Опит на адиг груп оод в работата по проектиДата21.07.2016
Размер22.61 Kb.
ОПИТ НА АДИГ ГРУП ООД В РАБОТАТА ПО ПРОЕКТИ
Експертите на АДИГ ГРУП ООД работят в сферата на разработване и управление на проекти от 1994 година. Покриваме целия цикъл на проекта – от разработването на проектната идея, през изпълнението на проекта и неговото отчитане. Успешно работим по провеждането на тръжни процедури по ПМС 55 като организатор и изпълнител. Имаме натрупан опит при изпълнението на изискванията по визуализация на проектите по Оперативните програми.

Клиенти на фирмата са общини, фирми, неправителствени организации.
 1. Общ опит в разработването на проекти

 • Предприсъединителни фондове, вкл. Програма ФАР – 7 проекта

 • ОП „Развитие на човешките ресурси” – 22 проекта

 • ОП „Регионално развитие” – 3 проекта

 • ПРСР – 3 проекта

 • Трансгранично сътрудничество „България – Сърбия” и „България – Македония” – 7 проекта

 • Проекти, финансирани от Световната банка – 3

 • Съвет на Европа, Европейска младежка фондация, Страсбург – 7 проекта

 • По други национални и международни програми – 11 проекта

 1. Специфичен опит в разработването на проекти, свързани с енергийната ефективност – 2 проекта по ОП „Регионално развитие”, схема "Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини" (проекти на община Антоново и община Мизия)

 2. Специфичен опит в разработването и управлението на проекти на фирми

 • Инокс ООД – проект "Инвестниционна подкрепа за устойчиво конкурентноспособно развитие на " ИНОКС" ООД гр.Разград", финансиран по програма ФАР, Конкуретноспособност

 • Инокс ООД - Проект "Развитието на човешките ресурси – стратегически фактор за успеха на Инокс ООД" - първа фаза на програма ФАР, Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта"

 • Проект на Мебел Стил ООД гр.Търговище - "Подобряване на организационно-управленската структура и дейността на Мебел Стил ООД", финансиран по програма BAS

 1. Проекти в подкрепа на бизнеса

 • Проект „Анализ на дейността и оценка на състоянието на „ЕКОС 96” ООД, собствено финансиране от фирмата

 • Проект „Подобряване на организационно-управленската структура и дейността на Булстоун ООД", собствено финансиране от фирмата

 • Проект „Подобряване на организационно-управленската структура и дейността на "Тоникс - 96" ЕООД", собствено финансиране от фирмата

 • Проект на Фондация "Образование и бизнес", София - "Пътна карта за успешен бизнес", финансиран по програма ФАР, Инициативи на пазара на труда – извършване на организационна оценка и разработване на планове за развитие на 30 фирми от област Търговище

 • Проект на Фондация "Социален консултативен център" Самоков, финансиран по програма АУПТ на МТСП – подпомагане стартиращи фирми и разработване на планове за развитие на 5 фирми

 • 3 проекта за професионално обучение на работещи

 • 2 проекта за професионално обучение на работещи в читалища
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница