Основни аспекти на ценовата политика на фирмастраница1/4
Дата30.05.2017
Размер0.68 Mb.
  1   2   3   4
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Ф И Л И А Л Л О В Е Ч

ДИПЛОМНА РАБОТА
ТЕМА: Основни аспекти на ценовата политика на фирма
Изготвил: Научен ръководител:

СЪДЪРЖАНИЕ


Увод 1

ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ 4

1. Ценовата политика като елемент на маркетинга 4

1.1. Същност и характеристика на ценовата политика 5

1.2. Определяне на ценовите цели 9

1.3. Ценови стратегии 12

1.3.1.Ценови стратегии, свързани с конкуренцията 14

1.3.2. Ценови стратегии в зависимост от особеностите на стоката 15

1.3.3. Ценови стратегии за стимулиране на потребителите 18

2. Методи за ценообразуване 21

2.1. Калкулативни методи за ценообразуване 22

2.1.1. Ценообразуване по формулата "разходи плюс" (или по метода на пълните разходи) 24

2.1.2. Ценообразуване от "печалбата" и неговите особености. 27

2.1.2.1. "Целева" печалба върху продажбите 29

2.1.2.2. "Целева" печалба върху активите 30

2.1.2.3. Анализ на разполовяващата точка (Break-even analisis) 30

2.1.2.4. Метод на пределните разходи (маржинален анализ) 33

2.2. Пазарно-ориентирани методи за ценообразуване 36

2.2.1. Ценообразуване от "конкуренцията" 36

2.3. Ценообразуване от "търсенето" 39

2.3.1 Метод на потребителска оценка на цената 39

2.3.2. Метод на полезния ефект за потребителя. 40

2.4. Международни цени и ценообразуване 41

ВТОРА ГЛАВА. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ 52

1. Обща характеристика на продуктите и дейността на фирма ЮНИОН МИНИЕР - ПИРДОП 52

2. Ценова политика на ЮНИОН МИНИЕР - ПИРДОП 54

2.1. Формиране на цените на фирмената продукция 54

2.2. Ценообразуване по пласментната верига 56

2.3. Ценообразуващи фактори 58

2.3.1 Конюнктура на международните пазари на мед 59

2.3.2. Динамика на международните цени на медта 61

2.3.3. Фактори, определящи краткосрочните колебания на цените на медта 64

2.3.4. Фактори, определящи дългосрочните тенденции в цените 66

2.3.5. Мита и нетарифни ограничения. 68

2.4. Управление на цените във фирма ЮНИОН МИНИЕР - ПИРДОП 69

Заключение 74

Използвана литература 76Увод

Ценовата политика е инструментът, чрез който фирмата може да постигне най-бързо въздействие върху пазара. Изменението на продажните цени на фирмата може да повлияе върху търсенето, обема на продажбите и приходи от реализацията и да предизвика съответна реакция от потребителите.

Значението на ценовата проблематика в системата на маркетинга е обусловено от това, че в цената могат да се акумулират положителните, но също и отрицателните ефекти от маркетинговите усилия на фирмата. В характеристиката на ценовата политика като инструмент на маркетинга е важно да се откроят следните нейни черти:


  • ценовата политика е само един от елементите на маркетинг-микса, който фирмата използва, за да постигне своите цели. Ценовите решения влияят върху и се влияят от решенията, свързани с продукта, с методите, формите и каналите на реализация и с начините за стимулиране на продажбите. При разработването на маркетинговата програма, ценовите решения трябва да бъдат внимателно координирани с другите решения от маркетинговия микс;

  • ценовата политика е единственият инструмент, който по предназначението си не е свързан с правенето на разходи, а с осигуряването на постъпления. Тя е носителят на приходи в маркетинговия бюджет. Резултатите от всички останали маркетингови мероприятия и действия се проявяват и реализират в крайна сметка чрез цените, обема на продажбите и оборота на средствата.

Настоящата дипломна работа разглежда основни аспекти на ценовата политика на фирма. Състои се от две части. В първа глава "Теоретична част" се разглеждат основните методи на ценообразуване - калкулативни и пазарно ориентирани. Разгледана е ценовата политика като един от основните елементи на маркетинг - микса. Калкулативните методи се основават на фирмени критерии - разходи, приходи и печалба. Те се многобройни и широко разпространени в практиката.

Най-големият недостатък на калкулативното определяне на цените е, че то по принцип игнорира условията на търсенето и конкуренцията. По този начин фирмите се абстрахират от пазарните сигнали, а в периоди на неблагоприятна икономическа конюнктура, стагниращ пазар и остра конкуренция, това е особено рисково поведение.

Някои то практикуваните методи съдържат в себе си известни пазарни корективи, чрез които се цели да бъдат смекчени в някаква степен недостатъците на разходното ценообразуване, свързани с несъобразяването му с пазарните условия. Някои от тези методи се опитват даже да превърнат калкулативната цена в "автоматичен стабилизатор", който да поддържа обема на продажбите на едни или други стоки на определено равнище. При разглеждането на отделните методи тези особености ще бъдат откроени.

В условията на пазарна икономика приоритет придобиват пазарно ориентираните методи на ценообразуване.

Тази група обединява ценообразуващи методи, които логически са построени върху пазарни критерии и използват като изходна база за определяне на конкретни цени ценовите ориентири, формирали се под влияние на конкуренцията или в съответствие с особеностите и изискванията на пазарното търсене. Това са по същество методи, които олицетворяват пазарния модел на ценообразуване и представляват конкретни форми на неговото проявление.

Втора глава "Практическа част" разглежда дейността на фирма ЮНИОН МИНИЕР - ПИРДОП в областта на ценообразуването. Описани са особеностите при формирането на цените на фирмата в страната и зад граница. Разгледани са основните ценообразуващи фактори - конюнктура, динамика на цените, сезонни колебания, мита и нетарифни ограничения. Очертани са основните направления при управление на цените, реализирани от ЮНИОН МИНИЕР - ПИРДОП.


ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница