Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържание


Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятиястраница30/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
ТипОтчет
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   41

Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия


В изпълнение на заложената в Програмата на Правителството на европейското развитие на България цел за ефективно използване на механизмите на публично-частното партньорство, през отчетния период бяха извършени подготвителни действия за предоставяне на концесия на:

 • Пристанищен терминал Русе-Запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе;

 • Пристанищен терминал Видин-Юг, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин;

 • Пристанищен терминал Видин-Център, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин;

 • Пристанищен терминал Никопол, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе;

 • Пристанищен терминал Тутракан, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе;

 • Пристанищен терминал Несебър, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас;

 • Пристанищен терминал Лом, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом;

 • Пристанищен терминал Русе-Център, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе;

 • Гражданско летище за обществено ползване София;

 • Централна железопътна гара София и железопътна гара Подуяне;

 • Централна железопътна гара Пловдив;

 • Железопътна гара Варна.

МТИТС проведе открити процедури по предоставяне на концесия на следните обекти: • Пристанищен терминал Бургас Изток 2 (старо наименование на обекта Пристанищен терминал 2А и пристанищен терминал за насипни товари), част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас. На 08.06.2011 г. МС прие Решение за определяне на “Параходство Български морски флот” АД за концесионер на обекта.

 • Гражданско летище за обществено ползване Русе.

 • Гражданско летище за обществено ползване Горна Оряховица.

 • Карго зона” на територията на гражданско летище за обществено ползване Пловдив.

През 2010 г. бяха проведени процедури за предоставяне на концесия на пристанищен терминал Видин-Север и пристанищен терминал Фериботен комплекс Видин, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин, избран е концесионер.

На 12.05.2011 г. бе подписан договор за предоставяне на концесия на пристанищен терминал Росенец, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.

П
Съгласуван
бе План за преструктуриране и финансово стабилизиране на “БДЖ” ЕАД.
рез отчетния период бе осъществен и текущ контрол по изпълнението на задълженията по всички сключени концесионни договори.

В периода юли 2010 г. – юли 2011 г. бяха извършени редица дейности по контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия. Основните акценти в тази насока бяха свързани с: • Съгласуван бе План за преструктуриране и финансово стабилизиране на “БДЖ” ЕАД и извършено въз основа на него прекратяване на “БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)” ЕООД, чрез вливането му в “БДЖ” ЕАД. Изменена бeше фирмата “БДЖ” ЕАД в “Холдинг БДЖ” ЕАД с цел участие под каквато и да е форма в други дружества или в тяхното управление, като извършва и собствена търговска дейност. Съгласувано бе преобразуване на “Холдинг БДЖ” ЕАД чрез отделяне на част от имуществото на дружеството и придобиването му от неговите дъщерни дружества “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и “БДЖ – Товарни превози” ЕООД. Съгласувана беше съществена промяна на предмета на дейност на “Холдинг БДЖ” ЕАД, като преустанови извършването на дейности по предоставяне на железопътни транспортни услуги за превоз на пътници и/или товари във вътрешно и/или международно съобщение и по поддръжка и ремонт на железопътни возила.

 • Извършени бяха изменения и допълнения на Правилника за устройството и дейността на Национална компания “Железопътна инфраструктура”, с цел промяна в административно-управленската структура на Централното управление на предприятието, както и във връзка с намаляването на броя на регионалните поделения от тринадесет на шест.

 • Утвърден бe нов Правилник за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”, извършени бяха промени в уставите на “Пристанище Бургас” ЕАД и “Пристанищен комплекс Лом” ЕАД.

 • Извършени бяха необходимите действия по учредяване и регистрация на “Транспортен медицински център” ЕООД.

 • Приета бe нова структура в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, с която се групираха дейностите по тяхната взаимовръзка и се оптимизира структурата на управлението. Териториално поделение Пловдив бе преобразувано в Регионално управление. Съществуващите териториални поделения Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян бяха преобразувани в Областни Пощенски Станции, включващи съществуващите едноименни Районни пощенски станции. Оптимизиран бе броят на Районните пощенски станции, на персонала и функционалните му задължения, както и дейността на Разменно-сортировъчния център.

 • Одобрено беше издаване на облигационен заем, с емитент “Български пощи” ЕАД, в размер на 15 млн. лв., с който бяха преструктурирани задължения на дружеството по банкови кредити и договори за лизинг. С преструктурирането беше подобрена ликвидността на дружеството и бяха консолидирани всички средносрочни задължения.

Безопасност, здравословни условия на труд


 • В сферата на безопасността, и през отчетния период продължи подаването на информация за поддържането на специалния интернет сайт на МТИТС www.bezopasnost.bg, посветен на безопасността на движението по пътищата в рамките на инициативата на министерството “Аз спасявам живот”.

 • Като част от действията на МТИТС за повишаване на сигурността и гарантиране на безопасността при извършването на обществен превоз на деца бе и провеждането на кампанията “Сигурност за нашите деца”. През първият етап на кампанията, инициирана през 2010 г. от МТИТС и ИА “Автомобилна администрация”, бяха извършени 1 227 проверки на автобуси, превозващи деца и ученици, като бяха съставени 109 акта. Вторият етап стартира в началото на учебната година на 15.09.2010 г. и бяха проведени проверки на всички училищни автобуси в цялата страна. По време на кампанията бяха проверени общо 1 574 автобуса, съставени бяха 156 акта, а за техническа неизправност бяха приложени 15 принудителни административни мерки за временно спиране на пътните превозни средства от движение. Последната проверка показа подобрение в резултатите – от всички инспектирани училищни автобуси в цялата страна има съставени само 4 акта.

През септември 2010 г. бе открит национален телефонен номер за безплатни консултации на пострадали при катастрофи.

 • На 25.01.2011 г. стартира кампанията по пътна безопасност “Разчитай на спирачките си. Не спирай живота!”. Тази кампания беше първата по рода си в България и цели да изостри вниманието на обществеността за превенцията на пътни произшествия, причинени от негодна спирачна течност и чрез това да се повлияе за намаляване на пътнотранспортните произшествия в страната.

 • П
  Екипът на Световната банка изказва своето задоволство от провежданите реформи в железопътния сектор и даде положителна оценка за извършеното до момента. Отчетохме положителните страни на Плана за преструктуриране, становището на експертите от банката е, че заложените мерки са адекватни, навременни и ефективни в частта им за съкращаване на разходите и подобряване на вътрешния контрол на дружествата в холдинга.
  рез юни 2011 г. бе организиран детски празник по безопасност на движението съвместно със Столична община и Национален клуб “Би-Бит”.

 • През януари 2011 г. за първи път отвориха врати социалните кухни за пенсионирани служители от системата на министерството. Първоначално проектът бе реализирано в градовете София, Варна, Бургас, Пловдив и Ямбол, със съдействието на съответните общински социални служби.

 • През втората година на управление бяха извършени над 467 проверки за установяване на състоянието на съоръженията с повишена опасност, монтирани и експлоатирани на територията на пристанищните комплекси, като бяха издадени 47 задължителни предписания и спрени 23 съоръжения с повишена опасност.

 • Извършени бяха 3 проверки на съоръжения с повишена опасност на летищата и инсталациите на територията на ДПРВД в цялата страна съвместно с районните инспектори, а само за РВД извърши 109 технически прегледа.

 • В областта на разследване на произшествия във въздушния транспорт бяха извършени действия, свързани с разследване и предотвратяване на авиационни събития – разследвани бяха общо 14 авиационни произшествия и инцидента.

Каталог: images -> upload -> Doc Novini
Doc Novini -> Дкц „Александровска д-р Виолета Нанкова, кожен кабинет №103, от 09 до 13ч, тел
Doc Novini -> Лечебни заведения, в които са организирани безплатни прегледи от кардиолози по повод световния ден на сърцето област благоевград
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции (рзи), общини и неправителствени организации (нпо) във връзка с втори етап на национална антиспин кампания – ден на влюбените – 14 февруари 2013 г
Doc Novini -> Инициативи на рзи по повод отбелязването на световния ден без тютюн рзи благоевград 18. 05. 2012 г
Doc Novini -> Управителен съветна сдружение на общинските болници в българия
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница