Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържание


Въвеждане на нови технологии. Електронно управлениестраница34/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
ТипОтчет
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   41

Въвеждане на нови технологии. Електронно управление


 • Развитие на електронните съобщения и пощенските услуги

Правителството на европейското развитие на България провежда цялостната държавна политика в областта на електронните съобщения и на пощенските услуги.

В изпълнение политиката, за периода юли 2010 г. – юли 2011 г. изпълнихме: • Приехме изменение на Наредба за изискванията и параметрите на качеството за универсалната услуга, специалните мерки за хора с увреждания и реда за избор на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и за възлагане на задължението за предоставяне на универсалната услуга.

 • Одобрен с Решение на МС бе Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения.

 • Изготвен бе проект на изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, документът предстои да бъде приет от МС.

 • Изпълнен бе Годишен тематичен план за издаване на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати за съответния период – пуснати бяха в употреба 42 пощенски марки, 13 пощенски пликове, 9 пощенски карти и 37 пощенски печати.

 • Изпълняват се задълженията за международен обмен на пощенски марки, произтичащи от актовете на Всемирния пощенски съюз – обработени 30 500 пощенски марки за международен обмен и за представителни цели; заприходени 6 604 пощенски марки, получени от Международното бюро на Всемирния пощенски съюз.

 • А
  Приета бе Обща стратегия за електронно управление в Република България 2011-2015.
  ктуализираме Националната стратегия за развитие на широколентовия достъп в България, стартира и разработването на Национална програма за изпълнение на стратегията.

 • Подготвен беше Национален план за широколентовия достъп за постигане на целите на широколентовия достъп (National Broadband Plan Assessment Template Achieving the Broadband Targets) – май 2011 г.

Предоставянето на качествено административно обслужване по електронен път по всяко време, на всяко място и чрез алтернативни канали за достъп наложи създаването на ясни правила за цялата администрация. Приета бе Обща стратегия за електронно управление в Република България 2011-2015. Пътната карта за реализация на стратегията предстои да бъде приета от МС.

Стратегията извежда принципите, които следва българското правителство в посока по-добро, по-ефективно и по-демократично управление, именно:  • Поставяне на потребителя в центъра на административното обслужване;

  • Ефективност и ефикасност на предоставяните услуги;

  • Отчетност и прозрачност на администрацията при осигуряването на електронните услуги и вземането на решения;

  • Подобряване доверието и сигурността на потребителите.

  • С цел облекчаване на процедурата за сертифициране на информационните системи в администрациите, бяха приети промени в Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност, Наредбата за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги и Н
   Изградени са и функционират:

   Единният портал за достъп до електронни административни услуги;

   Единната среда за обмен на електронни документи;

   Регистрите за оперативна съвместимост.


   аредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите.

Продължава процесът по преглед, изменения и допълнения на Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Осъществена бе постоянна поддръжка и осигуряване на платформата на е-правителство, като се извърши актуализация и поддръжка на базите с правна и географска информация на Единния портал за достъп до електронни административни услуги, експлоатационно осигуряване на системите на е-правителство и осигуряване на интернет трафик и достъп до телефонна мрежа за нуждите на е-правителството.

Приключи изпълнението на проект “Интегрирано административно обслужване и предоставяне на публични услуги” – Изграждане, развитие и експлоатационно осигуряване на териториални центрове на електронното правителство в Сливен, Варна и София. Изградени бяха и функционират Единният портал за достъп до електронни административни услуги, Единната среда за обмен на електронни документи, регистрите за оперативна съвместимост, реализирани и пуснати в експлоатация са и редица е-услуги.

Сключиха се договори за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от ЕСФ, по подприоритет 3.1:


 • Проект “Развитие на административното обслужване по електронен път”;

 • Проект “Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса в МТИТС чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услуги, (еУПД)”.

 • Одобрено беше проектното предложение на МТИТС “Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство” по ОПАК. Стойността на проекта е близо 12 млн. лв., а срокът за изпълнението му е 18 месеца. Очаква се сключването на договор, което ще стартира изпълнението на дейностите по проекта.
ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА НА УПРАВЛЕНИЕ СА:

 • Ускорено изграждане, поддържане и модернизация на транспортната инфраструктура.

 • Създаване на условия за ефективно противодействие на нелоялната конкуренция в транспортния сектор и предотвратяване на корупционните практики в сферата на транспорта.

 • Повишаване нивото на безопасността, сигурността и качеството на предоставяните транспортни услуги, достъпността и регионалната обвързаност.

 • Намалена административната тежест чрез служебното начало – еднократно въвеждане на данни и тяхното многократно използване за нуждите на администрацията.
Каталог: images -> upload -> Doc Novini
Doc Novini -> Дкц „Александровска д-р Виолета Нанкова, кожен кабинет №103, от 09 до 13ч, тел
Doc Novini -> Лечебни заведения, в които са организирани безплатни прегледи от кардиолози по повод световния ден на сърцето област благоевград
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции (рзи), общини и неправителствени организации (нпо) във връзка с втори етап на национална антиспин кампания – ден на влюбените – 14 февруари 2013 г
Doc Novini -> Инициативи на рзи по повод отбелязването на световния ден без тютюн рзи благоевград 18. 05. 2012 г
Doc Novini -> Управителен съветна сдружение на общинските болници в българия
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница