Отчет за 2005 г. Докладва Главния секретар на Висшия адвокатски съвет Румен Гарчев. Отчет на Висшия Дисциплинарен съд за 2005 г. Докладва Председателя на Висшия Дисциплинарен съд Ралица НегенцоваДата28.10.2017
Размер20.58 Kb.
Общо събрание на адвокатите от страната
На 24.ІІ.2006 г. в съответствие с разпоредбите на Закона за адвокатурата (ЗА), бе свикано и се проведе редовно годишно отчетно събрание на адвокатите от страната. То се състоя в зала „Средец”, хотел Шератон – София, като присъстваха делегати на всички адвокатски колегии от страната.
Събранието бе открито в 10.05 ч. при условията на Чл. 83, ал. ІІ от ЗА и ръководено от главния секретар на Висшия адвокатски съвет адв. Румен Гарчев.
С едноминутно мълчание и ставане на крака бе отдадена почит към паметта на починалите през изминалата година адвокати.
Гости на събранието бяха проф. Георги Петканов – Министър на правосъдието; г-н Борис Велчев – Главен прокурор на Републиката; г-н Иван Григоров – Председател на Върховния касационен съд; г-н Константин Пенчев – Председател на Върховния административен съд; г-н Сергей Янков – Председател на Националното бюро за правна помощ; г-н Марк Ласман – Национален директор за България на ABA/CEELI; г-н Драгомир Йорданов – Програмен директор на Националния институт на правосъдието.
Приветствия към събранието и пожелания за успешна работа поднесоха всички гости.
Общото годишно делегатско събрание се проведе при обявения дневен ред:
1. Отчет на Висшия адвокатски съвет за дейността му през 2005 г. Докладва Председателя на Висшия адвокатски съвет Траян Марковски.
2. Финансов отчет за 2005 г. Докладва Главния секретар на Висшия адвокатски съвет Румен Гарчев.
3. Отчет на Висшия Дисциплинарен съд за 2005 г. Докладва Председателя на Висшия Дисциплинарен съд Ралица Негенцова.
4. Отчет на Висшия Контролен съвет за 2005 г. Докладва Председателя на Висшия Контролен съвет Петър Зафиров.
5. Изказвания, обсъждания и предложения.
6. Приемане и гласуване на отчетите и решенията.
По т. 1 от дневния ред думата беше дадена на председателя на Висшия адвокатски съвет г-н Траян Марковски, който представи отчетния доклад за дейността на Съвета през 2005 г.
Финансовият отчет за 2005 г. по т. 2 бе представен от Главния секретар на Висшия адвокатски съвет г-н Румен Гарчев.
По т. 3 Отчета на Висшия Дисциплинарен съд представи Ралица Негенцова.
Отчетът на Висшия Контролен съвет за 2005 г. представи неговия председател г-н Петър Зафиров.
Докладите и отчетите публикуваме отделно.
След паузата се премина към т. 5 от дневния ред. Преди началото на изказванията беше избрана тричленна комисия по проекторешенията в състав: председател: Румяна Сидерова – София, членове: Димитър Илковски – Ловеч и Иван Апостолов – Смолян.
Думата бе дадена на г-ца Миглена Тачева, която бе избрана за Изпълнителен директор на Центъра за обучение на адвокати „Кр. Цончев”.
Изказвания и предложения направиха следните адвокати: Асен Запрянов – Пловдивр Антон Чакъров – Стара Загорал Славчо Михов – Плевенр Александър Караминков – София, Маргарита Апостолова - Търговище.
От името на комисията докладва нейния председател Румяна Сидерова.
Бяха гласувани и приети докладите и отчетите на Висшия адвокатски съвет и направени предложения за Решения.
Събранието гласува и прие остра протестна декларация срещу подготвяния проект на нов Закон за данък добавена стойност, с който се иска облагане с този данък и на адвокатските хонорари.
Декларацията публикуваме отделно.
Поради изчерпване на дневния ред в 13.45 председателстващият събранието г-н Румен Гарчев обяви същото за закрито.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница