Отчет на мандата 2006-2007 Уважаеми съгражданиДата09.08.2018
Размер134.8 Kb.
ТипОтчет
ОТЧЕТ НА МАНДАТА - 2006-2007

Уважаеми съграждани,

 

Като кмет на община Панагюрище през последните две години бих искал да ви благодаря за доверието и подкрепата, които срещах от ваша страна и които според мен са основен критерий за оценката на общинското управление. Винаги съм се ръководел от разбирането, че отговорната политика на управление е съзидателната и последователната – тази, която оставя следи, а не ги унищожава; тази, която е изградена върху философията на разума, а не на отрицанието. Защото тя печели доверието на хората и е печеливша за обществото.Сега, отчитайки пред вас мандата, аз отново съм сигурен и категоричен в едно – вашето доверие бе гаранция и двигател за постигнатите от Общината успехи. И затова, независимо от трудностите, независимо от някои сериозни изпитания, на които всички бяхме подложени, независимо от неминуемите съпътстващи негативни фактори и критики, тези успехи вече са факт. Те са наше общо постижение, защото всеки от нас лично ги е изстрадал и заедно сме ги съпреживели. Те са успехи за нашето Панагюрище и за нашата община, затова са ни ценни и скъпи. Дължат се на съвместните ни усилия и воля, на желанието ни животът за всички нас да бъде по-подреден, по-добър и перспективен.

Колкото до проблемите, които също са част от нашия живот и от общия ни път, убеден съм, че отново заедно можем да ги преодолеем. Разбира се, невинаги разрешаването им зависи единствено от нашата воля, но когато тя е налице, позициите ни са многократно по-силни.

Чувствам се задължен пред вас да поема отговорността за нерешените проблеми със съзнанието, че вие имате право да очаквате и изисквате повече от Общината. И затова съм длъжен да отчета пред вас най-значимото според мен от направеното през годините, за които ми гласувахте доверието да бъда кмет на община Панагюрище.

За свой личен успех считам удовлетворението, с което мога отново да застана пред вас и да ви кажа, че поех ангажименти и ги изпълних.

Георги Гергинеков

 

 ПРОЕКТИ

 

Предвид ограничените средства на бюджета, един от основните приоритети в политиката на управление на община Панагюрище бе търсенето на различни възможности за привличане на инвестиции за реализирането на важни проекти, свързани с подобряване качеството на живот на всички граждани. Община Панагюрище използва всички възможности, достъпни за общините в Република България, и успя да реализира редица значими проекти. 

 

ИНФРАСТРУКТУРАБЛАГОУСТРОЯВАНЕ

 

Големият успех през 2006-2007 г. е подобряването и модернизирането на пътната инфраструктура – основен акцент в работата на Община Панагюрище.Амбициозната благоустройствена програма бе изпълнена на 100 процента.

Бяха привлечени огромни средства. Реализирани бяха изключително мащабни проекти. Усвоени бяха милиони левове.

Извършените генерални ремонти на централни улици и по квартали създадоха неминуеми неудобства за гражданите. Общинското ръководство благодари на всички за проявеното разбиране, че предприетите строителни дейности бяха необходими, че с реализирането им се създават по-добри условия за живот, бизнес и туризъм в Панагюрище, което носи удобства за всички жители на общината и коренно променя облика на нашия град, за да има модерна европейска визия.

 

2004 г.Основен ремонт на общински път Априлци – Елшица

Основен ремонт на общински път – отбивката за с. Баня и с. Бъта

Благоустрояване на жилищен квартал 215 в гр. Панагюрище

Благоустрояване на ул. „Пенчо Славейков” и ул. „Сергей Румянцев”

 

2005 г.


Благоусторяване на пл. „Цар Освободител”

Основен ремонт на парното на Библиотеката

Основен ремонт на парното на Театър дом-паметник

Медицинско оборудване и компютри за болницата

Реконструкция на водопровода и възстановяване на пътната настилка на ул. „Никола Мареков”

Изграждане на облекчителен канал за дъждовни води при бензиностанцията на „Петрол” – Панагюрище

Канализация на ул. „Георги Бенковски” – с. Попинци

Благоусторяване на улици – с. Левски, с. Бъта, с. Елшица, с. Оборище, с. Баня, с. Поибрене – на обща стойност 30 хил. лв.

Проект за многофункционално използване на гората

 

2006 г.Благоустрояване на площад „Райна Княгиня”

Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Павел Хаджисимеонов”

Основен ремонт на отсечката Панагюрище – с. Попинци от път Панагюрище-Пазарджик

Благоустройство на ул. „Оборище” – с. Оборище

Ремонт на къща-музей „Марин Дринов”

Подмяна на дограмата на ОУ „20 април”

„Ягода”, „Малина”, „Поп Марко”, „Олга Брадестилова”, „Одрин”

Благоустрояване на кв. 186 – Панагюрище

 

По Бедствия и аварииРемонт на магистрален водопровод

Укрепване на десен и ляв бряг на р. Луда Яна

Почистване и укрепване на Банско дере

Изграждане на водостоци на ул. „Райна Княгиня” и ул. „Кръстьо Чолаков”

Укрепване на ул. „Марин Шишков”

Ул. „Калето” – с. Бъта

Изграждане на подпорна стена на р. Луда Яна

 

ПроектиВодопроводна и канализационна мрежа – с. Панагюрски колонии

Гробищен парк – Панагюрище

 

2007 г.


Подмяна на водопровод, частично на канализация и възстановяване на пътната настилка на ул. „Нистор Ружеков”, „30-ти декември”, „Цар Освободител” и „Захари Стоянов”

Благоустрояване на кв. „Под Никулден”

Ремонт на покрива на ОУ „Проф. Марин Дринов”

Ремонт на вили в ученическия лагер на Панагюрски колонии

Ремонт на хранилището на Градски исторически музей и Градска библиотека

Благоустрояване на ул. „Стоян Трендафилов”

Благоустрояване на кв. „Ромска махала”

Ремонт на спортните бази по селата

Изграждане на подход към блок в кв. 145

Ремонт и реставрация на паметника на Оборище

Ремонт на отсечката за с. Баня и с. Бъта от път Панагюрище – Пазарджик

Благоусторяване на центъра в с. Попинци

Път за гробищен парк – с. Оборище

 

ПроектиМост с. Бъта

Общ устройствен план Панагюрище

Ул. „Спас Карабойчев” – с. Попинци

Гробищен парк – с. Баня

Екопътека – с. Баня

 

Енергийна инфраструктура

 

Улично осветлениеНа територията на общината през 2006-2007 г. са монтирани над 1000 нови енергоспестяващи осветителни тела. През същия период бяха реализирани и два проекта за реконструкция на уличното осветление – в кв. „Оптикоелектрон – І и ІІ” и по улиците „Хаджи Димитър” и „Петко Мачев”.

 

През 2007 г. бе направено енергийно обследване на следните общински обекти:СОУ „Нешо Бончев”, ОУ „Проф. Марин Дринов”, ЦДГ „Пролет”, ОДЗ „Райна Княгиня”, Градска библиотека „Стоян Дринов”, МБАЛ „Събо Николов” и сградата на Общинска администрация. В ход е подготовката на процедура за изпълнение на договор с гарантиран резултат, вследствие на който тези сгради ще бъдат санирани и приведени в съответствие с изискванията на европейските стандарти за енергоефективност и икономичност.

 

ЯзовирътОбщина Панагюрище успя да включи в Програмата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството стратегическия проект за завършване изграждането на язовир „Луда Яна” като национален приоритет за финансиране през 2008 г. със средства от Световната банка. До момента е извършена одитна оценка на обекта и необходимите средства за реализиране на проекта, материалите от която ще бъдат внесени в Световната банка до края на 2007 г. за решение по откриване на финансирането в началото на 2008 г.

 

ЗА ЧИСТ И ПРИВЕТЛИВ ГРАД

 

Панагюрище – чист и приветлив град с модерна европейска визия – е идеята, на която е подчинена Общинската политика в сферата на чистотата и екологията. 

Управление на отпадъците

В община Панагюрище през 2006 г. бе създадена и въведена една по-ефективна и икономически изгодна организация за управление на отпадъците.

Общината изготви цялостен проект за управление на отпадъците, по който бе осигурено финансиране от ПУДООС – МОСВ. Отпуснат беше безлихвен заем в размер на 500 хил. лв.. С тези средства бяха закупени 1000 нови съдове за смет тип „Бобър”, а със средства от общинския бюджет – една сметосъбирачна машина втора употреба и една нова машина. „Асарел-Медет” АД предостави една сметосъбирачна машина и една машина за метене. По този начин проектът бе реализиран с въвеждането на онвата система за сметосъбиране.

През 2007 г. Община Панагюрище сключи договор с „Екопак България” АД за въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците. Съгласно договора на Общината бяха предоставени безвъзмездно 60 комплекта съдове за разделно събиране на отпадъците от опаковки.

Подобри се работата и по депонирането на отпадъците на градското депо от страна на оператора – ОП „Чистота”. Сметището беше оградено и беше ъвведен пропусквателен режим и контрол за депонираните отпадъци. Общината направи и необходимите постъпки пред МОСВ за включване в регионално депо – Пазарджик.

За съжаление, монтираните от Общината 250 стационарни кошчета за смет в по-голямата си част бяха унищожени от недобросъвестни граждани.

В ОП „Чистота” бяха назначени двама контрольори, които периодично осъществяваха контрол за замърсяването на териториите за обществено ползване. Бяха съставени стотици актове за установени нарушения, след предупреждения на съответните граждани.

Община Панагюрище въведе практика за двукратно измиване на града – през април и септември. През 2007 г. тази практика беше нарушена заради извършваните основни ремонти на много улици. Планирано е основно измиване на града, което да стане в края на септември.

Със средства от такса смет и допълнително осигурени от общинския бюджет ежегодно се почистват от 8 до 10 нерегламентирани смитища.

 

ОзеленяванеОбщина Панагюрище има разработена Програма за озеленяване, по която ежемесечно се реализират заложените в нея дейности, свързани с поддръжката на зелените площи /засаждане, косене и поливане/.

По проект, спечелен по Програма „Красива България”, бе извършена реконструкция на градския парк, в резултат на която бяха реконструирани тревните площи, бе извършено допълнително залесяване, бяха монтирани нови пейки, наново бяха асфалтирани алеите и бе възстановено парковото осветление.

 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

 

2005 г.7 055 769 лв.

Държавна субсидия – 4 447 676 лв.

Собствени приходи – 1 890 518 лв.

Разходи:


Жилищно строителство, благоустрояване, комунално стопанство – 1 083 027 лв.

Капиталови – 850 089 лв.

Образование – 3 334 460 лв.

Здравеопазване – 109 058 лв.

 

2006 г.


9 238 965 лв.

Държавна субсидия – 6 347 806 лв.

Собствени приходи – 2 280 763 лв.

Разходи:


Жилищно строителство, благоустрояване, комунално стопанство – 2 249 349 лв.

Капиталови – 2 073 541 лв.

Образование – 3 843 648 лв.

Здравеопазване – 95 065 лв.

 

2007 г., 31 августПланирани средства – 9 327 782 лв.

Изпълнение – 5 503 231 лв.

Държавна субсидия – при план 5 770 112, получени 3 678 024 лв.

Собствени приходи – при план 3 200 812, събрани 1 970 606 лв.

Разходи:

Жилищно строителство, благоустрояване, комунално стопанство – при план 2 508 560, изпълнени 1 620 002 лв., в т. ч. и капиталови разходи

Образование – при план 3 631 961, направени 2 037 812 лв.

Здравеопазване – при план 124 806, направени 23 291 лв.

 

 

Събираемост на данъците 

Данък недвижими имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

 

2005 г. – 459 000 лв.2006 г. – 634 000 лв.

2007 г., 31.08. – 698 000 лв.

 

 

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКАСоциални дейности, услуги, придобивки

 

Община Панагюрище, ръководейки се от принципа, че социалните придобивки са неизменна част от европейските ценности и една от най-важните оценки за зрелостта и демократичността на съвременното общество, през последните години положи сериозни усилия в търсене на различни възможности за разширяване кръга на социалните услуги. Постигнатите успехи в тази област са етап от реализирането на една амбициозна и мащабна идея – за създаването в Панагюрище на голям модерен център за социални услуги. 

Изграждане на Дневен център за деца с увреждания „Дъга”

Проектът е спечелен по Програма ФАР. В момента се реализира. Общата му стойност е 104 232 евро.

 

Социална трапезария за възрастни хораОтваря врати на 1 април 2005 г. като съвместен проект на Община Панагюрище и Областния съвет на БЧК – Пазарджик. От 2006 г. досега се финансира и е дейност единствено на Община Панагюрище. До момента са раздадени 26 080 безплатни обяда на 575 самотни и възрастни хора в тежко материално положение.

 

Ученическа трапезарияОткрита е на 15 февруари 2006 г. по проект за предоставяне на безплатен топъл обяд на ученици от социално слаби семейства и семейства в неравностойно положение. До края на миналата учебна година тази социална придобивка подпомогна 50 ученици от града. С откриването на новата убебна година работата по проекта ще продължи с грижата този вид социална услуга, адресирана към подрастващите, да се превърне в традиция и да има устойчиво развитие.

 

Първи стъпки в изграждането на подходяща инфраструктурна среда за хора с увреждания:-          подстъпи за инвалиди на пазара, в центъра, пл. „Райна Княгиня”

-          В момента Община Панагюрище финансира проектирането на нови такива места – библиотеката, Минерална баня, клубовете на пенсионера, читалището в с. Попинци и др.

 

Община Панагюрище ежегодно участва с проекти за наемане на млади новозавършили специалисти с висше образование в системата на Общинска администрация. 

Един от акцентите на общинската социална политика е работата по проекти за интегриране на децата от малцинствените групи в образованието.

 

Приоритети:

 

Разкриване на нови форми за социални услуги, ориентирани към най-уязвимите групи в обществото – хора с увреждания, възрастни хора, деца в риск и техните семейства.Разработени проекти:

Защитено жилище – с. Баня

Дневен център за възрастни хора – Панагюрище

Реформиране на ДДЛРГ „Павел Бобеков” чрез откриване на нови социални услуги – постоянна, дневна и седмична грижа с цел подобряване условията на живот за децата от Дома.

 

По Програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост” Община Панагюрище разработи и реализира проекти за наемане на безработни лица, включително и за обгрижване на самотни възрастни хора и хора с увреждания. 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

През мандата Община Панагюрище работи за стабилизиране на доболничната и болнична помощ – ДКЦ и МБАЛ „Събо Николов”.

От общинския приватизационен фонд на болницата бяха предоставени 40 000 лв. за закупуване на медицинска апаратура и изграждане на информационна система

През 2005-2006 г. бе приета Програма за кадровото стабилизиране на болницата, което позволи:

Общината да има стипендианти бъдещи лекари;

Жилищно да се устройват приоритетно перспективни млади лекари и специалисти;

Наемите на жилища за лекари от други населени места да се заплащат от общинския бюджет.

През 2007 г. започна процедура за избор на инвеститор за обслужване и реализиране на проект за подобряване на енергийната ефективност на болничната сграда.

През 2007 г. бяха отпуснати средства от общинския бюджет за ремонт на кухненския блок на болницата, който бе предаден за стопанисване на Домашния социален патронаж. В отремонтираното помещение ще се приготвя храна както за болницата, така и за Социалния патронаж. Изваждането на кухненския блок от баланса на болницата е икономически ефективно решение.

 

ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРИОРИТЕТ ЗА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

В момента се извършва оптимизация на мрежата на учебните заведения в общината с цел те да получават качествено образование и да отговарят на Наредбата на МОН за броя на децата.

 

Преди 2 години в Панагюрище отвори врати Център за работа с децата със специални образователни потребности – в ОУ „Проф. Марин Дринов”. С тези деца се занимават двама ресурсни учители. От тази учебна година вече във всички училища се приемат деца със специални образователни потребности, с които се работи по специална програма. 

За поддръжка и модернизация на материалната база на учебните заведения Община Панагюрище всяка година отделя средства в размер средно на 100 хил. лв.

 

Всички учители в община Панагюрище са редовни, което е безспорно постижение, като се има предвид, че повечето общини имат сериозни проблеми с редовните учители, особено по чуждоезиково обучение и информационни технологии.Учителите в детските градини от общината са на първо място в областта със защитено ПКС.

За отбелязване е и фактът, че таксата в детските градини не е повишена през мандата. По решение на Община Панагюрище помощинят персонал в учебните заведения получи 10% увеличение на заплатите от 1 юли 2007 г.

 

За талантливите деца с изяви в сферата на изкуствата и спорта Община Панагюрище ежегодно отпуска еднократни парични награди. 

Проекти

Всяка година учебните заведения на територията на общината получават средства по 129 Постановление за развитието на спорта, които се определят според броя на децата в училищата и детските градини – около 8 хил. лв.

През 2007 г. 7 проекта на училища от общината бяха одобрени за финансиране по Национална програма на МОН за развитието на извънучилищната дейност.

ОУ „20 април” спечели с проект на стойност 26 хил. лв. по националната програма „Спорт в училище” и 9 900 лв. по програма за ритуализация в училищата. В момента училището кандидатства по Структурните фондове с проект „Екология, туризъм и здравословен начин на живот” на стойност 26 хил. лв. в партньорство с Община Панагюрище.

 

КУЛТУРА

Стойностни и значими прояви на национално ниво обогатиха културния календар на община Панагюрище, оставиха трайни и впечатляващи следи, внесоха празничност в живота ни.

Честването на 130-годишния юбилей от Априлското въстание през 2006 г. ще остане в историята на Панагюрище и на България. За тържествата на 1 май в града ни пристигнаха Президентът на Република България господин Георги Първанов, Председателят на Народното събрание господин Георги Пирински и Министър-Председателят господин Сергей Станишев.

Впечатляващо бе гостуването на експозицията „България на длан”, когато се роди идеята за включване на макет на Панагюрското златно съкровище в изложбата. Това вече е факт от юни 2007 г., а от края на септември с атрактивен макет на уникалното Панагюрско златно съкровище, представено със звук и светлина, разполага и Историческият музей на Панагюрище.

Вече три поредни години Панагюрище се превръща в столица на младостта по време на Националния фестивал за млади изпълнители на българска патриотична песен „Родолюбие”, който традиционно се провежда под патронажа на Кмета на общината.

 

МЛАДИТЕ – БЪДЕЩЕТО НА ПАНАГЮРИЩЕ

Те са партньори на Общината в проекти, инициативи, прояви. Тяхната подкрепа е изключително ценна, защото децата и младите са строителите на утрешния ден.

Тази подкрепа е знак, че Днешният ден на Панагюрище има в тяхно лице последователи. А това е гаранция, че бъдещето на Панагюрище е в сигурни ръце.   

                           


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница