Основни права. Права на човекаДата25.10.2018
Размер115.58 Kb.
342.7 Основни права. Права на човека.
Бежанците в България. Изграждане на националната система за закрила на бежанците 1993 - 2003 г. : Справочен доклад.. - София : БЧК, 2004; 342.7/Б31

Борисов, Орлин Какво да направя за да защитя сам правата си : Справочник - въпроси и посочване на безплатни начини за самозащита / Орлин Борисов. - София : Арком+, 2004 ; 342.7/Б66

Борисов, Орлин Права на човека : Сборник от международни актове / Орлин Борисов. - София : Нова звезда, 2003 ; 342.7/Б66.

България. Закони и др. пр. Права на човека : Международноправни актове / състав. Благой Видин. - София : СУ Св. Климент Охридски, 1993; 342.7/(094.4)

България. Закони и др. пр. Гласове в защита на гражданското общество : Протоколи на Светия Синод на Българската православна църква по еврейския въпрос (1940 - 1944 г.) / състав. Албена Танева и др.. - София : Гал-Ико ; София : Център за еврейски изследвания при СУ "Кл. Охридски", 2002 ; 342.7/(094.4)

България. Закони и др.пр. Интеграция на хората с увреждания. - София : Сиби, 2005. - (Джобни издания) ; 342.7/(094.4)

Василева, Мадлен Медиите във Великобритания и САЩ / Мадлен Василева. - София : Полис, 2000 ; 342.7/В24

Вашите права в местата за лишаване от свобода. - София : БХК, 2003 ; 342.7/В82

Вашите права в социалнопедагогическите интернати и във възпитателните училища-интернати. - Софиь : БХК, 2003 ; 342.7/В82

Великов, Иво. Защита на личните данни. С.: Албатрос, 2011; 342.7/В39

Влияние на приватизацията върху жените в процеса на икономически преход в България : Заключителен доклад за изследванията в рамките на проект "Насърчаване участието на гражданите в процеса на приватизация" / Ирина Мулешкова и др.. - София : Фондация Български Джендър изследвания, 1999 ; 342.7/В73

Върховен съд. Съдебна практика Право на вероизповедание : Нормативна уредба. Съдебна практика. - София : Нова звезда, 2003; 342.7/(094.4)

Върховен съд. Съдебна практика Съдебни дела по Закона за достъп до обществена информация : Сборник / авт. текст Ал. Кашъмов. - София : Фондация Програма достъп до информация, 2002; част 1. - 2002 част втора. - 2004 част трета. - 2005 ; 342.7/(094.57)

Глобализация и тенденции към неформален труд : Международен семинар на работещите жени по света Южна Корея, октомври 2000. - София : Фондация Български център за джендър изследвания, 2001 ; 342.7/Г52

Годишен доклад на Европейския омбудсман 2013. - б. м. : б. изд., 2013; 342.7/Г61

Гражданският контрол в Република България : Принципи, параметри, практики / ред. Вера Младенова. - София : Аксес ; София : Отворено общество, 1999 ; 342.7/Г74

Гражданско наблюдение в полицията 2010-2011 г. : Национален доклад. - София : Институт Отворено общество, 2012; 342.7/Г74

Гражданското общество в подкрепа на стабилната политика на България за гарантиране на правата на човека : Основни констатации и изводи. - София : Фондация Български адвокати за правата на човека, 2007 ; 342.7/Г74

Гър, Тед Робърт Народи срещу държави : рискови малцинства през новия век / Тед Робърт Гър. - София : Военно издателство, 2002 ; 342.7/Г97

Да помогнем на жените-жертви на домашно насилие : Ролята на здравните работници. - София : Фондация Български Джендър изследвания, 1999 ; 342.7/Д11

Да помогнем на жените-жертви на домашно насилие : Ролята на полицията. - София : Фондация Български Джендър изследвания, 1999 ; 342.7/Д11

Деливерска, Мариела Генетична дискриминация : Същност, регламентация и защита / Мариела Деливерска; ред. Даниела Доковска. - София : Сиби, 2013; 342.7/Д37

Деливерска, Мариела Дискриминация, основана на генетични характеристики : Как да я разпознаем и преодолеем / Мариела Деливерска; ред. Даниела Доковска. - София : Сиби, 2014; 342.7/Д37

Деливерска, Мариела Дискриминация, основана на генетични характеристики : Как да я разпознаем и преодолеем / Мариела Деливерска, ред. Даниела Доковска. - София : Сиби, 2014; 342.7/Д37

Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата. - София : Български хелзинкски комитет, 2014; 342.7/Д47

Децата на България : Полицейско насилие и произволно задържане: Проект на Хюман Райтс Уоч за правата на децата. - София : Хюман Райтс Уоч, б.г. ; 342.7/Д47

Дискриминация на основание на пола и тежестта на доказването в законодателството на ЕС: Сравнителноправен преглед и съдебна практика. С.: Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии”, 2004; 342.7/Д53

Дмитриева, Т.Б. Альянс права и милосердия : О проблеме защиты прав человека в психиатрии / Т.М.Дмитриева. - Москва : Наука, 2001 ; 342.7/Д59

Добри практики на юристи в борбата с домашното насилие. - София : Фондация Български център за джендър изследвания, 2002 ; 342.7/Д67

Домашно насилие:законодателство и практики : Сборник документи и материали в помощ на юристите. - София : Фондация Бълг.джендър изследвания, 2002 ; 342.7/Д67

Достъп до информация : Норма и практики. - София : Фондация "Програма Достъп до информация", 1998; 342.7/Д82

Достъп до информация и местни медии. - София : Програма Достъп до Информация ; Фондация Отворено общество, 2000 ; 342.7/Д82

Достъп до информация. : Международни стандарти и българско законодателство. - София : Програма Достъп до Информация, 1998 ; 342.7/Д82

Достъп до правосъдие на жени, преживели домашно насилие : Необходимост от създаване на система за правна помощ. - София : Фондация Български център за джендър изследвания, 2002 ; 342.7/Д82

Дърева, В. Тестът Кадафи: Правата на човека. Българският опит. С.: Факел, 2009; 342.7/Д96

Европейската конвенция за правата на човека и българското законодателство и съдебна практика : Пет години след ратификацията. материали от международна конференция, София, 4-5 декември 1997, НДК. - София : БЦПЧ, 1998 ; 342.7/Е19

Европейски съюз Проект на Закон за защита на икономическите интереси на потребителите. - София : Фондация "Парлам. център за европейско право", 2003 ; 342.7/(094.4)

Етническите малцинства в печата. - София : Български хелзински комитет, 2002. - (Програма Демократична мрежа ІІ) ; 342.7/Е94

Жулева, Гергана и др. Състояние на достъпа до информация в България 2013 / Гергана Жулева. - София : Фондация Програма "Достъп до информация", 2014; 342.7/Ж82

Загоров, Орлин. Н.Йорданов. Тероризмът: психология, идеология, геополитика. С.: Военно издателство, 2007; 342.7/З-17

Законодателство и политика на равноспоставеност на половете на дневен ред на българския парламент през 2001-2002 г. : Сътрудничествто между гражданския сектор и държавните институции. - София : Фондация Български център за джендър изследвания, 2002 ; 342.7/З-26

Зиновиева, Д., Н. Гевренова. Правен режим относно лицата с психически увреждания: Административноправни, трудовоправни, социалноправни и други правни аспекти. С.: Сиела, 2012; 342.7/З-65

Икономически и социални права на жените : Основни положения. Практическо помагало. - София : Фондация Български център за джендър изследвания, 2001 ; 342.7/И50

Илиева, Маргарита Избрани стандарти на антидискриминационното право / Маргарита Илиева. - София : Сиби, 2009 ; 342.7/И52

Илиева, Маргарита Практика на Върховния административен съд и Административен съд София-град по Закона за защита от дискриминация / Маргарита Илиева. - София : Сиби, 2009 ; 342.7/И52

Илиева, Маргарита Практика на гражданските съдилища по Закона за защита от дискриминация / Маргарита Илиева. - София : Сиби, 2009. - (Андидискриминационно право в България: Стандарти и практика) ; 342.7/И52

Илкова, Р. Престъпления против съобщенията. С.: Фенея, 2012; 342.7/И55

Инициатива за подкрепа на гражданското общество в България. - София : Асоциация Аксес ; Новиб : Холандия, 1997 ; 342.7/И65

Институцията обмудсман в Европа и България. - София : ЦИД, 2003 ; 342.7/И70

Институцията омбудсман в България. - София : ЦИД, 2005 ; 342.7/И70

Институцията омбудсман в Европа : Правна същност и практика. - София : ЦИД, 2004 ; 342.7/И70

Институцията омбудстман - концепция и законопроект за България, чуждо законодателство. - София : Център а изследвания на демокрацията, 2000 ; 342.7/И70

Йотов, Борислав Въведение в бежанското право. Хан Тервел - спасителят на Европа / Борислав Йотов. - София : Издателство за юридическа литература, 2015 342.7/Й85

Йотов, Борислав Престъпления против изповеданията : Правни проблеми със сектите и религиите в България / Борислав Йотов. - София : б.м., 1998 ; 342.7/И85

Йоханесбургските принципи. : Национална сигурност, свобода на изразяването и достъп до информация. - София : Програма Достъп до Информация, 1996. - (Международни стандарти) ; 342.7/И74

Как да получим достъп до информация? : Наръчник. - София : Програма Достъп до Информация ; Фондация Отворено общество, 2000 ; 342.7/К16

Как да се справим с насилието : Да се научим на толерантност. - София : Фондация Български център за джендър изследвания, 2001 ; 342.7/К15

Кацаров, Константин Поданството на юридическите лица / Константин Кацаров. - София : Печ. на Армейския военно-издателски фонд, 1925; 342.7/К48

Кашъмов, А., К. Терзийски. Съдебна практика по законодателството за достъп до обществена информация. С.: Програма „Достъп до информация”, 2012; 342.7/(094.57)

Кесяков, Б.Д. Българското поданство по закона и по мирния договор от Ньойи / Б.Д.Кесяков. - София : Армейски Военно-издателски фонд, 1927; 342.7/К53

Кингуел, Марк Добродетели, пороци и гражданско общество / Марк Кингуел. - София : Сиела, 2006 ; 342.7/К54

Конвенция за достъп до официални документи, приета от Комитета на министрите на 27 ноември 2008 на 1042-то заседание на упълномощените предсатвители на министрите. Обяснителен доклад към Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа. - София : Фондация Програма "Достъп до информация", 2010; 342.7/(094.4)

Конвенция за защита на прават ана човека и основните свободи / ред. Добринка Чанкова. - София : Фенея, 2009 ; 342.7/(094.4)

Криспин, Алфред Антисемитизъм в България днес. Има ли? / Алфред Криспин. - София : Колибри, 2004 ; 342.7/К90

Кузманова, Николета Наказателноправна защита на политическите права на гражданите / Николета Кузманова. - София : Сиела, 2015 342.7/К93

Към равнопоставеност на половете : утвърждаване на равенството между половете м основния поток на обществения живот. - София : Информационен център на СЕ, 2001 ; 342.7/К96

Кънев, Красимир Защита от изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание / Красимир Кънев. - София : Сиби, 2009. - (Увод в правата на човека) ; 342.7/К96

Кънев, Красимир. Правото на лична свобода и сигурност / Красимир Кънев. - София : Сиби, 2016. - (Увод в правата на човека); 342.7/К96

Маркова, Благодатка Поведение на потребителя / Благодатка Маркова. - София : НБУ, 2007 ; 342.7/М; 32

Медии и преход / Георги Лозанов, лиляна Деянова, Орлин Спасов. - София : Център за развитие на медиите, 1999 ; 342.7/М45

Медиите срещу корупцията : Пречки и рискове за разследващата журналистика. - София : Коалиция 2000, 2000 ; 342.7/М45

Между свободата и подчинението : Правото на добро управление и добра администрация. - София : Омбудсман на Република България, 2007 ; 342.7/М43

Механизми за противодействие на дискриминацията, расизма, ксенофобията, антисемитизма и дискриминацията спрямо хората с увреждания в законодателството и съдебна практика на държави-членки на ЕС. - София : ПАЦЕП, 2004 ; 342.7/М43

Милянкова, Росица и др. Сексуалният тормоз на работното място / Росица Милянкова, Зорница Стоичкова. - София : Персонал-Консулт, 2009. - (Библиотека Човешки ресурси) ; 342.7/М55

Михайлова, Михайлина Правно положение на личността при социализма / Михайлина Михайлова. - София : Наука и изкуство, 1972; 342.7/М74

Мутахари, Муртаза Положението на жените в Исляма / Мутаза Мутахари. - София : Посолство на Ислямска република Иран, 1993 ; 342.7/М96

Наръчник по европейско право относно убежището, границите и имиграцията. - София : Агенция на ЕС за основните права, 2014 342.7/Н26

Национальные учреждения по правам человека : Руководство по созданию и укреплению национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека. - Женева : ООН, 1995. - (Серия публикаций по вопросам профессиональной подготовки) ; 342.7/Н33

Нова стратегия за борба с насилието спрямо жените, чрез обучение на юношите и пилотна схема за консултиране на мъже с агресивно поведение в България : Заключителен доклад. - София : Фондация БДИ ; Бургас : Деметра, б.г. ; 342.7/Н86

Обучение на полицейски служители по въпросите на мигрантите и етническите взаимоотношения : Практически насоки. - София : Информ. и документ. център на Съвета на Европа, 1997; 342.7/О-21

Омбудсман на Република България : Годишен доклад 2006. - София : б.м., 2007 ; 342.7/О-53

Отговорност на държавата за домашното насилие : Състояние и необходими промени / Гладис Акоста Варгас и др.. - София : Фондация Български Джендър изследвания, 2000 ; 342.7/О-89

Отговорност на държавата за домашното насилие : състояние и необходими промени. - София : Фондация Български център за джендър изследвания, 2000 ; 342.7/О-89

Панайотова, Емилия Достъп до обществената информация : Общ режим / Емилия Панайотова. - София : Сиби, 2003 ; 342.7/П17

Петранов, Борислав Правата на човека : Основни международни инструменти / Борислав Петранов. - София : Българско сдружение за честни избори и граждански права, 1991; 342.7/П41

Петрухин, И.Л. Личная жизнь : предлы вмешательства / И.Л.Петрухин. - Москва : Юрид. лит-ра, 1989 ; 342.7/П47

Подкрепа и реинтеграция на децата - жертви н трафик в България : законодателство, институционална рамка и политики. - София : Център за изследване на демокрацията, 2013. - (Анализи (Reports)); 342.7/П64

Подпомагане и реинтеграция на деца - жертви на трафик. Подобряване на политиката и практиката в страните от Европейския съюз. - София : Център за изследване на демокрацията, 2013; 342.7/П64

Попов, Христо. Тероризмът: Психосоциални корени, последствия и интервенции. С.: Военно издателство, 2005; 342.7/П74

Права и свободи на лицата, принадлежащи към национални малцинства и хората с увреждания . - София : Ин-т за изсл. на интегр., 2004 ; 342.7/П82

Права на пациента : Сравнително-правен анализ. - София : Отворено общество, 2003 ; 342.7/П82

Права на човека : Брошури 1 - 16. - Ню Йорк : ООН, 1993; 342.7/П82

Права человека : Основные международные документы. - Москва : Международные отношения, 1989; 342.7/(094.4)

Права человека и выборы : Пособие по правовым, техническим аспектам и аспектам прав человека, связанными с проведением выборов. - Женева : ООН, 1995. - (Серия публикаций по вопросам профессиональной подготовки) ; 342.7/П82

Права человека и предварительное заключение : Сборник международных стандартов, касающихся предварительного заключения. - Женева : ООН, 1994. - (Серия публикаций по вопросам профессиональной подготовки) ; 342.7/П82

Правата на човека и дейността на българската полиция. - София : Отворено общество, 2004 ; 342.7/П83

Правата на човека и полицейската практика : Наръчник за обучение на сержанти от полицейските служби. - София : Фондация Български адвокати за правата на човека, 2002 ; 342.7/П82

Правен режим на социалните услуги в България : Въпроси и отговори. - София : Български център за нестопанско право, 2004 342.7/П82

Право на Обществото на информация : Принципи за Законодателно уреждане на свободата на информация. - София : Програма Достъп до Информация, 1999. - (Международни стандарти) ; 342.7/П82

Праматарова, Мариана Домашното насилие / Мариана Праматарова. - София : ИК Новата цивилизация, 2013; 342.7/П82

Преглед на постигнатото в областта на правата на жените в България за периода 1998-2000 г.. - София : Фондация Български център за джендър изследвания, 2003 ; 342.7/П85

Проблеми по прилагането на Закона за достъп до обществена информация : Стенограма от работната среща дискусия 17.02.2001.София. - София : Фондация Отворено общество, 2001 ; 342.7/П89

Проблемы бесплатной юридической помощи в странах Востойчной и Центральной Европы. - Венгрия : Инициатив "Право общественных интересов", б.г.. - (Доступ к правосудию) ; 342.7/П89

Първите стъпки : Оценка на неправителствените десегрегационни проекти в шест града в България. - София : Български хелзински комитет, 2002 ; 342.7/П97

Равни права и равни възможности на жените за участие в политическия живот на България : Заключителен доклад от изследване на май - юли 2000 г. / Геновева Тишева и др.. - София : Фондация Български Джендър изследвания, 2000 ; 342.7/Р11

Развитие на юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека в областта на правото на живот и забраната за изтезания и нечовешко и унизително отношение или наказание : Член 2 и член 3 на Европейската конвенция за правата на човека. - София : Съвет на Европа Информ. и докум. център, 2002; 342.7/Р20

Раса и пол: пресечните точки : Подбрани текстове от Световната конференция срещу расизма, расовата дискриминация, ксенофобията и свързаната с тях нетолерантност. - София : Фондация Български център за джендър изследвания, 2002 ; 342.7/Р38

Робъртсън, Джефри Престъпления против човечеството : Борбата за световна справедливост / Джефри Робъртсънр прев. Йорданка Чакалова. - София : Сиела, 2005 ; 342.7/Р68

Сборник нормативни документи за изграждане на достъпна околна среда за инвалиди. - София : Богианна, 2000 ; 342.7/(094.4)

Семов, Атанас Права на гражданите на Европейския съюз : том първи - / Атанас Семов. - София : УИ Климент Охридски, 2013. - Том първи. Правен режим на защитата на правата на човека в Европейския съюз. – 2013; Том втори. Правен режим на гражданството на ЕС и свободното движение. – 2013; 342.7/С32

Славова, Мария Българският омбудсман : Административноправни въпроси / Мария Славова. - София : УИ Климент Охридски, 2014; 342.7/С41

Славова, Мария Омбудсманът : Българската перспектива / Мария Славова. - София : Гея-Либрис, 2002. ; 342.7/С41

Специален доклад за действия на правителството и службите за сигурност в България, които застрашават или пряко нарушават основни права и свободи на гражданите. - София : Ин-т за модерна политика, 2011; 342.7/С75

Ставру, Стоян Недееспособността на физическите лица : Съвременни предизвикателства / Стоян Ставру. - София : Нова звезда, 2016 342.7/С61

Стандарти и контрол на социалните услуги в Европа. Сравнително-правен анализ. - София : Отворено общество, 2004 ; 342.7/С68

Стационарната психиатрична помощ и правата на човека в България през 2005 г.. - София : Бълг. хелзински комитет, 2005 ; 342.7/С74

Стоянов, Димитър Положението на жените при позаконното наследяване според най-старото римско право / Димитър Стоянов. - София : Държавна печатница, 1909; 342.7/С83

Съвременни стандарти за защита от дискриминация . - София : Ин-т за Изсл. на интеграцията, 2004 ; 342.7/С96

Съдебна защита на основни права в България : Практическо помагало. - София : Нац. ин-т на правосъдието, 2007 ; 342.7/С96

Състоянието на достъпа до публичната информация в България. - София : Програма Достъп до Информация, 2001; 342.7/С96

Табакова, Весела Правата на човека и медиите / Весела Табакова. - София : Лик, 2006 ; 342.7/Т12

Тамбуев, Георги Убийци под прикритие / Георги Тамбуев. - София : ИК "Труд", 2003 ; 342.7/Т27

Теоретични проблеми на защитата на основните права в Европейските държави = Pages de doctrine sur la protection des droits fondamentaux dans les etats Europeens. - София : б.м., 1998 ; 342.7/Т49

Теоретични проблеми на защитата на основните права в Европейските държави. С.: Темпус, 1998; 342.7/Т49

Теохарова, Детелина 100 стъпки към вашите права : част първа / Детелина Теохарова. - Варна : ИК Фил, 2006. - (Вашите права) ; 342.7/Т49

Това интересува ли ви? : Обучение, Услуги, Финансиране:Пилотно издание за неправителствени организации, работещи по програми за жени. - София : Фондация Български Джендър изследвания, 2000 ; 342.7/Т62

Фредриксън, Джордж. Расизъм: Кратка история. С.: Военно издателство, 2004; 342.7/Ф95

Цанков, Веселин Българското гражданство : Материалноправни и процесуални аспекти / Веселин Цанков. - 2 доп. изд. - София : БАН-ИПН, 2004 ; 342.7/Ц17

Цанков, Веселин Омбудсманът (общественият посредник) в Република България / Веселин Цанков. - София : БАн - ИПН, 2004 ; 342.7/Ц17

Цанков, Веселин, Надежда Христова. Миграционно и бежанско. София : Изд-во на ВУЗФ, 2011 342.7/Ц17

Янкова, Аделина и др. Правата на пациента в законодателството на държави от Европейския съюз и на Израел / Аделина Янкова и др.. - София : Захари Стоянов, 2009 ; 342.7/П82

Access to Justice : European Forum on Access to Justice organized by the Public Interest Law Initiative in collaboration with the Open Sociaty Justice Initiative 5-7 Dec. 2002 Forum Report. - Hungary : Public Interest Law Initiative, 2003. - (Access to Justice in Central and Eastern Europe) ; 342.7/Е11

Access to Justice : Source Book. - Hungary : Interights, 2003. - (Access to Justice in Central and Eastern Europe) ; 342.7/С49

Athens Bas Association and its activities in Human Rights. - Athens, 2009 ; 342.7/А17

Bailey, Stephenet al. Civil Liberties Cases, Materials and Commentary / Stephen Bailey, Nick Taylor. - 6 изд. - New York : Oxford University Press, 2009; 342.7/Б14

Declaration of Natural Human Rights : Declaration des Droits Naturels de l'homme. Декларация о естественных правах человека. - Belgrad : Kopaonik, 2004; 342.7/(094.4)

Doswald-Beck, Louise Human Rights in Times of Conflict and Terrorism / Louise Doswald-Beck. - New York : Oxford University Press, 2011; 342.7/Д66

Effectively Solving Your Problems in Europe. - Brussels : CCBE, б.г.; 342.7/Е96

Equal Rights and Equal opportunities for women's participation in political life in Bulgaria : Final Report on the research Foundation / Genoveva Tisheva etc.. - Sofia : Bulgarian Gender research Foundation, 2000 ; 342.7/Е45

Holsinger, Ralph Media Law / Ralph Holsinger. - 3 ed. - New York : McGrawHill Inc., 1994 ; 342.7/Х62

IBA Human Rights Institute : 2008 Annual Report. - London : IBA, 2009 ; 342.7/И11

Implementation of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women : Compilation on NGO Reports from Balkan Countries. - Sofia : Bulgarian Gender Research Foundation, б.г. ; 342.7/И60

Inpatient Psychiatric care in Bulgaria and Human Rights. - Sofia : Bulgarian Helsinki Committee, 2001 ; 342.7/И61

Monitoring the EU Accession Process : Minority Protection. - New Work : Open Sociaty Institute, 2001. - (EU Accession Monitoring Program) ; 342.7/М16

Museum Tortury. - Chesky Krumlov : Museum Toryury, б.г. 342.7/Р95

The Right Kind of Justice for Europe. - ; CCBE ; 342.7/Р27Your Europe Your Rights. - Brussels : CCBE, б.г.; 342.7/И74


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница