Основни характеристики на търговията на дребноДата12.06.2017
Размер136.88 Kb.Търговия на дребно с бързооборотни стоки. СупермаркетиСъдържание

 1. Увод..............................................................................................................3

 2. Първа подтема:Основни характеристики на търговията на дребно ........3

 3. Втора подтема: Търговия на дребно с бързооборотни стоки...................5

 4. Трета подтема: Търговски формати – супермаркети. Верига супермаркети „Пикадили”....................................................................................................9

 5. Заключение....................................................................................................12

 6. Използвана литература.........................................................................................13


Увод
В текущата курсова работа ще анализираме в рамките на четири подтеми търговията на дребно с бързооборотни строки и формата супермаркет. Първа подтема ще разгледа същността и основните характеристики на търговията на дребно. Във втора подтема ще се спрем по-конкретно на търговията с бързооборотни стоки. Накрая ще обърнем внимание на формата супермаркети. и ще дадем пример с верига, предлагаща продукти за краткотрайна употреба.

Първа подтема: Основни характеристики на на търговията на дребно
Първоначално е необходимо да се даде дефиниция на понятието търговия на дребно – съвкупност от видове предприемаческа дейност, увеличаваща стойността на стоките и услугите, предлагани на потребителите и предназначени за лично или семйно използване. Продажби на дребно са само тези, които се реализират на крайни потребители. Повечето клиенти ги купуват от обектите за търговия на дребно. Основната задача на фирмата за търговия на дребно е да осъществи транзакцията, т.е. процеса на смяна на собствеността на стоките, респ. услугите, срещу парите на крайните потребители за лично, домакинско и нестопанско потребление.

Продажбите на дребно в края на 2006-а година възлизат на 22740 млрд.лв., от които 7 млрд лб или 30.78% за хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и 15740 млрд лв или 69.22% за нехранителни стоки. В сравнение на 2004-та година общото нарастване е 43%, съответно с 35% за хранителни стоки и с 47% за нехранителни стоки. Обемът на продажбите е голям, правилно структуриран и темповете на растеж по основни групи стоки е с логичен икономически растеж. Признаците, по които се прави класификацията, са различни и според тях се получават различни видове продажби. Класификацията на продажбите на дребно включва следните категории:1. Първи критерий – според начина на извършване на покупката от потребителя

  1. продажба на стоки, които се купуват без предварителен избор – наричат се още убедителни стоки от първа необходимост. Това е голяма група от евтини и разнообразни стоки, които се употребяват еднократно и за кратък период. Тези стоки се купуват бързо без предварителен избор и проучване, с минимум усилия от страна на купувача без сравнения и съпоставки.от своя страна тази група се разделя на три подгрупи:

   1. продажби на масови стоки за всекидневно потребление ( staple commodities)

   2. продажби на импулсивни стоки (impulse goods)

   3. продажби на стоки, обект на екстремна покупка (emergency goods)

  2. продажби на пазарни стоки, които се купуват след предварителен избор (shopping goods) – купуват се след предварително информиране за техните качество и цени. По правило те са по-скъпи, употребяват се в продължителен период и неправилният им избор може да причини неудобства на потребителите. Поради това клиентите проучват, консултират се, сравняват и чак тогава се решават да ги купят. Те се делят на две подгрупи:

   1. продажби на хомогенни стоки (homogeneous goods)

   2. продажби на хетерогенни стоки (heterogeneous goods)

  3. продажби на специални стоки (specialty goods) – това са престижни маркови стоки с многовисоки цени. Тази група включва стоки с уникални характеристики и с ясна маркова идентификация.

  4. Продажби на стоки с пасивно търсене (unsought goods) – общото за тази група е, че потребителите не проявяват активност в търсенето и купуването, въпреки че стоките съответстват на реални потребност. В зависимост от причините за пасивността на потребителите стоките се подразделят на три подгрупи:

   1. продажби на стоки, които не се търсят, защото потребителите не знаят за тяхното съществуване

   2. продажби на стоки, които потребителят познава, но не купува , защото не са подходящи за индивидуално ползване

   3. продажби на стоки, които потребителят познава, но не мисли да купува

 1. Втори критерий – в зависимост от дълговечността на стоките.

  1. продажби на стоки за краткотрайна употреба (fast-moving consumer goods) – в модерната търговия те биват нарочани бързооборотни потребителски стоки.

  2. Продажбина стоки за дълготрайна употреба – това са много стоки за дома. Те са много скъпи, употребяват се години наред и изискват специални консултации при решение за вземане на покупка.

Трети критерий – в зависимост от тяхното отношение с други стоки

  1. продажби на взаимозаменяеми стоки – задоволяват една и съща потребност.

  2. Продажби на взаимодопълващи се стоки – могат да задоволяват дадена потребност само ако се употребяват съвместно.

 1. Четвърти критерий – в зависимост от това кога потребителят ще разполага с тях – настоящи и бъдещи

 2. Пети критерий – в зависимот от пряко или косвено задоволяване на човешките потребност – преки и косвени

 3. Шести критерий – в зависимост от материалния и нематериалния си характер – материални и нематериални; услуги.Втора подтема: Търговия на дребно с бързооборотни стоки

От гореспоменатото разбрахме, че продажбите на стоки за краткотрайна употреба са част от критерия за търговия на дребно в зависимост от дълговечността на стоките. По брой те са преобладаваща част от стоките. Предимно това са стоки от първа необходимост: • Хранително-вкусови – тук влизат всички хранителни стоки, както готови, така и полуготови храни.Изключение правят деликатесните продукти.

 • Перилно-почистващи – това са широка гама от химически продукти за почистване – прахове за пране, омекотители, препарати за баня и др. • Продукти за лична хигиена – паста за зъби, тоалетна хартия, самобръсначки, шампоани, интимни сапуни, презервативи.

 • Алкохол и цигари.

Бързооборотните стоки по време на икономическа рецесия

Въпреки че не е изолиран към кризата, секторът на търговия с бързооборотни стоки е по-устойчив в сравнение с много други.Устойчивостта на сектора се е проявила по време на рецесията в началото на 90-те години. Според проучване между 1989г. И 1993г. Обемът на цялата търговия на дребно във Великобритания се е покачил с 24%. За сравнение, оборотът на хранителните магазини се е покачил с 38% или 8% на година за въпросния период. Този изпреварващ ръст на магазините с хранителни стоки ще продължи до 2026 г. Способността на сектора на супермаркетите да издържа и на условия и на по-слаба търговия се е оказала атрактивна и за инвеститорите.

Засилващата се конкуренция между веригите супермаркети, които целят да разширят пазарния си дял и растящата практика за наемане на търговски площи (вместо да ги притежават) създават редица възможности за инжеститорите, които искат да влязат в сектора на търговията с бързооборотни стоки. Според статистиката много от най-големите вериги магазини за хранителни стоки продължават практиката за сделки с обратно наемане (sale and leaseback deals ).

В последните години стоките за краткотрайна употреба се обособиха в отделни формати – супермаркети, удобни магазини, дисконтови супермаркети. В търговията на дребно съществуват различни търговски формати. В последните години в България навлязоха много модерни формати. ACNieslen в свое изследване за период от 1997 – 2007 г. показва, че общият брой на търговските обекти е нарствал средно с 0,3% на година. Интересно е, че като общ брой през годините броят на магаините е почти равен, но структурата е доста различна.

Откъс от интервю с новия изпълнителен директор на Авенди - компания за маркетинг и дистрибуция на бързооборотни потребителски стоки

„Ян Скварил има завършена магистърска степен по Международна търговия и финанси от Университета по икономика в Прага. По националност е чех, ползва свободно български и английски език. „

- Г-н Скварил, колко силно беше ударен от кризата секторът на бързооборотни стоки?”

„ Съществува обществена нагласа, че секторът на бързооборотните стоки не е засегнат от кризата, но това не е така. Той действително не е засегнат толкова от гледна точка на количество продажби, но е засегнат от гледна точка на стойност. Това е логично следствие от кризата, защото от една страна паднаха цените на повечето стоки, от друга, потребителите се преориентираха към по-евтини алтернативи.”

„Потребителите търсят по-ниски цени, тъй като кризата ги кара да харчат по-внимателно. Несигурността подтикна, дори хората с възможности, да мислят за спестяване, за резерви за бъдещето. Започнаха засилено да се сравняват продукти и да се вземат по-рационални решения. Това накара производителите да реагират като свалят цените, което винаги е много болезнен процес за тях и преди да предприемат подобни мерки търсят ползи, анализирайки по-внимателно ценовата еластичност на продуктите си.”

- Колко дълго време смятате, че ще се задържи това състояние на пазара?”

„Според мен хората психологически излязоха от кризата, сега въпросът е колко бързо ще пораснат доходите им, за да харчат повече. Притеснението ми е колко бързо и с каква динамика можем да излезем от тази ситуация. Съседните страни, с които българските производители си конкурират на западните пазари, обезцениха своите валути в следствие от кризата, което означава, че са по-конкурентно способни от гледна точка на цени за износ. Българското правителство се стреми към балансиран бюджет, така че има значително намаление на държавни инвестиции и разходи, което означава, че и фирмите, осигуряващи услуги и доставящи стоки на държавата, ще бъдат в затруднено положение. При чуждестранните инвестиции също има значителен спад, не само поради ограничени свободни финансови средства, но и защото в другите страни от Централна Европа бизнес средата е по-прозрачна и предсказуема, което по принцип води до по-висока възвращаемост на инвестициите спрямо риска.
Като наблюдавам и анализирам тези тенденции, за съжаление не виждам начин как потреблението бързо и значително ще се промени и затова според мен излизането от кризата ще е дълго и бавно. Разбира се, бързото усвояване на средства от европейски фондове е абсолютно ключово в тази ситуация.”

„- Очаквате ли това да доведе до структурни промени в сектора?”

„Търговските вериги и най-вече малките търговци имат известни затруднения с разплащането с доставчиците, това е факт. И ние ограничихме доставките на някои местни вериги, които не са големи за нас, но не искаме да работим с партньори, които не могат да спазят обещанията си. Големите международни търговски вериги са в значително по-добро състояние, защото знаят как да се справят с подобни ситуации. Това е един от факторите, които ще доведат до по-нататъшна консолидация на пазара на търговията на дребно, което е неизбежно, наблюдавайки тенденциите в по-развитите държави от региона.”

„Предвижда се и ръст на така наречените “private label” продукти, които са направени директно за съответната верига с цена, с около 20% по-ниска от марковите продукти. Това е процес, през който България ще мине като развитие, защото този сегмент е все още неразвит. Интересно е до колко българинът ще се отзове на подобни ценово-изгодни оферти или ще остане по-консервативен, както досега и предпочете качеството пред цената.”

„Това, което по-скоро ни тревожи, е т. нар. паралелен внос. Производителите на стоки имат различни политики на различните ценови пазари. По тази причина, а също и поради обезценяването на курса на местните валути, има пазари, на които цените са значително по-ниски, отколкото в България.”Трета подтема: Търговски формат - супермаркет. Верига супермаркети „Пикадили”

През последните 15-ина години има няколко революционни тенденции в световен мащаб. Една от тях е появата и развитието на голямо разнообразие от формати - от хипермаркети и кеш&кери до малки търговски обекти, специализирани в предлагането на висококачествени продукти в областта на козметиката или биопродукти. Някои от тях се концентрират върху цените и бързината на обслужване, други залагат на пресните продукти и готовите храни. Тенденциите в модерната търговия се проявяват и вБългария.


Вторият аспект е огромният обем на предлаганите стоки и марки. Ако сумираме целия асортимент на бързооборотните стоки в момента в Западна Европа, ще получим близо 400 хил. артикула. В един хипермаркет в определен момент се предлагат около 10 до 12 хил. различни артикула, т.е. само 2 до 3% от произведените продукти преминават селекцията на отделната търговска верига. В същото време в рамките на една година четиричленно семейство потребява до 300 различни продукта. Клиентът се превръща в истински експерт - по време на редовната си обиколка в магазина той е принуден за броени минути да отсее от хилядите оферти нужните му няколко продукта. Нашата основна задача е да разберем как точно се стига до това решение. Особено важна става подредбата на стоките в магазина. Традиционно стоките са организирани на вертикален принцип, т.е. продуктите се групират според начина на производство. Така на рафта за хартиени продукти има тоалетна хартия, носни кърпички,  памперси

Един от търговските формати е супермаркетът. Най-характерното за него е технологията „самообслужване”. Има по-голяма площ (над 400кв.м.), голямо

разнообразие на стоки, повече от 10000 артикула в пропорция от около 2/3 хранителни и 1/3 нехранителни стоки. Супермаркетите се намират в жилищните квартали, н оброят им е по-малък от удобните. Често пъти имат собствен паркинг. Типичен пример у нас за популярен формат супермаркет е веригата магазини „Пикадили”.

   “Пикадили” е търговската  марка на верига супермаркети в България, създадена през 1995г. До 2007г собственици на веригата са акционерното дружество “Боляри”АД ( 80%)  и Европейската банка за възстановяване и развитие (20%) .Търговската дейност се ръководи от “Пикадили”ЕАД, собственост на Георги Папуров. От месец септември 2007г. собственик на “Пикадили” е сръбският холдинг “Делта”.

Първият супермаркет „Пикадили“, Чаталджа е отворен през 1995 г. във Варна , като до 2005г. компанията инвестира и създава още 5 търговски обекта със същата марка в града. През май 2006г. отваря врати първият супермаркет извън Варна – в столичния търговско- развлекателен комплекс City Center Sofia, а през юни същата година и в Mall of Sofia. През август 2006 е открит „Пикадили“, Изгрев в Бургас, а месец по-късно „Пикадили“, Сентрал Мол във Велико Търново. Супермаркети „Пикадили“ има в 9 български града – във Варна, София, Велико Търново, Ловеч, Бургас, Стара Загора, Видин, Самоков и Пловдив.

  "Пикадили" - една от водещите вериги за бързооборотни стоки. Заема нишата между средния и високия клас и предлага както продукти за масово потребление, така и специализирани храни. Компанията се отличава с иновативни подходи в предлагането и в развитието си. Наскоро веригата дори започна инициатива да налага на пазара биопродуктите. Компанията, която беше създадена във Варна, има вече над десет магазина. От една година дружеството има обекти и в София - в "Мол София" и "Сити център София". Очаква се магазин на "Пикадили" да има и в Пловдив с отварянето на новите търговско-развлекателни центрове от типа "мол" в града.


  Продуктовата гама в супермаркетите следва високия стандарт, качество и разнообразие, които наложиха Пикадили като един от лидерите в ритейл сектора, а броят на стоките достига 20 000. На разположение на клиентите са щанд за деликатесни сирена, както и специален щанд за свежи плодови и зеленчукови салати, приготвяни на място, включително почистен цял ананас, готов за консумация. В супермаркета се предлагат прясно изпечени хляб и кроасани, както и изобилие от прясна риба и рибни продукти, собствен внос от Дания, с възможност за транжиране и филетиране на място. Разработва се и концепция за производство на суши. Пикадили предлага и най-добрата прясна паста Рана – собствен внос от Италия, както и прясно изпечена пица и изключително разнообразие от готови храни и месни продукти, приготвяни на място.От 2002 г. „Пикадили“ предлагат асортимент от хранителни и нехранителни стоки със собствена марка - „Мистър Пикс“ и "Меркато". С тези марки се предлагат различни деликатеси от месо, млечни изделия, салати, безалкохолни напитки, насипно и мляно кафе, варива и ядки, подправки, химия за бита и други.

  Супермаркетите работят ежедневно, от 8:00 до 22:00 часа, като всеки един от тях предлага достъп и паркинг за автомобили на клиентите си и редица други услуги. Има офиси на банки и застрахователни компании, мобилни оператори, фирми за недвижими имоти, приемни за реклами и обяви, продажба на билети, аптека и оптика, фризьорски, козметични и спортни салони, магазини за цветя, фото-ателиета, ключарско ателие, химическо чистене, видеотека, кафенета.От 01.12.2007г  „Пикадили“, Център във Варна работи целогодишно и 24 часа в денонощието.


  Онлайн магазин : В сътрудничество с онлайн магазина за доставки на храни и хранителни продукти BGMENU.com, собственост на „Road Runner“, „Пикадили“ предлагат над 16 000 свои стоки за поръчка по интернет за своите клиенти в София.
  Информационен щанд „Пикадили”, на който се предлагат следните услуги:
- Фото студио Одесос Колор 
- Химическо чистене „Еко Експрес”.

Фирмени и маркетингови цели


Дългосрочните фирмени цели на управляващото звено на веригата  „Пикадили” са свързани с :

 1. Усъвършенстване на специфичния продукт

2.Подобряване на вертикална интеграция, свързана с изграждане на производствени обекти, които да подкрепят основната търговска дейност

3. Инвестиране в новите технологии

4. Подобряване ефективността на работа на организацията

5. Изграждане и поддържане на важни и дълготрайни отношения с клиентите

6. Поддържане на водеща пазарна позиция спрямо останалите конкуретни фирми

Стратегията на фирмата е съобразена с нейните организационни предимства, предимствата, основаващи се на връзки с външни сили, устойчиви конкурентни предимства и не на последно място с посочените цели.
Дистрибуция

Дружеството се стреми да осъществява дистрибуционната си политика така, че да бъде максимално близо до своите клиенти.

В същото време фирмата се цели към създаване на партньорство в отношенията и с различните доставчици и търговци.

Продажбите на вътрешния пазар на фирмата се осъществяват чрез:

        

1.     Добре организирана дистрибуторска мрежа в страната

2.     Пряк контакт с потребителя

3.     Договор за отделен продукт или група отделни продукти

 

Дистрибуторската мрежа е организирана на териториален принцип,което позволява достигане на фирмените изделия до всички точки на страната.


Заключение

В заключение можем да кажем, че търговията с бързооборотни стоки е бизнес, в който трябва да се доказваш ежедневно и в този смисъл „лесно няма”. В този бранш клиентите очакват винаги най-доброто качество, на най-добрите цени, с най-доброто обслужване, при това на най-удобното за тях местоположение Намирането на точните баланси и определянето на приоритети в развитиет е истинско предизвикателство. Още повече, когато това трябва да стане в условията на изключително динамична среда. Пазарът в България не е улегнал, а тепърва се преструктурира. Както знаете, у нас все

още доминират малките магазинчета и откритите пазари. Модерните вериги заемат около 35% от пазара, като всяка година идват и ще продължават да идват

нови играчи.Използвана литература:

 1. Учебник по търговия; университетско издателство „Стопанство”

 2. Интернет източници :

  1. http://www.regal.bg/show.php?storyid=329680

  2. http://www.progressive.bg/htdocs/data/archive/2009-11/interview.pdf

  3. http://www.argentabg.com/content/files/Regal%20Predstaviane%20a4_20070129.pdf

  4. http://www.investor.bg/?cat=107&id=90041

  5. Материали от pomagalo.com

Page


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница