Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет


Сезонност и цикличност на междинните операциистраница6/8
Дата22.07.2016
Размер485.02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Сезонност и цикличност на междинните операции

Търсенето на акумулатори не е обект на значителни сезонни колебания. Практиката показва, че търсенето достига най-високите си стойности през есента и зимата. 1. Активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба


Балансовата стойност на активите предназначени за продажба, могат да бъдат представени, както следва: 

31 декември

2010

31 декември

2009

 

000 лв.

000 лв.

Нетекущи активи

 

 

Инвестиции в дъщерни предприятия

2

9 378

Активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба

2

9 378

 1. Акционерен капитал

Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 39 000 000 на брой обикновени акции с номинална стойност в размер на 1.00 лв за акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на акционерите на Дружеството.


През годишния период до 31 декември 2010 г. 624 272 бр. акции са били обратно изкупени. Издадените и оторизирани акции за отчетните периоди могат да бъдат представени, както следва:
Брой

000 лв


Годината до 31 декември 2010Към 1 януари 2010

37 949 857

37 950

Обратно изкупени през периода

(624 272)

(624)

Към 31 декември 2010

37 325 585

37 326Годината до 31 декември 2009Към 1 януари 2009

38 533 278

38 533

Обратно изкупени през периода

(583 421)

(583)

Към 31 декември 2009

37 949 857

37 950

Списъкът на основните акционери на Дружеството е представен както следва:
31 декември

31 декември

31 декември

31 декември
2010

2010

2009

2009
Брой акции

%

Брой акции

%
Приста ойл ЕАД

26 720 129

68.51

26 720 129

68.51

Монбат Трейдинг ООД

2 752 800

7.06

2 752 800

7.06

Други физически и юридически лица

9 527 071

24.43

9 527 071

24.43
39 000 000

100

39 000 000

100

Обратно изкупени акции

(1 674 415)

(4.29)

(1 050 143)

(2.69)
37 325 585

95.71

37 949 857

97.31 1. Каталог: files -> bulletin
  bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
  bulletin -> Monbat plc
  bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
  bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
  bulletin -> Monbat plc
  bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
  bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз
  bulletin -> Отчет към 31. 12. 2007 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница