том VІІІ

Не

Община Бобошево

Лошо състояние

Не се ползват

16.

1968-1977

27

Регистър на населението,том ІХ

Азбучник

Община Бобошево

Запазен

Ползва се активно


ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

2.Опис на регистрите на населението на с.БАДИНООт….До….

/година на водене на регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на

Регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на населението и том на регистъра./Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга на изселванията/Местосъхранение

/община…Централен държавен архив,поделение на държавния архив град…/
Състояние на

Регистрите

/Запазени,средно запазени,в лошо състояние/Използваемост

на регистрите

/ Ползват се активно,рядко се ползват,не се ползват/1.

1958-1977

172

Регистър на населението,том І

Азбучник

В кметството

Средно запазен

Ползват се активноОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

3.Опис на регистрите на населението на Кметство БЛАЖИЕВООт….До….

/година на водене на регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на

Регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на населението и том на регистъра./Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга на изселванията/Местосъхранение

/община…Централен държавен архив,поделение на държавния архив град…/
Състояние на

Регистрите

/Запазени,средно запазени,в лошо състояние/Използваемост

на регистрите

/ Ползват се активно,рядко се ползват,не се ползват/1.

1958-1968

197

Регистър на населението,том І

Азбучник

Кметството

Лошо състояние

Ползват се активно

2.

1958-1968

405

Регистър на населението,том ІІ

Азбучник

Кметството

Лошо състояние

Ползват се активно


ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

4.Опис на регистрите на населението на с.ВИСОКА МОГИЛАОт….До….

/година на водене на регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на

Регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на населението и том на регистъра./Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга на изселванията/Местосъхранение

/община…Централен държавен архив,поделение на държавния архив град…/
Състояние на

Регистрите

/Запазени,средно запазени,в лошо състояние/Използваемост

на регистрите

/ Ползват се активно,рядко се ползват,не се ползват/1.

1947-1958

143

Регистър на населението,том І

Не

Кметството

Лошо състояние

Ползват се активно

2.

1958-1977

110

Регистър на населението,том ІІ

Азбучник

Кметството

Средно състояние

Ползват се активноОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

5.Опис на регистрите на населението на с. ВУКОВООт….До….

/година на водене на регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на

Регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на населението и том на регистъра./Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга на изселванията/Местосъхранение

/община…Централен държавен архив,поделение на държавния архив град…/
Състояние на

Регистрите

/Запазени,средно запазени,в лошо състояние/Използваемост

на регистрите

/ Ползват се активно,рядко се ползват,не се ползват/1.

1968-1977

183

Регистър на населението,том І

Азбучник

Кметството

Средно запазен

Ползват се активноОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

6.Опис на регистрите на населението на с.ДОБРОВООт….До….

/година на водене на регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на

Регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на населението и том на регистъра./Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга на изселванията/Местосъхранение

/община…Централен държавен архив,поделение на държавния архив град…/
Състояние на

Регистрите

/Запазени,средно запазени,в лошо състояние/Използваемост

на регистрите

/ Ползват се активно,рядко се ползват,не се ползват/1.

1968-1977

110

Регистър на населението,том І

Азбучник

В кметството

Средно запазен

Ползват се активно


ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

7.Опис на регистрите на населението на с.КАМЕНИКОт….До….

/година на водене на регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на

Регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на населението и том на регистъра./Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга на изселванията/Местосъхранение

/община…Централен държавен архив,поделение на държавния архив град…/
Състояние на

Регистрите

/Запазени,средно запазени,в лошо състояние/Използваемост

на регистрите

/ Ползват се активно,рядко се ползват,не се ползват/1.

1953-1977

197

Регистър на населението,том І

Азбучник

Кметство с.Блажиево

Лошо състояние

Ползват се активноОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

8.Опис на регистрите на населението на с. СКРИНООт….До….

/година на водене на регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на

Регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на населението и том на регистъра./Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга на изселванията/Местосъхранение

/община…Централен държавен архив,поделение на държавния архив град…/
Състояние на

Регистрите

/Запазени,средно запазени,в лошо състояние/Използваемост

на регистрите

/ Ползват се активно,рядко се ползват,не се ползват/1.

1958-1968

113

Регистър на населението,том І

Азбучник

Кметството

Средно запазен

Ползват се активно

2.

1968-1977

111

Регистър на населението,том І

Азбучник

Кметството

Запазен

Ползват се активноОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

9.Опис на регистрите на населението на Кметство СЛАТИНООт….До….

/година на водене на регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на

Регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на населението и том на регистъра./Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга на изселванията/Местосъхранение

/община…Централен държавен архив,поделение на държавния архив град…/
Състояние на

Регистрите

/Запазени,средно запазени,в лошо състояние/Използваемост

на регистрите

/ Ползват се активно,рядко се ползват,не се ползват/1.

1958-1968

197

Регистър на населението,том І

Не

Кметството

Лошо състояние

Ползват се активно

2.

1958-1968

197

Регистър на населението,том ІІ

Азбучник

Кметството

Лошо състояние

Ползват се активно

3.

1958-1968

67

Регистър на населението,том ІІІ

Азбучник

Кметството

Запазен

Ползва се активно

4.

1968-1977

197

Регистър на населението,том І

Азбучник

Кметството

Запазен

Ползва се активно

5.

1968-1977

197

Регистър на населението,том ІІ

Азбучник

Кметството

Запазен

Ползва се активно


ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

10.Опис на регистрите на населението на с.СОПОВООт….До….

/година на водене на регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на

Регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на населението и том на регистъра./Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга на изселванията/Местосъхранение

/община…Централен държавен архив,поделение на държавния архив град…/
Състояние на

Регистрите

/Запазени,средно запазени,в лошо състояние/Използваемост

на регистрите

/ Ползват се активно,рядко се ползват,не се ползват/1.

1948-1958

96

Регистър на населението,том І

Азбучник

Кметството

Средно запазен

Ползват се активно

2.

1958-1968

87

Регистър на населението,том І

Азбучник

Кметството

Средно запазен

Ползват се активно

3.

1968-1977

79

Регистър на населението,том І

Не

Кметството

Средно запазен

Ползва се активноОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

11.Опис на регистрите на населението на Кметство УСОЙКАОт….До….

/година на водене на регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на

Регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на населението и том на регистъра./Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга на изселванията/Местосъхранение

/община…Централен държавен архив,поделение на държавния архив град…/
Състояние на

Регистрите

/Запазени,средно запазени,в лошо състояние/Използваемост

на регистрите

/ Ползват се активно,рядко се ползват,не се ползват/1.

1958-1977

329

Регистър на населението,том І

Азбучник

Кметството

Средно запазен

Ползват се активно

2.

1958-1977

197

Регистър на населението,том ІІ

Азбучник

Кметството

Средно запазен

Ползват се активно


ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОБОШЕВО

12.Опис на регистрите на населението на с.ЦИКЛОВООт….До….

/година на водене на регистъра/Брой

страници

на

регистъра

Наименование на

Регистъра

/Семеен регистър,Семейна книга,Регистри на населението и том на регистъра./Наличие на

/Азбучник,Книга на преселванията,Книга на изселванията/Местосъхранение

/община…Централен държавен архив,поделение на държавния архив град…/
Състояние на

Регистрите

/Запазени,средно запазени,в лошо състояние/Използваемост

на регистрите

/ Ползват се активно,рядко се ползват,не се ползват/1.

1958-1977

34

Регистър на населението,том І

Азбучник

В кметството на с.Висока могила

Средно запазен

Ползват се активно


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница