Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчетстраница4/8
Дата22.07.2016
Размер485.02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

1

 1. Нематериални активи

Нематериални активи на Дружеството включват софтуер, търговски марки и други нематериални активи. Балансовите стойности за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани, както следва:За годината към

31 декември 2010 г.

Софтуер

Търговски марки

Други

Общо
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

Брутна балансова стойност

Салдо към 1 януари 2010 г.

141

980

2

1 123

Новопридобити активи, закупени

-

100

-

100

Апортна вноска в дъщерно предприятие

-

(697)

-

(697)

Салдо към 31 декември 2010 г.

141

383

2

526

Амортизация

Салдо към 1 януари 2010 г.

(132)

(939)

(2)

(1 073)

Амортизация

-

(7)

-

(7)

Апортна вноска

-

697

-

697

Салдо към 31 декември 2010 г.

(132)

(249)

(2)

(383)

Балансова стойност към

31 декември 2010 г.

9

134

-

143За годината към

31 декември 2009 г.

Софтуер

Търговски марки

Други

Общо
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

Брутна балансова стойност

Салдо към 1 януари 2009 г.

141

958

2

1 101

Новопридобити активи, закупени

-

22

-

22

Салдо към 31 декември 2009 г.

141

980

2

1 123

Амортизация

Салдо към 1 януари 2009 г.

(130)

(934)

(2)

(1 066)

Амортизация

(2)

(5)

-

(7)

Салдо към 31 декември 2009 г.

(132)

(939)

(2)

(1 073)

Балансова стойност към

31 декември 2009 г.

9

41

-

50

 1. Каталог: files -> bulletin
  bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
  bulletin -> Monbat plc
  bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
  bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
  bulletin -> Monbat plc
  bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
  bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз
  bulletin -> Отчет към 31. 12. 2007 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница