Отчет на прогреса по проект FutMon Life 07 enn/de 00218 за периода януари- февруари 2011 гДата15.02.2017
Размер26.38 Kb.
Отчет на прогреса по проект FutMon – Life 07 ENN/DE 00218

за периода януари- февруари 2011 г.
За периода от началото на м. ноември до края на м. декември по отделните дейности на проект FutMonLIFE 07 ENV/DE/000218, по които ИАОС е асоцииран бенефициент е извършено следното:


 1. Изпълнение на дейностите, включени в работен пакет L на проекта - Представителен мониторинг върху изградената широкомащабна мрежа за оценка на горските условия, 2011”.


Период на отчитане : 01.01.2011 г.- 28.02.2011 г.


 1. Обработка, анализ и интерпретация на данните от проучванията за състоянието на белборовите гори в района на Западни Родопи. Подготовка на статия.

 2. Обработка, анализ и интерпретация на данните от проучванията за състоянието на смърчовите гори в района на Централни Родопи. Подготовка на статия.

 3. Обработка, анализ и интерпретация на данните от проучванията за състоянието на еловите гори в района на Западни Родопи. Подготовка на статия.

 4. Обработка, анализ и интерпретация на данните от проучванията за състоянието на буковите гори от района на Западна Стара планина Подготовка на статия.

 5. Обработка, анализ и интерпретация на данните от проучванията за състоянието на дъбовите гори гори от района на Странджа. Подготовка на статия.

 6. Оценка на представителността на местообитанията в пробните площи в Екологичната мрежа на България.

 1. Анализ на събраните материали за състоянието на буковите гори в Средна и Източна Стара планина. Проследяване на промените през периода 1990-2010 г. и причините за колебанията – климатични, биологични и антропогенни. Подготвена е публикация, предадена за печат в сп. Наука за гората.

 2. Анализ на събраните материали за състоянието на дъбовите гори в района на Средна и Източна Стара планина и Лудогорието. Особено внимание е обърнато на влиянието на климатичните промени и някои видове епифитотично развили се причинители на заболявания – Hypoxilon mediteraneum по цера (Q. cerris) и Ceratocystis roboris по горуна (Q. robur), довели до засилено съхнене. Проследена е динамиката на процеса на съхнене. Подготвя се публикация.

 3. Обработка на данните от дендрометричните измервания за строежа и растежа на дърветата в различните типове насаждения и връзката им с установено здравословно състояние.


II. Изпълнение на дейностите, включени в работния пакет ІМ на проекта - „Мониторинг на горските екосистеми в селектираните базови пробни площи и пробната площ – ядро, интензивен мониторинг – гори за 2011 г.”
Период на отчитане : 01.01.2011 г.- 28.02.2011 г.


 1. Сравнителен анализ и оценка на данните за съдържанието на макро- и микроелементи в листата на об. бук (Fagus sylvatica L.) в стационар „Витиня”, об. смърч (Picea abies ( L.) в стационар „Юндола” и благун ( Quercus frainetto Ten. ) в стационар „Старо Оряхово” през периода 2001 – 2010 год. Подготовка на статия

 2. Интерпретация на резултатите от химичните анализи на атмосферните отлагания, стъбления отток и лизиметричните води за последните 10 години. Подготовка на статия

 3. Оценка на проективното покритие на видовете от основните микрогрупировки на храстово-тревните синузий в трите стационара. Подготовка на статия.

 4. Интерпретация на данните за масата, съдържанието на S ,K, Ca и Mn и анализ на киселиността за по-дълъг период от време. Подготовка на статия

 5. Анализ и оценка на атмосферното замърсяване със серен диоксид и азотни оксиди за последните 10 години в трите стационара. Подготовка на статия

 6. Характеристика на тенденциите в метеорологичните условия в трите стационара за последните 10 години. Подготовка на статия.Март 2011 г.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница