Основни публикации през последните 5 години, проф. М. Попова: Попова МДата14.01.2017
Размер12.8 Kb.
Основни публикации през последните 5 години, проф. М. Попова:
1. Попова М., Т. Попова. 2002. Върху разнообразието на декоративните видове в Българската флора. Научни трудове на СУБ, Пловдив, сер. Б, т. 2: 161-165.
2. Попова М., К. Узунджалиева, 2002. Върху анатомичното устройство на листа на Crocus veluchensis Herb., Научни трудове на АУ, XLV, кн. 1, Пловдив.
3. Ангелова, Р., М. Иванова, С. Тенова, М. Попова, В. Димитрова, Т. Попова. 2005. Единна методология по Европейски стандарти за обучение по устойчиво използване на земята и водите във фермата. Юбилейна научна конференция с международно участие “60 години Аграрен университет – Пловдив”. Научни трудове, т. L, кн. 3, Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив, 2005, стр. 267-272.
4. М. Иванова, Т. Попова, Р. Ангелова, М. Попова, В. Димитрова. 2005. Иновационни методи на обучение в земеделските училища. Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки” т. VII. Научна сесия “Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки”, 8 ноември 2005 г. Дом на учените, Пловдив, стр. 265 – 268.
5. Т. Попова, М. Иванова, Р. Ангелова, М. Попова, В. Димитрова. 2005. Европейски стандарти за обучение на преподаватели в аграрното образование. Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки” т. VII. Научна сесия “Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки”, 8 ноември 2005 г. Дом на учените, Пловдив, стр. 260 – 264.
6. Попова М., И. Чешмеджиев, Г. Стойчев. 2000. Ръководство за учебна практика по Ботаника. Академично издателство на ВСИ, Пловдив: 188 с.
7. Попова М., И. Чешмеджиев, Д. Терзийски. 2002. Систематика на растенията (учебник), Академично издателство на АУ, Пловдив 372 с.
8. Делипавлов Д., И. Чешмеджиев, М. Попова и др. 2003. Определител на растенията в България. Академично издателство на Аграрен университет, Пловдив:592 с.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница