Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържаниестраница32/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
ТипОтчет
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   41

Автомобилен транспорт


Продължихме да работим за премахване на сивия сектор в сферата на автомобилния транспорт, като:

 • С цел пресичане на измамите с таксиметровите услуги извършихме промени в Закона за автомобилните превози и подзаконовите нормативни актове.

 • За повишаване на безопасността и сигурността на превозите, през отчетния период проведохме специализирани проверки на: предприятия, извършващи превоз на пътници и товари; автогари; учебни центрове; пунктове, извършващи периодични прегледи за техническата изправност на пътните превозни средства; леки таксиметрови автомобили; пътни превозни средства; автобуси и тролейбуси, обслужващи линии по градския транспорт в цялата страна.

 • В периода юли 2010 г. – юли 2011 г. проведохме редица успешни дейности за спиране на купуването на шофьорски книжки.

 • Ч
  Въведено беше видео наблюдение при провеждането на теоретичните и практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

  рез извършените промени в Закона за движението по пътищата и Наредба № 38 от 14.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити, въведохме видео наблюдение при провеждането на теоретичните и практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. Въведохме анонимен теоретичен изпит. Чрез извършените промени в Закона за движението по пътищата, значително се завишиха изискванията към фирмите, извършващи обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, както и санкциите за извършени нарушения на нормативната уредба.

 • С цел пресичане на измамите с таксиметровите услуги и за премахване на сивия сектор в автомобилния транспорт извършихме промени в Закона за автомобилните превози и подзаконовите нормативни актове. От 01.03.2011 г. бяха въведени максимални цени на таксиметровите услуги и бяха разписани ясни правила за провеждане на конкурси за възлагане на транспортни схеми, гарантиращи прозрачност на процедурите и недопускане на нелоялна конкуренция и дискриминационни принципи. За по-голяма прозрачност бяха фиксирани и съответните санкции. Въведени бяха принудителни административни мерки, чрез които превозно средство, извършващо незаконен превоз, се спира от движение за срок от 6 или 12 месеца.

 • На 07.11.2010 г. беше подписан тристранен Меморандум с Асоциацията на вносителите на автомобили и Комисията за защита на потребителите. Основната цел бе подобряване на контрола и качеството на продаваните автомобили в България, повишаване на тяхната безопасност, техническа изправност и гарантиран произход. Употребяваните автомобили в България ще бъдат продавани с гаранция от минимум 3 месеца, която удостоверява тяхната техническа изправност. Съответните гаранции ще бъдат предоставяни от определени автокъщи, които са членове на Асоциацията на вносители на автомобили. В случай, че някоя от автокъщите продаде неизправен автомобил и откаже да отстрани повредата или да възстанови парите за ремонт на клиента, съгласно вътрешния етичен кодекс на членовете на организацията, ще понесе санкция, която може да достигне 5000 лв.

Воден транспорт


В областта на водния транспорт Правителството предприе следните действия, свързани с повишаване на безопасността и сигурността, изграждане, поддържане и модернизация на пристанищната инфраструктура, повишаване престижа и привлекателността на морската професия:

 • Подписан беше Договор за ползване на европейската система CleanSeaNet за сателитен мониторинг на нефтеното замърсяване и идентифициране на корабите замърсители между правителството на България и Европейската агенция за морска безопасност, който е в сила от 04.05.2011 г.

 • На 08.12.2010 г. в Страсбург бе подписано Административно споразумение за взаимното признаване на служебни книжки, в сила от 01.07.2011 г.

 • Изпълнителна агенция “Морска администрация” (ИАМА) към МТИТС бе приета за член на Европейското сътрудничество на водните полицейски сили и вътрешните инспекторати по корабоплаване (АКВАПОЛ). От м. октомври 2010 г. на България беше присъден статут на наблюдател в АКВАПОЛ.

 • И
  Успешно се изпълняват инфраструктурните проекти в областта на водния транспорт.
  зпълнява се проект “Мрежа за сътрудничество за логистика и морско образование с фокус върху вътрешния воден транспорт в Дунавския коридор, което е подкрепено от иновативни решения” (NELI), който
  е по линия на Оперативна програма за трансгранично сътрудничество “Югоизточна Европа” 2007-2013 г. и се управлява от МРРБ. В рамките на проекта на 17.05.2011 г. бе осъществено посещение в гр. Галац, Румъния, за обсъждане на предстоящите бъдещи дейности и електронното обучение по вътрешен воден транспорт. Официално бе открит и новият информационен и образователен център “InfoDanube”.

 • Изготвен беше Национален план за обучение по вътрешно-воден транспорт, който ще стане част от общия план за обучение на кадри по вътрешен воден транспорт на дунавските страни, партньори по проекта.

През м. март 2011 г. “Параходство Български Морски Флот” АД и “Параходство Българско речно плаване” АД регистрираха дружеството “Варнафери” ООД, което да извърши фериботни превози по фериботната линия Варна – Кавказ.

В период юли 2010 г. – юли 2011 г. продължи изпълнението на следните инфраструктурни проекти в областта на водния транспорт: • Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав (БУЛРИС) – фаза 1.

 • Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS).

 • Подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на река Дунав от км 530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 – Белене.

 • Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по река Дунав.

 • Супер Бургас – Зона за обществен достъп на пристанище Бургас, фаза “Първа”.

 • Повишаване на безопасността на корабоплаването в пристанищата с национално значение на България.

 • Подобряване на безопасността и условията за корабоплаване в акваториите на пристанищата по река Дунав.

 • Повишаване на административния капацитет на ДП “Пристанищна инфраструктура” за изпълнение на проекти по Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

 • Проектиране и внедряване на географска информационна система за управление на пристанищната инфраструктура.

 • Международен проект IRIS Europe ІІ.

 • Проект ECOPORT 8 по линия на програмата “Югоизточна Европа”.

През отчетният период бяха реализирани дейности и по редица инфраструктурни проекти от Годишната инвестиционна програма на ДП “Пристанищна инфраструктура”, свързани с модернизацията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение Варна, Бургас, Русе, Видин и Лом.

През отчетният период продължиха дейностите по проучване и поддържане на водните пътища, както и осигуряване на висока степен на безопасност и сигурност на корабоплавателния път в българския участък от река Дунав.Изпълняват се следните два проекта:

 • Проект WANDA – целта е постигане на транснационално управление на отпадъците във вътрешните водни пътища, изпълнение на превантивни мерки за ограничаване замърсяването на водите и създаване на транснационална финансова структура за намаляване риска от замърсяване. В рамките на проекта бе изготвен проект на Концепция за управление на отпадъците от корабоплаване за България, която ще бъде финализирана в края на 2011 г.

 • П
  Въведена бе “Автоматизирана информационна система за лицензиране на авиационен персонал, въздухоплавателни средства и летателна годност”.
  роект NEWADA –
  предвижда се речните институции, отговорни за управлението и поддържането на плавателния път на река Дунав, да изградят мрежа за хармонизирането на техните дейности и планове, да обменят опит и най-добри практики и да предприемат определени общи мерки. През отчетния период бяха финализирани докладите за настоящето състояние в страната по отношение на: хидрографските дейности; хидроложките дейности; поддържането на плавателния път; информационни услуги за плавателния път и разработването на електронни навигационни карти.

Каталог: images -> upload -> Doc Novini
Doc Novini -> Дкц „Александровска д-р Виолета Нанкова, кожен кабинет №103, от 09 до 13ч, тел
Doc Novini -> Лечебни заведения, в които са организирани безплатни прегледи от кардиолози по повод световния ден на сърцето област благоевград
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции (рзи), общини и неправителствени организации (нпо) във връзка с втори етап на национална антиспин кампания – ден на влюбените – 14 февруари 2013 г
Doc Novini -> Инициативи на рзи по повод отбелязването на световния ден без тютюн рзи благоевград 18. 05. 2012 г
Doc Novini -> Управителен съветна сдружение на общинските болници в българия
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница