Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържаниестраница5/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Управление на публичните финанси


 • В
  Въведена бе задължителна дистанционна връзка между фискалните устройства на търговците на горива на дребно със сървърите на НАП в реално време с цел отчитане на оборотите от продажбите и пълен контрол върху движението на стоките.
  началото на втората година на управление създадохме една изключително важна структура за оптимално и ефективно управление на публичните ресурси чрез обществени поръчки и осигуряване на продукти и услуги за администрацията – Централен орган за обществени поръчки (ЦООП). Създаването на ЦООП следва да се разглежда като първа стъпка от процес, чиято крайна цел е да се постигне общо оптимизиране на системата на обществените поръчки в Република България чрез усъвършенстване на възлагателния процес и развитие на нови методи, базирани на добри и утвърдени европейски практики.

 • Одобрен беше законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция. Предлаганите промени са в отговор на констатациите в Четвъртия годишен доклад на ЕК от юли 2010 г. за напредъка на България по механизма за сътрудничество. В доклада беше препоръчано извършване на постоянна оценка на риска при прилагане на законодателството за обществените поръчки, възприемане на деен и насочен към резултатите подход по отношение на дейностите за предотвратяване и контрол, както и увеличаване капацитета на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). През периода от
  01.07.2010 г. до 20.06.2011 г. в АДФИ постъпиха 640 искания за финансови инспекции, като 70% от тях са молби, жалби и сигнали от държавни органи, физически и юридически лица, което е индикатор за проявена активна гражданска позиция.

 • Установени бяха 72 случая на нарушения и измами при разходването на европейски средства, от тях 3 случая са по програма САПАРД, 10 случая по програма ФАР, 16 случая по Оперативна програма “Регионално развитие”, 7 случая по Оперативна програма “Околна среда”, 31 случая по Оперативна програма “Административен капацитет”, 2 случая по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и 3 случая по Програмата за развитие на селските райони. Тези случаи на нарушения и измами бяха установени при финансови инспекции на бенефициенти (получатели на средства) по различни фондове и програми.

 • С цел засилване ролята на вътрешния одит беше повишен административният капацитет на Изпълнителна агенция “Одит на средствата от Европейския съюз”, подобрена беше одитната дейност, засилен бе контролът на качеството, подобрена бе комуникацията с всички участници в управлението и контрола на средствата от ЕС и с ЕК.

 • През отчетният период в Държавната комисия по хазарта (ДКХ) беше засилен мониторингът и извършването на последващ контрол в обекти, в които се организират хазартни игри без разрешение, от ДКХ, интернет сайтове и SMS игри. Контролните органи на ДКХ съвместно със служители на ГДБОП и НАП извършиха 527 проверки за законосъобразно организиране на хазартна дейност на територията на България и съставиха 239 акта за установяване на административни нарушения. Бяха иззети 62 игрални съоръжения от нелегален хазарт. Събраните приходи от глоби и имуществени санкции са в размер на 217 137 лв., с което се отчита увеличение приблизително с 29% в сравнение с предходния период.

 • П
  Подобриха се резултатите в противодействието и предотвратяването на митническите
  и акцизните нарушения.
  риходните администрации (Националната агенция за приходите и Агенция “Митници”)
  продължават да работят активно за повишаване събираемостта на приходите, като в резултат се увеличава броят на данъчните ревизии. Продължава и работата за повишаване ефективността на работата на мобилните групи. Успоредно с това компетентните органи противодействат на опитите за укриване и неправомерно възстановяване на данъци, митнически измами и други престъпления, които възпрепятстват събирането на данъци и осигуровки. Някои от стъпките в тази посока вече дават резултат, като например въведената от януари 2011 г. задължителна дистанционна връзка между фискалните устройства на търговците на горива на дребно със сървърите на НАП в реално време, с цел отчитане на оборотите от продажбите и пълен контрол върху движението на стоките, което изважда на светло обороти от сивия сектор – 26 млн. лв. ръст на оборотите за януари 2011 г. спрямо януари 2010 г.

 • Н
  Повишена бе ефективността на митническата администрация.
  аредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти задължава и всички други търговци в България, регистрирани по ДДС, да изградят GPRS връзка със системата на НАП. През следващата година същото изискване трябва да изпълнят и останалите търговци в страната.

Чрез текущият контрол и своевременното възстановяване на ДДС, както и с преимущественото извършване на проверки по спазване на данъчното и осигурителното законодателство, вкл. засилено присъствие в търговски обекти през активните туристически сезони, се цели да се установят реалните обороти на търговските обекти.

 • Предприети бяха мерки от страна на НАП, насочени към улесняване на гражданите и бизнеса в изпълнение на техните задължения и подобряване на обслужването, засилване на финансовата дисциплина и повишаване на събираемостта. Във връзка с разработването на нови електронни услуги и усъвършенстване на съществуващите с цел подобряване обслужването на бизнеса и гражданите бе осигурен достъп на клиентите до данъчно-осигурителното им досие. През 2010 г. НАП спести общо 47.5 млн. лв. на бизнеса и гражданите от административни разходи – опростени процедури, по-малък брой платежни нареждания за плащане на данъци и осигуровки и електронните услуги. От началото на 2011 г. 23.6 млн. лв. бяха спестени от по-малко платежни нареждания за плащане на осигуровки заради отпадналите през 2010 г. 62 осигурителни кода за вид плащане. Още 10.8 млн. лв. по-малко разходи имаха клиентите на агенцията заради засиленото ползване на електронните услуги на НАП. Отчетени бяха общо 626 000 повече електронни декларации през 2010 г. в сравнение с 2009 г.

 • За постигане на оптимално съотношение между използваните ресурси и постигнатите резултати, засилването на митническия контрол и борбата с нарушенията на митническото и акцизното законодателство, както и предприемането на ефективни действия за повишаването на събираемостта на публичните вземания, реформирането на системата продължи, като бяха пренасочени служители от структури със затихващи функции към приоритетни дейности, като митническо разузнаване и разследване, последващ контрол и акцизи. Предприетите действия доведоха до видимо повишаване ефективността на митническата администрация. Изпълнен бе заложеният план за приходите за 2010 г. Подобрени бяха и резултатите в противодействието и предотвратяването на митническите и акцизните нарушения. Задържани от митническите органи акцизни стоки за нарушения по Закона за митниците или ЗАДС бяха, както следва: 313 359 489 къса цигари, 74 877 л алкохол, 201 424 л гориво (общо бензин, дизел, газьол), 47 230 л втечнен газ и 49 730 кг тежко гориво. Засилен бе митническият контрол по отношение на елементите за облагане при допускане за свободно обращение и крайна употреба на стоки. През годината приходите от акцизи бяха формирани основно от две групи стоки – горива и тютюневи изделия.

С
През 2010 г. България е на първо място в ЕС по инвестиции (бруто образуване на основен капитал) като процент от БВП с 23.5% при 18.5% средно за страните от ЕС (по данни на Евростат).

По бизнес инвестиции като процент от БВП България е на второ място в ЕС с 18.9%, след Австрия с 19.6%.

ЕК прогнозира общите инвестиции за България да нараснат до 24.2% от БВП през
2011 г. при средно за страните на ЕС 18.6%.

Инвестициите като разходи за придобиване на ДМА за 2010 г. бяха около 10.2 млрд. евро. Делът на производство бе 26.5%, на търговията, транспорт, логистиката – 23.4%.


ъбраните от митническата администрация приходи (мита, ДДС от внос и акцизи) по касовото изпълнение на републиканския бюджет през периода юли 2010 – май 2011 г. бяха в размер на 6455.7 млн. лв.,
от които:

 • Приходи от акцизи – 3489.5 млн. лв.;

 • Приходи от ДДС от внос – 2851.1 млн. лв.;

 • Приходи от мита – 110.2 млн. лв.

Каталог: images -> upload -> Doc Novini
Doc Novini -> Дкц „Александровска д-р Виолета Нанкова, кожен кабинет №103, от 09 до 13ч, тел
Doc Novini -> Лечебни заведения, в които са организирани безплатни прегледи от кардиолози по повод световния ден на сърцето област благоевград
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции (рзи), общини и неправителствени организации (нпо) във връзка с втори етап на национална антиспин кампания – ден на влюбените – 14 февруари 2013 г
Doc Novini -> Инициативи на рзи по повод отбелязването на световния ден без тютюн рзи благоевград 18. 05. 2012 г
Doc Novini -> Управителен съветна сдружение на общинските болници в българия
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница