Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчетстраница6/8
Дата22.07.2016
Размер485.02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Сезонност и цикличност на междинните операции

Търсенето на акумулатори не е обект на значителни сезонни колебания. Практиката показва, че търсенето достига най-високите си стойности през есента и зимата.  1. Активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба


Балансовата стойност на активите предназначени за продажба, могат да бъдат представени, както следва: 

31 декември

2010

31 декември

2009

 

000 лв.

000 лв.

Нетекущи активи

 

 

Инвестиции в дъщерни предприятия

2

9 378

Активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба

2

9 378

  1. Акционерен капитал

Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 39 000 000 на брой обикновени акции с номинална стойност в размер на 1.00 лв за акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на акционерите на Дружеството.


През годишния период до 31 декември 2010 г. 624 272 бр. акции са били обратно изкупени. Издадените и оторизирани акции за отчетните периоди могат да бъдат представени, както следва:
Брой

000 лв


Годината до 31 декември 2010Към 1 януари 2010

37 949 857

37 950

Обратно изкупени през периода

(624 272)

(624)

Към 31 декември 2010

37 325 585

37 326Годината до 31 декември 2009Към 1 януари 2009

38 533 278

38 533

Обратно изкупени през периода

(583 421)

(583)

Към 31 декември 2009

37 949 857

37 950

Списъкът на основните акционери на Дружеството е представен както следва:
31 декември

31 декември

31 декември

31 декември
2010

2010

2009

2009
Брой акции

%

Брой акции

%
Приста ойл ЕАД

26 720 129

68.51

26 720 129

68.51

Монбат Трейдинг ООД

2 752 800

7.06

2 752 800

7.06

Други физически и юридически лица

9 527 071

24.43

9 527 071

24.43
39 000 000

100

39 000 000

100

Обратно изкупени акции

(1 674 415)

(4.29)

(1 050 143)

(2.69)
37 325 585

95.71

37 949 857

97.31


1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница