Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържаниестраница9/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
ТипОтчет
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   41

Туризъм


С цел изпълнение на една от основните цели на Програмата на Правителството на европейското развитие на България за устойчиво развитие на туризма постигнахме следните резултати:

 • Нарасна туристопотокът през 2010 г. с 6.4%.

 • Нараснаха приходите от международен туризъм през
  2010 г. с 2.5%.

 • Провеждаме рекламни кампании на водещи европейски пазари и налагане имидж на България като целогодишна туристическа дестинация.

 • Министерство на икономиката, енергетиката и туризма стана координатор на Приоритетна ос “Култура, туризъм и мултикултурен диалог”на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

 • Подготвихме проект на нов Закон за туризма.

Позитивните тенденции в туристопотока като брой и постъпления бяха знак за ефективност на реализираните мерки от правителството през отчетния период в сектора на туризма. През периода януари – декември 2010 г. България бе посетена общо от 8 374 034 чужденци, което е увеличение спрямо предходната година с 6.4%. Тенденцията на ръст продължи и през втората половина на отчетния период, като за периода януари – април 2011 г. чуждестранни посетители са с 5.8% повече спрямо същия период на 2010 г. Приходите от международен туризъм в текущата сметка на платежния баланс по данни на БНБ за периода януари-декември 2010 г. възлизат на 2 747 млн. евро, което бе с 2.5% повече в сравнение със същия период на 2009 г., а за периода януари – април 2011 г. възлизат на 432 млн. евро, което бе с 5.8% повече в сравнение със същия период на 2010 г. Разходите на българските граждани за пътувания в чужбина за периода януари-декември
2010 г. възлизат на общо 931.2 млн. евро, или с 26% по-малко спрямо същия период на 2009 г. През 2010 г. българските граждани са реализирали общо 3 675 936 пътувания в чужбина по всички видове цели. Намалението спрямо предходната година е 26.4%.

М
Значителен успех в областта на туризма бе определянето на МИЕТ за координатор на Приоритетна ос “Култура, туризъм и мултикултурен диалог” на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Това бе признание както за ролята на България като член на ЕС и водеща европейска туристическа дестинация, така и възможност за интегриране и удовлетворяване на специфичните национални и регионални интереси и потребности.
еждународен туризъм – България платежен баланс, млн. евро
Източник: www.tourism.government.bg

 • Успешно продължи реализацията на проектите по Оперативна програма “Регионално развитие”, като през отчетния период приключиха 2 от стартиралите 9 проекта – “Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България” и “Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали”. В резултат от тяхната реализация беше осъществена мащабна реклама на българския пазар чрез различни рекламни канали (електронни и печатни медии, външна реклама, информационни събития и т.н.), като едновременно с това България бе презентирана с рекламни видеоклипове като туристическа дестинация на европейския пазар чрез Eurosport, Euronews, National Geographic Channel и Discovery Channel.ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА НА УПРАВЛЕНИЕ СА:

 • Запазване на фискалната и финансовата стабилност на България.

 • Запазване на данъците на сегашното ниво.

 • Запазване на бюджетния дефицит до 3% от БВП.

 • Запазване стабилността на валутния борд.

 • Продължаване подготовката на България за членство в Еврозоната.

 • Добро финансово управление и контрол по отношение на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, предприсъединителните инструменти, частта за Шенген от Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение и Европейското икономическо пространство.

 • Защита на обществото, националните интереси и интересите на ЕС чрез ефективни мерки за противодействие на митническите, валутните и акцизните нарушения.

 • Повишаване на административния капацитет на структурите на централната и местните администрации, участващи в усвояването на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

 • Улесняване на законната търговия чрез модернизиране на работните методи на митническата администрация.

 • Подобряване на обслужването и подпомагането на доброволното спазване на задълженията в условията на икономическата криза.

 • Развитие на държавната финансова инспекция като независим, обективен и ефективен инструмент за последващ контрол за законосъобразността на бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност на проверяваните организации и лица и защита на публичните финансови интереси.

 • Изготвяне на последваща оценка на въздействието на Закона за независимите оценители.

 • Популяризиране инициативата Business friendly administration на Европейския социален фонд – изготвяне и въвеждане на легална дефиниция. Изготвяне проект на национален План с мерки за реализация на ефективно опростяване на административните процедури с цел улесняване на потенциалните предприемачи да стартират бизнес и да осъществяват стопанска дейност.

 • Изготвяне проект на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите, събирани от органите, предоставящи административни услуги, и начина на разходване – очакван срок за внасяне в МС – декември 2011 г.

 • Провеждане на регулярни срещи с браншови и съсловни организации за обмен на добри практики и идентифициране на бариери пред бизнеса.

 • Преглед на нормативната рамка и изготвяне на предложения за облекчаване или отпадане на режими и опростяване на административни процедури.

Каталог: images -> upload -> Doc Novini
Doc Novini -> Дкц „Александровска д-р Виолета Нанкова, кожен кабинет №103, от 09 до 13ч, тел
Doc Novini -> Лечебни заведения, в които са организирани безплатни прегледи от кардиолози по повод световния ден на сърцето област благоевград
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции (рзи), общини и неправителствени организации (нпо) във връзка с втори етап на национална антиспин кампания – ден на влюбените – 14 февруари 2013 г
Doc Novini -> Инициативи на рзи по повод отбелязването на световния ден без тютюн рзи благоевград 18. 05. 2012 г
Doc Novini -> Управителен съветна сдружение на общинските болници в българия
Doc Novini -> Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница