Определяне на Геоида Упражнение №1. Разлика между ортометрични и нормалниДата05.04.2017
Размер20.12 Kb.

Специализация 5 курс 2010/2011 Катедра “Висша Геодезия”
Определяне на Геоида

Упражнение №1. Разлика между ортометрични и нормални

височини (респ. геоид – квазигеоид)


Дадени са резултатите, получени в резултат от гравиметрични измервания в област Провадия. Измерванията са извършени със статичен гравиметър LaCoste&Romberg G 1095. Гравиметричната снимка за изследвания район е организирана в четири профила. Гравиметричните станции по профилите са координирани чрез GPS определения с приемници E-trex "Vista". Точките са определени височинно като нормалните височини на проектираните точки са отчетени от топографски карти в М 1: 5000. Гравиметричните измервания са привързани към абсолютната гравиметрична станция във Варна. Данните от гравиметричните измервания са обработени, като са нанесени необходимите корекции за получаване на стойностите на силата на тежестта в точките. Получените резултати са дадени във файл Provadia.xls и представляват набор от:

  1. Да се пресметне аномалията в свободен въздух за точките от профилите. За пресмятането на нормалната сила на тежестта в точките да се ползва формулата на Хелмерт “1901-1909” за нормалната сила на тежестта на елипсоида. За получаване на нормалната тежест в точките да се използва формулата с развитие в ред на Тейлър на нормалната сила. За стойност на нормалния вертикален градиент да се приеме .

  1. Да се пресметнат аномалиите Буге за изследваните точки. При пресмятането на редукциите Буге да се приеме константна плътност .

  1. Да се пресметне разликата между ортометрични и нормални височини в точките, като се ползва формулата:

.

Средноинтегралната стойност на нормалната сила на тежестта да се изчисли като се ползва формулата: , .

Да се направи извод на ползваните формули в т. 3.  1. Да се онагледят получените модели на аномалиите Буге и разликите между нормални и ортометрични височини за изследвания район чрез изолинии или “grid”. За целта да се ползва програма Surfer или друг приложен програмен продукт.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница