От Арх. Мариана Везнева Повече от 20 години по цял свят се появяват странни кръгове в житните поляДата07.06.2017
Размер182.14 Kb.
ДИАЛОГЪТ ЗАПОЧНА ДИАЛОГЪТ МЕЖДУ СЪЗДАТЕЛИТЕ НА ЖИТНИТЕ ФОРМАЦИИ И БУДНИТЕ УМОВЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ВЕЧЕ Е ОСЪЩЕСТВЕН

Предупреждение за опасност от ядрена война

  От Арх. Мариана Везнева    Повече от 20 години по цял свят се появяват странни кръгове в житните поля. В Англия тези кръгове съдържат прости геометрични фигури или цели геометрични композиции. С течение на времето композициите стават все по-сложни, дори фантастични.
     Сноп от светлина очертава фигурите в житата само за 15 секунди. Начинът на образуване на житните формации, видът и прецизността на изпълнението им изключва възможността те да са дело на човешка ръка.
     Скоро след първите фигури в житата се появяват и имитации, но опитното око на специалист лесно може да различи фалшивите от истинските фигури. Този, който има нагласата за разчитане на символи, и проследи пиктограмите в житните кръгове през годините, ще разбере, че става дума за непознато образно писмо. Постепенно ще осъзнае, че в пиктограмите са вложени Послания от Висша цивилизация, адресирани до цялото човечество. При запознаване с посланията ще стане ясно, че те са предадени на Универсалния космически език Сензар – Сакралният език, за който първа споменава видната теософка Елена Блаватска.
     Универсалният космически език Сензар е познат досега в две разновидности: в Старинна приказна форма, на която са предадени митовете и легендите, и в Съвременна пиктограмна форма, използвана за знаците в Зодиакалния кръг, буквите в Глаголицата на Свети Кирил и пиктограмите в житните кръгове. Ако проследим посланията, предадени в пиктограмите в житните поля, ще разберем, че се започва с Въвеждащи послания. Следват Послания за Сътворението на Човека, за Еволюцията на човешките раси и за бъдещето на света.
     В Посланията за Бъдещето на света ясно могат да се различат Посланията за предстоящия Апокалипсис – за смърт, болести, разрушения от стихиите – пожари, наводнения, бури, земетресения, свлачища, вулкани и промяна на климата.
     В Посланията за Новия човек са очертани възможностите за осъществяване на телепатична връзка между себеподобните.
     Посланията за Обединението на света разкриват Планетарното и Галактическо обединение. Между хилядите пиктограми, спуснати досега, някои разкриват, че Създателите на житните формации са тук, на Земята; че източникът на формиране на пиктограмите е Шамбала – онази мистична страна, за която съобщават Великата посветена Елена Блаватска през XIX, художникът и общественик Николай Рьорих през XX век и съвременникът ни проф. Ернст Мулдашев.
    В някои житни формации Създателите им съобщават, че тяхната цел е подпомагане на духовното развитие на нашата цивилизация.
     Имах възможността да разчета Посланията до 2003 г. включително и да издам неголяма книга “Посланията в житните кръгове”. Глобалната информация ме привлече и аз продължих да следя Посланията и в следващите години. Посланията в пиктограмите от 2004 г. се отнасят до идването на Нова човешка раса с развити духовни сетива. Показан е кръстопътят, на който се намира нашата цивилизация и двете възможности – да продължи Еволюцията си или да загине. В сложните композиции се разгадава Духовният свят и разграничаването в него на Старата от Новата раса. Тревожни са пиктограмите за края на света.
     През 2005 г. Посланията в житните кръгове продължават. Те разкриват Второто пришествие с всички събития, описани в Евангелските текстове – бедствия и катастрофи, удар от космическо тяло, водещ до разклащане на земната ос и изместване на полюсите. В някои от пиктограмите през тази година се съдържат отговори на въпроси, които би си задал всеки човек с отговорност към Живота на планетата и запознат с Посланията досега.
     Въпроси от глобален характер си зададох и аз, след като проследих Посланията, вложени в пиктограмите от появяването им до ден-днешен. Въпросите и отговорите налагат извода:
     ДИАЛОГЪТ ЗАПОЧНА. ДИАЛОГЪТ МЕЖДУ СЪЗДАТЕЛИТЕ НА ЖИТНИТЕ ФОРМАЦИИ И БУДНИТЕ УМОВЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ВЕЧЕ Е ОСЪЩЕСТВЕН.
     Нашите въпроси и техните отговори могат да бъдат обобщени в няколко теми:
     ВЪПРОС: Как се изграждат житните формации?
     ОТГОВОР: Пиктограмите се създават със силата на Мисълта. В тях са вложени мисловни послания, които следва да бъдат разчетени. Посланията в пиктограмите са сакрални.
     ВЪПРОС: Какво ще стане с Човечеството?
     ОТГОВОР: Същността на Човека ще бъде съхранена. БОГ е разумна енергия и присъства във всички прояви на Живота. За края на света и Съдния ден е изписана сложна геометрична композиция с датата 3433.
     ВЪПРОС: Какво може да направи всеки един от нас за запазване Живота на Земята?
     ОТГОВОР: Трябва да се създадат школи, които да се ръководят пряко от Учителите на човечеството чрез словото им в пиктограмите. Информацията трябва да бъде разпространена по цял свят.

Трябва да се научим да владеем мислите си и тогава ще можем да реализираме идеите си, ако са положителни.


     ВЪПРОС: Кое е най-подходящото време за телепатичен контакт със създателите на пиктограмите?
     ОТГОВОР: В пиктограма е изобразен годишният календар с акцент върху пролетното и есенно равноденствие, на зимното и лятно слънцестоене. Най-защитеното място на света, показано с пиктограма, изобразява планински масив, което създава асоциация за Твърдината на света – Шамбала.
     ВЪПРОС: Ще се самоунищожи ли цивилизацията?
     ОТГОВОР: В две пиктограми, спуснати едновременно една до друга на 21 август 2005 г. в Marden, Wiltshire, се дава отговор. Първата житна формация е от типа на геометрична композиция с форма на око. Окото символизира Бог. Т.е. информацията идва от Космическия разум, от Словото, от Бога и е твърде важна. Четири концентрични кръга с по 18 – две по девет – стрелки, намаляващи към центъра, показват, че Земната цивилизация се намира в края на своя цикъл. Числото “4” символизира земната повърхност като квадратура, като територия. Числото “9” означава край или последен цикъл. Втората пиктограма е комбинация от геометрична композиция и картинно изображение. В центъра е оформен кръг, около който се въртят четири малки кръга, свързани с обща орбита. Това създава асоциация за едновременно развихряне на четирите стихии – на Водата, Въздуха, Огъня, Земята.
     Най-интересно е изображението на централния кръг, който с пояса около него създава асоциация за Земята с нейната атмосфера. За разлика от досегашните геометрични композиции и в отличие от познатите фотограми на човешко и извънземно лице, изображението е изградено като гоблен, като детайлно нарисувана картина, като сложен релеф. В тази кръгла картина може да се види релефно изображение на крава с рога като корона, т.е. става дума за Божествената крава. Кравата обаче е тежко ранена. Очите й са изцъклени, езикът – изплезен. На челото има голяма рана. Тя е многото рани по тялото внушават, че Крават умира. Надежда ни дава триъгълникът – символ на Идеята. Т.е. събитието е още само в етап на идея, а не на реализация. Поясът, създаващ асоциация на земната атмосфера, замърсена от радиация, обикаля цялата земя и не оставя незасегнато нито едно кътче. В картината могат да се открият не съвсем ясни фигури на спирала – символ на Еволюцията. Но тази спирала сякаш е прекъсната. Виждат се и фигури на плътни кръгове, наподобяващи дим от бомба и фигура, подобна на гъба.
     В пиктограмата е вложено предупреждение за опасност от ядрена война. Според древни и архаични религии Кравата е символ на плодородие, изобилие и благоденствие.

 Известен е библейският разказ за съня на фараона със 7 охранени и 7 мършави крави, които пророкът Йосиф изтълкувал като плодородни и гладни години. Не случайно Майката-Земя наричаме Майка-Кърмилница, а в Индия Кравата се почита като свещена. От всичко, казано дотук, можем да разчетем посланието така:     В мислите на някои хора от Земното човечество се оформя идеята за война. Една ядрена война ще убие Земята като живо същество и тя няма да може да храни земните жители. Цялата атмосфера ще бъде отровна и радиоактивна. Няма да бъде пощадена никаква част от Земята. Няма да се намери нито едно кътче, незасегнато от катастрофата. Ако се разрази ядрена война, това ще бъде последният цикъл на Земната Еволюция, краят на земната цивилизация. Ядрената война означава самоунищожение.

     Посланието в двете пиктограми от 21 август 2005 г. е зов на Шамбала, зов на Словото, зов на Бога – предупреждение да не се предприема ядрена война, която може да унищожи Живота на Земята. В езотеричното тълкуване на Глаголицата на Свети Кирил от IX в. периодът 1981 – 2080 г. е показан като мирен период с Висше духовно Ръководство. Това Висше Духовно Ръководство може да бъде само Духовната Йерархия на Шамбала – Невидимото Правителство, което според теософията следи Еволюцията на земната цивилизация и пяази Земята от самоунищожение. В своите астрологически пророчества великият Нострадамус през XVI век съобщава за идването на Йерархията на Седмицата, която ще установи мир в света. Йерархията на Седмицата е без съмнение Йерахията на Шамбала, чийто символ е седмолъчната звезда.
    При експедиция в Тибет, организирана от Международната Акадеция на науките към ООН, нашият съвременник проф. Ернст Мулдашев описва кръгове от гъста, избуяла растителност, ясно открояваща се над ниската трева наоколо. Той пита местните жители от кого са тези кръгове и какво означават. Отговарят му:”Разбира се, от Шамбала” и “Само Шамбала знае...”

    Всяка година от май до септември се появяват в житните поля на Англия десетки нови поктограми с нови Послания до Човечеството. Очакваме и тази година диалогът да продължи.


                Табло  1. ОТКРОВЕНИЯ-ПРОРОЧЕСТВА В СИМВОЛИ И ЗНАЦИ.

Литературното творчество на Мариана Везнева: „В очакване на апокалипсиса”, „Зодиакът”, „И кротките ще наследят Земята”-10-Откровения –Пророчества за ХХI век”, „И ще се разбират с езика на мисълта-Посланията в житните кръгове”.
Поредицата „Тайната школа”: „Свръхсетивно познание”, „По спиралата на еволюцията”, „Езотерично Посвещение”, „Зад завесата на времето”, „Окото на всезнанието”.
Глаголическата азбука на Константин Философ – Свети Кирил /826-869/, получена като Откровение свише. Всяка от 28-те букви е номерирана и представлява План за действие на енергиите за период от 100 години като се започне от основаването на Българската държава от кан Аспарух /681г./ В едър план е показан периодът 1881-1980, когато човечеството е разделено на две половини с опасност от самоунищожение. В периода 1980-2080 се забелязва духовно повдигане на Човека, равновесие между леви и десни енергии и общо Духовно Ръководство.

        Повече информация в книгата на М.Везнева „Окото на всезнанието”, пета книга от поредицата „Тайната школа”.

Табло 2.  ПИКТОГРАМИТЕ. КЛЮЧЪТ. СЪТВОРЕНИЕТО. ЕВОЛЮЦИЯТА

Ранни пиктограми, изясняващи ключа за разчитането на посланията. Тълкуването изисква състояние на медитация, концентрация и асоциация с нещо познато. Посланието се разбира на части. Започва с една пиктограма, продължава с други, краят е във времето. Показан е геометричният символ на Човека-връзката Глава-Сърце /Ум – Чувства/. Човекът е изпразнил сърцето си от Любов и го е заключил. Заключил е и съзнанието си. Но последиците ще се стоварят върху главата му.

Десетте подредени пиктограмипредставляват геометрично изображение на числата от 1 до 10 и Сътворението на Човека. Отделните символи са: 1 - Бог; 2 - Мисълта; 3 - Идеята; 4 - Пространството; 5 -  Човекът като духовно същество; 6 – Животът на планетата/Огъня и Водата; 7 – Йерархия от Висши същества; 8– Двата свята и Вечният кръговрат; 9 – Уплътняване  на духоматерията; 10 – Разделяне на половете и въплътяване в материята. Седемте подредени пиктограми са геометрично изражение на седемте чакри в човешкото тяло. Всяка чакра  символизира човешките раси от I до VII. Спиралата е символ на Еволюцията. Седемте стъпала – пътят на Еволюцията преминава през 7 човешки раси и сегашната - съвременната  е пета по ред.Табло 3.  ПРЕДСТОЯЩИЯТ АПОКАЛИПСИС. ЧЕТИРИТЕ СТИХИИ.

         Най-отгоре пиктограмата символизира болест, засягаща яйцето на Човека.


Скорпионът е символ на смърт, а скорпионът в кръг – смърт по цялата Земя. На долния ред изображенията насочват към болести от насекоми, крави и птици.
Следващите пиктограми изобразяват развихрянето на четирите стихии: Огъня, Въздуха, Водата и Земята.
Показан е огън по цялата земя, изригване на вулкани, наводнения и избликване на подпочвени води, свлачища, земетресение с епицентър  и земетресения по цялата земя.

         В последните четири пиктограми  е вложено послание за промяна на климата. Три сезона. Изсъхнали дървета. Замръзнали дървета с плод. Запустение.Табло 4.  ДА БЪДЕШ ИЛИ ДА НЕ БЪДЕШ . САМОУНИЩОЖЕНИЕТО.

          Война. Падащи бомби. Конфронтация. Конфликтът  може да бъде решен с преговори и взаимни отстъпки.


Последици от войната. Човекът , пострадал от радиация с деформирани крайници. Мутант.
Опасност от самоунищожение.Звездата на живота Животът излъчва живот. Звездата на живота е разрушена в нейната сърцевина.
Хармония между двете енергии Ин и Ян. Нарушена хармония.
Съзидателната енергия е в бяло, разрушителната в черно.

          Разрушителната енергия е взела превес над съзидателната.            Табло 5. ЕЗОТЕРИЧНО ПОСВЕЩЕНИЕ. СЕДЕМТЕ ПОСВЕТИ. НОВИЯТ ЧОВЕК.

Първата пиктограма изобразява петел и ябълка и символизира пробуждането на човешкия дух към духовните знания, към скритите сили в него и посвещението в овладяване на тези сили и използването им.
В следващите пиктограми за основа служи геометричният символ на Човека с връзката Глава-Сърце.
Новият човек ще постигне хармония между Чувствата и Ума. Повече светлина в сърцето. Повече светлина в Ума. Разширено съзнание.
Бъдещите хора ще се свързват телепатично помежду си и ще получават Откровения свише.
Това означава, че бъдещият Човек ще има развити духовни сетива.


Последните две пиктограми изобразяват Духовната Йерархия от Висши Същества, невидимото Духовно Ръководство на планетата, Шамбала. В първата пиктограма Духовната Йерархия е означена като седмолъчна звезда с голяма енергийна сила и мощ. На втората се вижда Окото на Шамбала, което пръска лъчите си, но съществува преграда между нас и тях и достъпът до Шамбала е забранен физически, може да бъде осъществен само на ментално ниво.Табло 6. ОБЕДИНЕНИЕТО НА СВЕТА. ВЕЛИКАТА МАЙКА.

      До фотограмата на женското лице /2001 г./ е представено изображението на същото лице – Великата Майка с ореол от светлина, която предава на авторката Послание до човечеството: ”Аз съм вашата Майка. Вие всички сте мои деца. Вие всички сте братя помежду си. Обичайте се ! Обичам ви...”


Показана е и картината на Н. Рьорих „Майката на света”.
В следващите пиктограми е вложено послание за обединението на света, обединение на религиите, които остават като един общ ансамбъл.
Планетарно обединение на петте континента с промяна на очертанията на континентите. Духовно обединение в седем лъча. Галактическо обединение между разумните цивилизации.

       


В пиктограмите от 2003 г. е вложено посланието: ”Пътят по който вървите води до самоунищожение. Вие сте изпразнили сърцето си от Любов и сте заключили съзнанието си. Оградили сте се с егоизма си, но последиците ще се стоварят върху главите ви. Медитирайте! Ключът за разчитане на посланията , вложени в пиктограмите в житните кръгове е медитация, концентрация, асоциация !”.Табло 7. ПЪТЯТ НА НОВАТА РАСА. ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА.

     Първата панорамна снимка показва пътят на човешките раси. Първата и втората раси са духовни. След това преминават в материята. Следват Третата, Четвъртата и Петата раса – съвременната.


В момента нашата раса е на кръстопът. Дали да продължи по пътя на еволюцията или да се върне в духовно състояние. Само част от нея ще продължи в Шестата раса и от там в Седмата.
Пиктограмата под нея изяснява седемте раси чрез символите на седемте чакри, наредени една над друга. Ясно може да се различи Сърдечната чакра, Челната чакра –„Третото око” и най-отгоре Коронната чакра.

     


Последната пиктограма вдясно показва космически  периоди на ден и нощ, известни като „Дните на Брама” и „Нощите на Брама”. Това са периоди на разгръщане на живота, периоди на бодърстване и периоди на почивка, периоди на сън и привидна смърт. Винаги Животът остава. Животът продължава.Табло 8. КОСМИЧЕСКИ СБЛЪСЪК. ИЗМЕСТВАНЕ НА ЗЕМНАТА ОС.

      Пиктограмата от 2003 г. създава асоциация на космически сблъсък , при който се разклаща Земната ос.


Предпоследната от 2001 г. изяснява , че земните пластове ще се разместят от този удар.
Третата допълва, че от разклащането на земната ос ще се изместят полюсите.
Четирите пиктограми /най-отгоре/ представляват варианти на символа за изместване на земните полюси.

     


Появили са се през различни години. Посланията за изместване на полюсите са свързани с посланията за космически сблъсък и разклащане на земната ос – много сериозна и тревожна информация.Табло 9. ПРОЧИСТВАНЕ НА ДУХОВНИЯ СВЯТ

      Птицата е символ на човешката душа. Птиците илюстриращи миграция показват, че човешките души ще бъдат отведени някъде и после ще се завърнат по родните места.


Пиктограмата с двата квадрата илюстрира духовния свят, който ще бъде разделен на две. А пиктограмата със символа на вечния кръговрат и меандрите , показва, че душите ще бъдат разграничени; на едно място ще бъдат събрани душите на Пета раса, а на друго – душите на Шеста раса.

    


В сложната геометрична композиция може да се различи числото шест, съдържащо информация, че става дума за Шестата раса. Двойките тъмни четириъгълници, поставени по четирите световни посоки, символизират, че разделянето на двете раси ще се отрази както в Духовния, така и във Физическия свят.Табло 10. УСКОРЯВАНЕ НА ЕВОЛЮЦИЯТА. ТРЕТОТО ОКО.

     Пиктограмата/третата/ представлява „Третото око” – Окото на всезнанието, което дава духовно зрение за невидимия свят, за бъдещето и причините , предизвикали следствията. С духовно зрение ще се отличава Шестата  раса.


В следващата пиктограма е вложено Послание за помощта на Шамбала. Седмолъчната звезда н центъра символизира Духовната Йерархия. Звездата с 11 лъча заема средния пояс и е символ на духовното издигане на духовната мисия. Звездата с 13 лъча заема външния пояс и е всеизвестно като фатално, неизбежно негативно събитие.
Посланието гласи: „Ние от Духовната Йерархия искаме да ви помогнем като повдигнем духовното ви ниво, за да можете да устоите на фаталните събития, които ще настъпят.

   


Основа на геометричните събития е символът на Мисълта. Символът на Мисълта е изправен, а зад него е същия символ, но обърнат и пречупен. Посланието съдържа призив: „Мислете положително. Само тогава ще можете да разрушите негативната енергия, породена от отрицателно мислене”.Табло11. НЕБЕТО И ЗЕМЯТА. СЪДНИЯТ ДЕН. ПРЕСЯВАНЕТО.

    Пиктограмата създава асоциация на боздуган, морска мина, неща, което пада върху Земята и предизвиква разрушения. Това може да бъде космическо тяло, което удря планетата и предизвиква катастрофа. Отломките от космическото тяло и от земята се разхвърчават наоколо.


Фигурата /долу вляво/  създава асоциация на часовник с 24 часа. Никой от часовете обаче не е означен. А това означава, че времето е съдбоносно и  така наречения „Съдният ден” още никой не знае.

   


Фигурата /от дясно/ наподобява на мрежа или сито. Асоциацията е пресяване. Посланието насочва към пресяване на душите в Съдния ден, както е описано в Светите Писания.Табло 12. ОГЪН, ВОДА И ЛЕД. ПРОМЕНЕНАТА ЗЕМЯ. СЕМЕТО НА ЖИВОТА.

     Трите пиктограми /вертикално –първа, трета, четвърта/ илюстрират опасна промяна на климата. Първата  с изправени и обърнати триъгълници показва, че хармонията между Огъня и Водата ще бъде нарушена. Фигурата е вписана в шестоъгълник – символ на леда. Третата илюстрира начало на Ледников период.  Четвъртата   - заледяване на цялата Земя.


Композицията /пета по ред/ е решена в шестоъгълник. В ъглите му са изобразени по един малък шестоъгълник, а в средата на страните му по един ромб – деформиран квадрат. В центъра на композицията е изобразен символа на живота. Посланието в тази пиктограма съдържа информация, че Земята ще бъде променена. На места ще има заледяване,  но Животът ще остане.

    


Композицията /най-отдолу / допълва посланието. Животът ще остане и човешкото семе ще бъде съхранено.Табло 13. ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ. ЖИВИЯТ ХЛЯБ. СЛОВОТО. ШКОЛАТА.

    Пиктограмата /горе вляво/ създава асоциация за хляб с бадеми, владишки хляб или ритуален хляб.


В Евангелията може да се прочете , че Христос е казал за себе си „ Аз съм живият хляб”.
Тази пиктограма в житните поля ни насочва към информацията, че Второто Пришествие на Христос е дошло и ще последват всички събития за които Той е споменал.
Пиктограмата /вдясно-панорамната/ илюстрира необходимостта от школа – езотерична школа с два кръга – външен и вътрешен. Школата ще бъде ръководена от Духовните Учители – Създателите на житните формации, чрез тяхното слово вложено в пиктограмите.

    


Пиктограмата /долу вдясно/ насочва към създаване на мрежа от посветени в духовните знания, предадени чрез пиктограмите в житните кръгове.Табло 14. УРОКЪТ. ИДЕЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ. СЪЗИДАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ.

    С двете пиктограми /горе вдясно/ е проведен първият урок за овладяване на силата на Мисълта. Триъгълникът символизира идея. Идеята в първата  пиктограма е красива, хармонична и привлекателна. Към такива идеи трябва да се стремим. Другата пиктограма показва разрушителната сила на една пагубна идея.


Пиктограмата /долу вляво/ създава асоциация за изграждане на триъгълник от точни елементи. Рамката е разделена на 24 части – асоциация на времето. Посланието съдържа информация, че идеята /триъгълникът/ трябва много точно да се изгради последователно във времето.

   


Пиктограмата/долу вдясно/ е продължение на посланието. Четириъгълникът – символ на земното пространство, съдържа информацията, че също така от много прецизно изработени елементи идеята трябва да се материализира във физическия свят – на точно определеното място  / означени са четирите световни посоки/.    Табло 15. УНИВЕРСАЛНИЯТ КОСМИЧЕСКИ ЕЗИК. ЗАПИСЪТ НА МИСЪЛТА.

    Тези три пиктограми /в средата вдясно/ , спуснати последователно във времето насочват към темите, вложени в житните формации.


Първата пиктограма е изградена като геометричен символ на древно египетския бог Ра – Слънчевия диск, Орела и двете свещени кобри. Втората пиктограма съдържа елемент от посланието за Сътворението но човека – разделяне на половете вложено в числото 10. Но извън кръга се различават ключ и древно египетския символ на живота. Третата пиктограма  представлява геометричното изражение на древно египетския бръмбар /скарабей/ - символ на бог Ра.  И трите пиктограми насочват, че в житните кръгове е вложена сакрална информация, че посланията в пиктограмите са сакрални и се отнасят преди всичко за Сътворението, Еволюцията и Бъдещето на света.

   


В следващите три пиктограми /под тях/ , едната с 2, втората с 3, а третата с 10 извивки е вложено знанието, че всяка житна формация съдържа Мисъл, Идея и  Послание материализирано в житата, което трябва да се извлече и разчете при осъществяване на телепатична връзка със създателите на житните формации.Табло 16. ОКОТО НА ВСЕЗНАНИЕТО. САКРАЛНАТА КОСМИЧЕСКА ПИСМЕНОСТ.

    Окото е символ на Бог, Космическият Разум, Словото, 12-те дъги насочват във времето. Бог е Господар на времето. Само Космическият Разум знае кога ще настъпят съдбоносни събития  на Земята, кога ще настъпи краят на света.


На въпроса ни кога ще настъпи краят на света първата пиктограма отговаря, че Бог е владетел на времето  и само Той знае.
На втората пиктограма Окото е насочено към пояс, който разгънат изобразява четирицифрено число, а именно 3343 – 3433.

    


Пиктограмата /втората/  със символа на Живота и квадрата насочва към информация за живота върху Земята. В пояса, който изгражда квадрата се забелязва подаване на информация на завъртване , т.е. на промяна. Посланието в пиктограмата е свързано със запазване Живота на  Земята, която ще претърпи промени, значителни промени в условията на  живота  за земното човечество.Табло 17. ДИАЛОГЪТ ЗАПОЧВА. САМОУНИЩОЖЕНИЕТО.

     В тези две пиктограми спуснати едновременно  на едно и също житно поле е показано тревожното послание за опасност от самоунищожение.


Пиктограмата /долу/ е изобразена във вид на око, акцентирано от 4 вътрешни кръга, всеки с 18 /2х 9/  лъчи. Числото 9 символизира последен период, завършващ цикъл, край. Земята преживява своя последен краен, завършващ цикъл на Живота.

   


Пиктограмата /горе/ е изградена от централна фигура и 4 кръга, свързани в една обща орбита. Така е изобразено едновременното действие на четирите стихии. Централната фигура изобразява глава на крава с изцъклени очи и изплезен език. На челото й има голяма рана, по тялото й се забелязват още такива рани. Кравата символизира плодородие, живот и благоденствие на земята. Убитата крава – унищожение на живота върху Земята – самоунищожение. Триъгълник насочва, че става дума все още за идея, а не за реализация. Раните върху челото  на кравата – Майката кърмилница, т.е. върху Майката Земя насочват към разрушения от ядрено оръжие за масово поразяване, което оставя тежки и неизличими следи върху Живота на земното човечество.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница