Основни направления на бдхв – коНференция’2016 8-10 септември 2016Дата22.07.2016
Размер74.07 Kb.
основни направления на

БДХВ – коНференция’2016

8-10 септември 2016
1. Органичният въглерод в почвите и ролята му за смекчаване на последствията от климатич-ните промени

2. Характеристики и функции на хумусните вещества

3. Методи за изследване, оценка и увеличаване на почвеното органично вещество

4. Конвенционални и биотехнологични методи за получаване на хуминови продукти

5. Приложение на хуминови и хумусоподобни продукти в селското стопанство и индустрията
Предварителна програма

8 септември 2016

Регистрация: 9:00 –9:30

Откриване: 9:30:10:00

Пленарна сесия: 10:00 – 11:30

Доклади по направления – 11:30 – 13:00

Обяд – 13:00 – 14:30

Постерна сесия І: 14:30 – 15:30

Дискусия: 15:30-16:30


9 септември 2016

 Доклади по направления – 9.00 – 11:00

Постерна сесия ІІ – 9:00 – 11:00

Кафе пауза – 11:00-11:30

Дискусия: 11:30 – 12:30

Обяд – 13:00 – 14:00

 Доклади по направления – 14.00 – 17.00

Официална вечеря – 18:30 (цената се уточнява)


10 СЕПТЕМВРИ 2016

Научна екскурзияважни срокове:

15.04.2016 г. – Получаване на заявките за участие и резюметата на докладите

15.06.2016 г. – Получаване на научните съобщения и таксата за правоучастие

за контакт:

Проф. д-р Екатерина Филчева - filcheva@itp.bg; efilcheva@abv.bg; тел. 0888 72 38 18; Website: http://bhss.itp.bg


Организационен комитет
Председатели: Проф. д-р Екатерина Филчева, Председател на БДХВ и доц. д-р Валентин Савов –БФ, СУ „Св. Кл. Охридски”

Членове:

Проф. д-р Тотка Митова – Председател на ССА, Председател на БДОП

Проф. д-р Светла Русева - Директор на ИПАЗР „Н. Пушкаров”

Проф. д-р Методи Теохаров – Председател на БПД

Проф. д-р Маргарита Нанкова - Добруджански земеделски институт, Генерал Тошево

Константин Чакалов - Болкан Плант Сайънсис ООД

Доц. д-р Росица Илиева – ЛТУ

Доц.д-р Диляна Николова–БФ, СУ „Св. Кл. Охридски”

Доц. д-р Цветан Коцев – ИГГГ, БАН

Доц. д-р Миглена Жиянски – ИГ, БАН

Доц. д-р Венера Цолова - ИПАЗР „Н. Пушкаров”

Гл. ас. д-р Бисер Христов – ИПАЗР

Гл. ас д-р Ивона Никова – ИПАЗР

Научна екскурзия – Проф. д-р Росица Петрова, доц. д-р Тома Шишков

Секретари:

Доц. д-р Венета Кръстева – ИПАЗР Н. Пушкаров”Гл.ас.д-р Яна Евстатиева - БФ, СУ

Ст. експ. Павлина Николова – ИПАЗР «Н. Пушкаров»


Научен комитет

Проф. дсн Св. Генчева

Доц. д-р К. Трендафилов

Проф. дгн К. Маркова

Prof. Dr. M DeNobili, Italy

Проф. д-р E. Филчева

Prof.Dr. I .Perminova,Russia

Проф. д-р М. Стефанова

Prof. Dr.N. Senesi, Italy

Проф. д-р П. Мончева

Prof. Dr.C. Tsadilas, Greece

Доц. д-р В. Кутев

Prof. Dr. J. Weber, Poland

Доц. д-р Х.Чулджиян

Prof dr Ahmed Tutar, Turkey

БДХВ – конференция’2016

ХУМУСНИТЕ ВЕЩЕСТВА И РОЛЯТА ИМ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ”

Четвърта национална конференция


С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ


ОРГАНИЗИРАНА ОТ

Българско дружество по хумусни вещества

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

НА СУ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ'”


8-10 септември 2016

Биологически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”

бул. Драган Цанков № 8, София


заявка за участие

БДХВ – коНференция’2016

8-10 септември 2016 г.


Име,презиме,фамилия:……………..……………………………………………………………

Научна степен и научно звание: ……………………………………………………

Месторабота:…………………………………

……………………………………………………. Адрес:……………………………………………

…………………………………………………….

Телефон:………………... ……………….

E-mail:...………………………………………….

- членувам в БДХВ

- не членувам в БДХВ

Ще участвам в конференцията с научно съобщение на тема:………….……………….

…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………………………

Форма на представяне постер

доклад

Ще участвам в научната екскурзия-да -не
Дата: …………………………

Подпис: ………………………Изисквания за оформяне на научните съобщения
Научните съобщения да са на български или английски език в обем до 8 печатни страници (стандарт А4), всички полета по 2.5 cm, разрядка 1.5, шрифт Times New Roman 12, форматирани както следва:
заглавие - All Caps, bold, Center

(Празен ред)Автори - All Caps, Center

(Празен ред)Месторабота, адрес – Italic, Center

(Празен ред)

УВОД - All Caps, формат параграф: първи ред - 0.5 cm

(Текст на раздела, Празен ред)Материал и методи - All Caps, формат параграф: първи ред - 0.5 cm

(Текст на раздела, Празен ред)Резултати и обсъждане - All Caps, формат параграф: първи ред - 0.5 cm

(Текст на раздела, Празен ред)заключение - All Caps, формат параграф: първи ред - 0.5 cm

(Текст на раздела, Празен ред)литература - All Caps, формат параграф: първи ред - 0.5 cm
Заглавията трябва да бъдат номерирани и подредени първо в азбучен ред, после хронологично, ако е необходимо и да бъдат форматирани, както е посочено:

1. Tarchitzky D., A. Chen, A. Banin. (1993) Humic Substances and Effects on Sodium- and Calcium Montmorillonite Floculation and Dispersion. Soil Sci. Soc. Am. J., 57, (2), 367-372.Условия за участие
Изпратете вашата статия като Word.doc файл, съдържащ всички таблици и фигури на имейл: bhss_2016@abv.bg;

Всеки първи автор може да участва само с две научни съобщения;

Само представените в срок научни съобщения ще бъдат публикувани в сборник от конференцията

 Постерите с размери 70х90 см трябва да съдържат резюме на английски език и да са четими от разстояние 1.5 м. Използвайте шрифт с размер минимум 18.
Такса в лева, получена
Редовни

членове


Докторанти/пенсионери

до 15.06.2016

100

50

след 15.06.2016

120

60

Научна екскурзия

50

50

Не членуващи в БДХВ

до 15.06.2016

130

70

след 15.06.2016

150

80

Научна екскурзия

50

50

Таксата за правоучастие включва: бадж с името, конгресна чанта, научна програма, изданието с публикациите, кафе пауза, сетификат за участие. Таксата за научната екскурзия включва транспорт, пътеводител и обяд (сух пакет).


БАНКОВА СМЕТКА, в лева:

Търговска Банка „Д” АД

IBAN сметка: BG91DEMI92401000019062

BIC код: DEMIBGSFТитуляр на сметката: Българско дружество по хумусни вещества

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница