Организация и система за управлениеДата24.07.2016
Размер44.79 Kb.

Българо-германски институт по управление на качеството и промишлен мениджмънт ООД (БГИК ООД)

Габрово 5300, ул. “Х. Димитър” № 4, тел./факс: 066 / 804 758

E-mail: bgiq@tugab.bg, http: www.tugab.bg/bgiq


Съюз на строителните лабораторни специалисти в България (ССЛСБ)

Габрово 5300, ул. “Иван Димов” № 6,E-mail: e-mail: sslsb@abv.bg; www.sslsb.orgп о к а н а
за участие в курс
ВЪТРЕШЕН ОДИТОР И ОТГОВОРНИК ПО КАЧЕСТВОТО В ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ
24 и 25 март 2016 г.

гр. Габрово, ул. “Х. Димитър” 4
24 март 2016 г. - Регистрация на участниците от 1200 ч. до 1300 ч.
24 март 2016 г. 1300 до 1700 ч.

БДС ЕN ISO/IEC 17025:2006 "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране"

 • Изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране в съответствие с изискванията на БДС ЕN ISO/IEC 17025:2006 - Изисквания за управлението:
  • Организация и система за управление;


  • Управление на документите;

  • Възлагане на подизпълнители на изпитвания и калибриране;

  • Закупуване на услуги и доставки, услуги за клиента, рекламация;

  • Управление на работите при изпитване и/или калибриране, които не съответстват;

  • Подобряване, коригиращи и превантивни действия;

  • Управление на записите;

  • Вътрешни одити;

  • Прегледи от ръководството.

 • Изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране БДС EN ISO/IEC 17025:2006 - Технически изисквания:

 • Общи положения;

 • Персонал, помещения и условия на заобикалящата среда;

 • Методи за изпитване и за калибриране. Валидиране на методите;

 • Проследимост на измерването;

 • Вземане на проби, манипулиране с обектите за изпитване и калибриране;

 • Осигуряване на качеството на резултатите от изпитване и калибриране, отчитане на резултатите.


25 март 2016 г. 800 до 1200 ч.

БДС ЕN ISO 19011:2011 "Указания за извършване на одит на системи за управление"

 • Провеждане на обучение по изисквания на стандарта БДС ЕN ISO 19011:2011

- Разработване на програма за одит;

- Подготовка, провеждане и документиране на одит;

- Определяне на действия за подобряване на системата за управление;


  • Принципи на извършване на одит;

  • Програми за одит – отговорности.

 • Провеждане на практическо обучение по провеждане на вътрешен одит

  • Планиране на одит на реален процес;

  • Разделяне на екипа на целеви групи;

  • Планиране, провеждане и документиране на реален одит;

  • Определяне на мерки.


Курсът е предназначен за отговорници по качеството, ръководители и зам. ръководители на лаборатории, вътрешни одитори, технически експерти.

След приключване на курса се издава персонален сертификат на участниците.
Таксата за участие е 170 лв. без ДДС.

Таксата за участие на членове на ССЛСБ е 150 лв. без ДДС.
Превеждането на таксите става по сметката на БГИК ООД: IBAN BG28UNCR96601085228610,

SWIFT BIC UNCRBGSF, УниКредит Булбанк Габрово

З А Я В К А

за участие в курс


Вътрешен одитор И ОТГОВОРНИК ПО КАЧЕСТВОТО В

ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ


Име ,презиме и фамилия на участника:

1.

2.

3.

4.

Фирма:
Служебен адрес:
Тел./ факс:
e-mail:
Данни за фактура

Наименование на юридическото лице:Данъчен адрес:


Булстат:

МОЛ:


Получател на фактурата:


Най-учтиво Ви молим, желаещите за участие в курса, да попълнят и изпратят обратно заявката за участие, придружена с платежно нареждане за платена такса за участие на координатите посочени по-долу. Краен срок за изпращане на заявката за участие: 22.03.2016 г.
За контакти:
инж. Илиян Илиев – председател на ССЛСБ; GSM 0877 144 413

инж. Милена Карнакова – офис БГИК тел./факс: 066 / 804 758


e-mail: sslsb@abv.bg; bgiq@tugab.bg


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница