Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържание 2страница40/41
Дата19.07.2018
Размер1.68 Mb.
ТипОтчет
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

ОТБРАНАЗ


Един от основните приоритети на Правителството на европейското развитие на България е стабилизирането и стратегическото преосмисляне на сектор отбрана.

За първи път от много години в резултат на изпълнението на политическата програма за управление на Правителството бе налице напълно завършена рамка от стратегически, законодателни и планиращи документи в областта на сигурността и отбраната.


а втората година на управлението на Правителството на България един от основните акценти бе стабилизирането и стратегическото преосмисляне на сектор отбрана. С приемането от НС на “Бяла книга за отбраната и въоръжените сили” завърши концептуалната част на започналия през 2010 г. Преглед на структурата на силите. В началото на 2011 г. НС прие предложената от Правителството “Стратегия за национална сигурност”, а МС прие “Национална отбранителна стратегия” и “План за развитие на въоръжените сили”. Разработен и утвърден бe “Инвестиционен план-програма на Министерството на отбраната (МО) до 2020 г.”. Тези документи задават стратегическата основа на изграждането, развитието и използването на въоръжените сили.

Провежданата отбранителната политика беше белязана с три главни характеристики: ефективни реформи, ангажирано участие в операции и ефикасно управление на ресурсите. В тази връзка бяха предложени редица промени в действащото законодателство, които да осигурят прилагането на заложените в стратегическите документи цели и допълнително да усъвършенстват правно-нормативната база на отбраната. Приети бяха промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, изцяло нов Закон за военната полиция и бяха подготвени проекти на Закон за резерва и Закон за военното разузнаване. • Приехме нов Устройствен правилник на МО, в сила от 01.07.2011 г. С него премахнахме дублирането на функции и задачи и възстановихме нарушения синхрон и координация между отделни функционални области на стратегическия отбранителен мениджмънт и на процеса по поддържане и развитие на оперативни способности. През 2010 г. общата численост на персонала в МО бе намалена с 32% (или 980 щатни бройки), а от 01.07.2011 г. личният състав ще бъде намалява с още 19% (или 796 щатни бройки), като цялостното редуциране на администрацията за отчетния период, в съответствие с Бялата книга за отбраната и въоръжените сили, бе 51%. С изпълнението на тези реформи ще се постигне намаляване на административната тежест и повишаване на ефективността на системата за командване и управление.

 • От 01.07.2011 г. влязоха в сила и промените в Закона за отбраната и въоръжените сили, превръщащи Съвместното командване на силите и Командванията на видовете въоръжени сили във второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и самостоятелни юридически лица. Така те ще имат самостоятелен бюджет, с който ще могат да създадат по-добри условия за осигуряване на ежедневната дейност на поделенията на Българската армия и да управляват недвижимите имоти, необходими за тяхната дейност, като извършват необходимата поддръжка и спешни ремонти.

 • В секторът на отбраната продължиха усилията за окончателно стабилизиране на системата и справяне с наследените задължения към външни и местни фирми, като са предоговорени редица неизгодно сключени договори. Това доведе до съществен напредък в ликвидирането на наследените задължения, които от над 576 млн. лв. през 2009 г. към 30 юни 2011 г. бяха в размер на около 102 млн. лв., от които значителна част бяха текущи задължения в рамките на позволените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.

 • Продължи процесът по поетапно освобождаване от несвойствени дейности и функции. В началото на 2011 г. бе извършен анализ на състоянието на структурата, начина на съществуване и дислокация на търговските дружества с държавно участие в капитала към МО. Продължи освобождаването от имоти с отпаднала необходимост за отбраната на страната, като за периода бяха безвъзмездно предоставени на общини, областни управи и други ведомства 27 имота, а други 19 бяха подготвени за прехвърляне. Секторът на отбраната се освободи от 30 имота след разпоредителни действия на обща стойност 3 243 865 лв.

 • МО е ангажирано в инициативата на НАТО за изграждане на интегритет в отбранителните институции. В партньорство с неправителствената организация “Прозрачност без граници – Великобритания”, през декември 2010 г. екип на НАТО посети Република България във връзка с подготовката на доклад за страната. В докладът бяха отбелязани редица примери за добри практики в МО. Отчетохме, че институцията отправя ясно и решително послание, че корупцията няма да бъде толерирана, че са въведени строги мерки за прозрачност и са налице конкретни резултати в редица области. Подчертано беше, че България може и следва да споделя своя опит и добри практики в рамките на инициативата “Партньорство за мир”, в двустранното и регионално военно сътрудничество. Въведен бе по-голям контрол при провеждането на обществените поръчки и всички сигнали за нередности, злоупотреби и други нарушения се проверяват.

Приоритет за България е продължаване участието на формирования от въоръжените сили в многонационални съвместни операции заедно със страните от НАТО и ЕС. Българските военни контингенти и военнослужещи успешно изпълняваха задачите си в операциите по поддържане на мира в състава на Международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан, Международните сили за сигурност в Косово, Тренировъчната мисия на НАТО в Ирак, Европейските сили за сигурност в Босна и Херцеговина и Мисията на ЕС за наблюдение в Грузия. През 2010 г. страната ни се включва в полицейската мисия на ЕС в Афганистан и в операции на НАТО и ЕС за противодействие на пиратството в крайбрежните води на Сомалия. Общата численост на контингентите ни към края на 2010 г. надхвърля 750 военнослужещи, като увеличението спрямо предходната година бе с близо 4%.

 • В сферата на сектор отбрана по отношение развитието на кадровия потенциал, бяха разработени редица нормативни актове за усъвършенстване на модела за кариерно развитие на военнослужещите. Целта на тези реформи бе да се въведат обективни критерии и показатели за успех, като по този начин се гарантира адекватното функциониране на системата за управление на човешките ресурси, както и че всяко една длъжност от системата за отбрана се заема от най-подходящия кандидат.

 • Усилията на военно-образователната система и на системата за подготовка и използване на войските и силите бяха насочени и към усъвършенстване на процеса на обучение и тренировки в съответствие със стандартите на НАТО, чрез въвеждане на съвременни техники и технологии и внедряване на стандартизационните споразумения. Извършен бе преглед на структурата и дейностите на висшите военни училища. Закрити бяха структурни звена с отпаднала необходимост и бяха преструктурирани разходите на Националния военен университет и на Висшето военноморско училище. Постоянният им състав бе редуциран съответно с 31% и с 15%.
ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА НА УПРАВЛЕНИЕ СА:

 • Планово разработване, съгласуване, одобряване и въвеждане в практиката на доктрините на въоръжените сили.

 • Постигане на пълна оперативна готовност на реорганизираните Министерство на отбраната и Командна структура на Българската армия.

 • Преструктуриране на тактическите звена – бригади и бази.

 • Изграждане и подготовка на батальонна бойна група.

 • Разработване на инвестиционни проекти съгласно дългосрочния инвестиционен план-програма.
Каталог: fce -> 001 -> 0211 -> files
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2011 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет към полугодието на 2014 г за изпълнението на програмния бюджет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2012 г
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2015 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2013 г
files -> Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница