Отчет за дейността на Комисията по медийна политика и връзки с обществеността към ус на кабДата08.05.2017
Размер150.41 Kb.
OTЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
от арх. Иво Пантелеев- Зам. Председател на КАБ и ресорен отговорник на Комисията по медийна политика и връзки с обществеността и Комисията по международна дейност и евроинтеграция за периода май 2009 г.- април 2010 г.

ОТЧЕТ

за дейността на Комисията по медийна политика и връзки с обществеността към УС на КАБ

за периода май 2009 г. – април 2010 г.
През отчетния период Комисията по медийна политика и връзки с обществеността (КМПВО) работи в състав:

Председател - арх. Иво Пантелеев

Зам.-председател - арх. Иво Христов

Членове - арх. Радомира Методиева, арх. Лило Попов и арх. Миломир Богданов

Консултант - арх. Димитър Младенов

Секретар - Пенка Ангелова, «Връзки с обществеността» на КАБПрез отчетния период бяха проведени 8 заседания на Комисията и няколко работни срещи на екипа, който подготви и осъществи основното медийно събитие за 2009 година. КМПВО работеше при изключително редуциран бюджет. За реализиране на планираните дейности осигурихме допълнително финансиране от спонсори.

Работа на Комисията с медиите. Медийната комисия осигурява регулярно присъствие на новини и съобщения за КАБ в медиите. Най-много са публикациите в специализирани издания: “Строителство Градът”, Citybuild.bg, в. „Арх & Арт форум”, в. „Строителство Имоти”, сп. „EXTERIOR”, Stroitelstvo.bg, сп. „Аспекти”. Прессъобщенията на КАБ намираха място в БТА, БНР, Агенция „Фокус”, НЕТИНФО, Днес+, централната преса: в. „Дневник”, в. „”Пари”, в. „24 часа”, в.”Банкеръ”, сп. „Още за къщата” и др. Интервюта имаше с арх. Петко Йовчев, арх. Иво Пантелеев, арх. Николай Гълъбов, арх. Здравка Щилиянова и др. На 1 декември 2009 г. организирахме пресконференция в Национален арт център Форум по повод откриването на студентската изложба „ПОЗИтив”. Във връзка със събитието имаше репортажи и интервюта за БНР – програма „Хоризонт” и Радио „България”, ТВ „Европа”.

Дни на Камара на архитектите в България

Стана традиция в края на годината да се организира основното събитие на КАБ. След честването на 70-годишния юбилей на Камарата (ноември 2007 г.) и конференцията „Проблеми на съвременната архитектурна практика” през ноември 2008 г. в хотел „Радисън”, от 3 до 12 декември 2009 година проведохме Дни на Камара на архитектите в България.

Организатори на проявата бяха КАБ, Инициативен комитет от студенти, в. „Строителство градът“, Национален арт център ФОРУМ. Основно събитие беше „ПОЗИтив“ – изложба на студенти по архитектура, ландшафтна архитектура, урбанизъм, приложни и изящни изкуства. Съпътстващи прояви: Дискусия на тема „Проблеми на архитектурното образование“; паралелен студентски конкурс за инсталации (артефакти) „неПОТРЕБНА светлина”, представяния на фирми- спонсори.

Този път се обърнахме към младите хора, като дадохме поле за изява на тяхното творчество. Основни цели на събитието: провокиране на дискусия по пробемите на висшето образование на студентите по архитектура, ландшафтна архитектура, урбанизъм, изящни и приложни изкуства; предразполагане към комуникация и обмен на идеи между студентите от сродните специалности на различни университети в България и чужбина.

Подготвителната работа започна три месеца преди събитието. С помощта на инициативната група студенти направихме разгласа за конкурсите в университетите в България и чужди университети, в които се обучават български студенти – септември месец 2009 г. Беше изготвено задание за двата конкурса, както и специален сайт и фейс-бук група.Други дейности: изготвяне на формата на таблата за изложбата; водене на кореспонденция за оформяне на екипа от организатори и за осъществяването на идеята; оформяне на плакети и покани, разпращане; приемане на проектите от чужбина, отпечатване; подреждане на изложбата; организация на журирането, посрещане на гости; организиране на пресконференция; отпечатване и разпространение на каталог от изложбата. Екипът провеждаше организационни срещи всяка седмица. На 4 декември беше проведена дискусия на тема „Проблеми на архитектурно образование”, с участие на лектори от чужбина: проф.д-р арх. Григор Дойчинов – ТУ Грац, Австрия; ас.-проф. д-р. Габриела Димитрова – ТУ Цюрих, Швейцария, арх. Майкъл Стентън – Калифорния.

Генерален спонсор за тази проява на Камарата бе Фондация „Америка за България”, бяха привлечени и други спонсори: фирмите МАРАЦИ, Италия; KNAUF; Schneider Electric; Reynaers Aluminium, Prim 41. Информация за изложбата беше публикувана на сайта на Камарата и разпратена до всички членове на КАБ чрез единната информационна система – по електронната поща. Това беше основното медийно събитие на КАБ за годината и то намери широк отзвук в специализираните и национални медии. Журналистите присъстваха и на официалната церемония по награждаването на най-добрите студентски проекти и заслужили архитекти. По решение на УС тази година с почетния знак на КАБ отличихме проф. арх. Иван Никифоров и арх. Васил Китов.Обновяване на Интернет страницата на Камарата

Интернет страницата на КАБ www.kab.bg е едно от основните средства за информация и контакт с членовете на организацията. През отчетния период сайтът беше обновен и постоянно се актуализира и допълва с информация. Промените са в посока по-голяма прозрачност на дейността на КАБ. Публикуват се протоколи на УС, на Оперативното ръководство, на комисиите и на регионалните колегии. Проблем е, че не всички комисии и регионални колегии подават информация за сайта, има сектори с нито един протокол или каквато и да е информация, че нещо се работи в дадена област. Комисията по международна дейност може да бъде пример как може да се „пълни” сайта с полезна и богата информация. Комисията по бюджет и финанси и Комисията по регистъра също регулярно подават протоколите си за публикация. • С цел да се подобри вътрешната комуникация въведохме оn-line система за едновременно информиране на членовете на Камарата. КМПВО се обърна към председателите на регионални колегии с молба за съдействие за предоставяне на актуални електронни адреси на членовете на КАБ (в електронен вид). За съжаление не всички РК изпратиха такива списъци с имейли, или не актуализират информацията за своите членове. Ето защо информацията, която разпращаме централно, не достига до всички колеги.

 • По инициатива на зам.-председателя на КАБ с ресор организационен и финанси арх. Янка Сачкова беше създаден сектор в сайта „Плащания към КАБ”, което изключително улесни членовете на Камарата и разтовари работата на техническите лица.

Благодарение на обновения ни сайт вече имаме и приходи от реклами: от публикуване на банери на фирми, на съобщения, като цените са съгласно Тарифа за приходите, формиращи бюджета на КАБ.

Информационен бюлетин на Камарата на архитектите в България

Развитието на информационните технологии наложи електронните вестници и списания като алтернатива на „класическата” медия. КАБ досега нямаше собствено информационно издание, което да отразява и популяризира многостранната дейност на Камарата и да осъществява бърза обратна връзка с нейните членове. Проектът за електронно издание на Камарата на архитектите в България има за цел да запълни съществуващата празнина в тази област.

Информационният бюлетин на КАБ вече е факт. От началото на годината Информационният бюлетин (версия за разпечатване) регулярно излиза всеки първи и трети петък от месеца. Изданието дава възможност за непосредствена връзка с членовете на Камарата. Разпространението му е по електронната поща по on-line системата, както и чрез свободен достъп през сайта на Камарата.

Информационният бюлетин на КАБ има за цел да отразява основно дейността и инициативите на Камарата на архитектите в България. Той е изцяло с архитектурна насоченост, като допуска и теми, които засягат взаимоотношението на архитектурата с другите области от обществения живот. На тази идея са подчинени цялостната концепция на изданието, структурата на съдържанието и предвидените рубрики. Бюлетинът информира за актуалните събития през седмицата – това, което се е случило или предстои да се случи в архитектурните среди, като запазва сериозния тон и характер на информацията. Тя се поднася максимално обективно. За да изпълнява Информационният бюлетин на КАБ своите функции и задачи, разчитаме на активно съдействие, от страна на УС и ръководствата на регионалните колегии. Очакваме постоянна и пряка връзка с регионалните колегии и с всеки член на Камарата, която да осигурява актуална информация за дейността на РК от цялата страна. За да се превърне изданието в истинска трибуна на темите и идеите, които вълнуват колегията. Само така ще можем да имаме онази медия, от която се нуждаем - от и за членовете на Камарата на архитектите в България.Помощ в административната и организационна дейност на КАБ

 • Във връзка с необходимостта да се набират средства от реклами, Комисията по медийна политика и връзки с обществеността изготви списък на услугите, които КАБ може да предоставя на фирми и организации за рекламна дейност. Предложението на комисията бе представено на Бюджетната комисия.

 • С усилията на Медийната комисия бяха привлечени фирми спонсори както за събитието през декември, така и за финансово подпомагане на Общото събрание на Камарата.

 • Комисията организира цялостната дейност по подготовка на идейни проекти и изработване рекламни материали и изпращане на новогодишни картички.

 • КМПВО организира изработката на календари и разпределението им за регионалните колегии.

Други дейности на КМПВО

 • В изпълнение на решение на УС Медийната комисия изготви и публикува на сайта Анкета за допитване до членовете на КАБ за това, дали приемат промените в ЗКАИИП и по въпроси, касаещи управленската стратегия и бъдещето на Камарата. Анкетата беше изпратена по ел. поща на всички членове на КАБ, чийто имейли бяха предоставени от регионалните колегии. Междинни резултатите от анкетата бяха публикувани на сайта. Постъпилите отговори – около 150 на брой, не са достатъчни като количество, за да бъдат резултатите представителни.

 • В изпълнение на решение на ОР комисията подготви Петиция до членовете на КАБ за набиране на дарения. Петицията беше публикувана в сайта на Камарата и в специализираните издания, но остана без резултат. Няма постъпили дарения от членове на Камарата.

 • Изпращане до медиите на официално поздравление от Председателя на КАБ по повод Международния ден на архитектурата.


Арх. Иво Пантелеев

.............../п/................

Председател на КМПВО

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

на

Комисията по международна дейност и евроинтеграция към

Камара на архитектите в България

юли 2009 - април 2010 г.

За отчетния период, Комисията по международна дейност и евроинтеграция (КМДЕ) работеше по своите цели и задачи в състав:


арх. Николай Гълъбов - председател на КМДЕ (от юли 2009 г.)

арх. Здравка Щилянова - член на КМДЕ и представител на КАБ в АСЕ

арх. Диана Христова - член на КМДЕ

л. арх. Кристина Андреева – член на КМДЕ (избрана на заседание на КМДЕ от 18.12.2009 г. и действащ член от 01.01.2010)

Ресорен за отчетния период на КМДЕ е арх. Иво Пантелеев.

Технически секретар: Ивалина Церянова

Забележки:

Поради майчинство арх. Аделина Андонова не участва в дейността на КМДЕ през отчетния период.

Заседанията на КМДЕ са провеждани с предварително подготвен дневен ред. Всички Протоколи от тях са публикувани в официалния публичен информатор на КАБ. Поради характера на дейността и за по голяма ефикасност на Комисията, комуникацията между членовете се осъществяваше главно електронно.

На първото си заседание членовете на КМДЕ си поставихме за задача да активизираме дейността на Комисията, да я направим по-ефективна и прозрачна и по този начин да заинтригуваме и приобщим членовете на КАБ към общите цели.

Като член на Архитектурния Съвет на Европа (АСЕ), КАБ получава и изпраща чрез КМДЕ голям обем от документи и информация. Комисията ни редовно систематизираше и свеждаше до знанието на членовете на организацията тази информация. Основната връзката с колегите се осъществяваше чрез създадената от Медийната комисия информационна система, с помощта, на която изпращахме електронни съобщения на посочените от всеки е-мейл адрес и чрез интернет страницата на КАБ. До днешна дата КМДЕ е изпратила 18 електронни съобщения. Съответно сме получили над общо 70 запитвания, като сме се постарали да отговорим на по- голямата част от тях.

Активно съдействахме на Комисията по медийна политика и връзки с обществеността за финансирането и техническото подпомагане на годишното медийно събитие на КАБ - „ПОЗ(И)тив” - изложба на студентите по архитектура, ландшафтна архитектура, урбанизъм, изящни и приложни изкуства, по време на което се проведоха дискусии на тема „Проблемите в архитектурното образование”

Финансовото обезпечаване се реализира благодарение на Фондацията Америка за България, която субсидира събитието с 20 000 лв. По покана на КМДЕ арх. Майкъл Стентън, бивш председател на националната организация на Американския Институт по Архитектура (AIA), взе участие в изложбата като ръководеше журито. Той изнесе и лекции на тема „Архитектура без граници” и „Зелена архитектура”. Неговото посещение се оказа предпоставка за изграждането и установяването на контакт със Американската архитектурна организация и едно обещаващо начало за бъдещо сътрудничество.

Във връзка с промените в Закона за устройството на територията (ЗУТ) проучихме нормативната база на редица европейски страни членки на АСЕ, сред които - Австрия, Германия, Ирландия, Полша, Румъния, Франция и Чехия. Предоставените материали за териториалното и строително законодателство на тези държави бяха преведени, систематизирани, тематично подредени и публикувани във временния сайт на КАБ за ЗУТ. Също така КМДЕ изготви списък с български архитекти с опит от Европейския съюз, като ще се стремим в бъдеще да го допълним.

Резултатите от проведената анкета сред членовете на КАБ показаха, че повечето Български архитекти не познават Архитектурния Съвет на Европа (АСЕ). Комисията подготви резюме за структурата и дейността му, разпространено чрез информационната система. На база осведомеността и активността на българските архитекти, страната ни се подреди на 5-то място по активност в попълването на въпросника на АСЕ на тема: „Последиците от икономическата криза върху архитектурната професия” през месец септември и декември. От получените резултати, КМДЕ изпрати доклади на български с изводите от анкетата и таблично систематизираните резултати за България.

През отчетния период информирахме членовете на КАБ и за: • отворено работно място по Програма за стимулиране на частния сектор в Косово финансирано от USAID и ACE;

 • програма за бизнес пътуване организирано от Търговското представителство към Посолството на САЩ в България;

 • информация относно семинари в България и други европейски страни;

 • множество конференции;

 • въпросници предоставени и подготвени от АСЕ;

 • новини от архитектурния свят;

 • търг на Столична община, както и други конкурси;

 • възможността на наши колеги да популяризират свои проекти на страниците на специализирани издания;

На официалния информационен сайт на КАБ, Комисията е публикувала над 30 актуални документа, между които Информационните бюлетини и важни документи получени от Архитектурния Съвет на Европа, както и на други архитектурни организации. Част от тях бяха преведени и разпространени и на български език.

Поради съществуващата икономическа ситуация в страната ни и силно ограничения бюджет на Комисията, фактическото присъствие на представител на Комисията на многобройните работни срещи на Съвета на архитектите в Европа се сведе до участието на арх. Здравка Щилянова по време на Втората Генерална Асамблея за 2009 г. Докладът й от Общото събрание на АСЕ бе официално разпространен. От Генералната Асамблея ни бе предоставен също и официален документ, който съдържа примерна методология за изчисляване цените на архитектурните услуги и минималните им стойности. Материалът бе преведен на български език и разпратен електронно до членовете на КАБ регистрирали e-мейл адреса си.

Считаме, че при възможност представители на Камарата би трябвало да се включат в дейността на работните групи на АСЕ, за да защитават активно интересите на българските архитекти, а и на държавата ни. В комисията проучихме детайлно дейността и важността на групите и подготвихме подробен доклад по темата, който е предоставен за преглед на ръководството на КАБ. Комисията подготвя писмо и до Министъра на регионалното развитие и благоустройство - Росен Плевнелиев - относно евроинтегрирането на архитектурната професия, с искане да се предприемат конкретни мерки срещу ширещия се „дъмпинг” на архитектурните услуги и проектиране на цени далеч по- ниски от себестойността им.

Направихме запитване и до Архитектурния Съвет на Европа относно актуални теми за архитектите в Европейския съюз: как колегиите се справят с кризата, за общи европейски стандарти и законодателство за устойчивата архитектура, как се финансират организациите на по-напредналите държави, за „дъмпинга” като явление на пазара на архитектурни услуги в съществуващата финансова и икономическа криза. Получихме конкретни отговори и материали, които скоро ще бъдат преведени и публикувани.

Изготвихме предложение за промяна на интернет сайта на КАБ, с цел да предоставим лесен достъп на членовете на КАБ до актуалната информация и материалите свързани с АСЕ и популяризиране на принципите на устойчивата архитектура. Подготвяме писмо с цел активно търсене на средства за финансиране както на дейността на Комисията по международна дейност, така и на инициативи на другите Комисии в КАБ

Сред задачите, поставени в Програмата на КМДЕ е и приобщаването на ландшафтните архитекти и урбанисти. В края на 2009 г. КМДЕ гласува приемането на л. арх. Кристина Андреева за член на Комисията ни и сме сигурни, че тя ще помогне ландшафтните архитекти също да получават актуална информация за международните събития, отнасящи се до тяхната професия.

В качеството ми на Председател на Комисията по международна дейност и евроинтеграция мога да направя следното обобщение:

Комисията по международна дейност и евроинтеграция постигна много, но не е достатъчно!

В Програмата за дейността на КМДЕ за 2010 г. сме посочили подробно конкретните цели, които ще положим усилия да бъдат изпълнени, за да съумеем да защитаваме пълноценно интересите на българските архитекти в европейската общност.

В заключение искаме да поканим всички, които имат идеи как дейността ни да се развива или имат желание да се включат в конкретни проекти да се свържат с нас!


Приложения:

 1. Таблица с организации членки на АСЕ

 2. Отчет от Генералната Асамблея 20-21 ноември 2009 г.Арх. Николай Гълъбов

………......./п/..................Председател на КМДЕПриложение № 1Приложение № 2
ОТНОСНО: Генерална Асамблея на АСЕ, проведена на 20 и 21 ноември 2009г. в Брюксел
ОТЧЕТ

Имам удоволствието да Ви представя основните акценти , поставени на втората годишна Генерална асамблея на АСЕ, както следва: 1. Избор на ново ръководство на АСЕ

 • На заседанието на 20 ноември бе приета Камарата на Архитектите на Хърватия като член на АСЕ със специален статут и с право на глас.

 • Проведен бе избор на ново Изпълнителното бюро на АСЕ, в което членове са: LIONEL DUNET – FRANCE; DAVID FALLA – UNITED KINGDOM; WOLFGANG HAACK – GERMANY; GEORG PENDEL- AUSTRIA; VLADIMIR PETROVIC- CROATIA.

 • Направен бе избор на нов Президент на АСЕ – с голямо мнозинство бе избрана г-жа SELMA HARRINGTON – IRELAND, която е от хърватски произход.

 • Във връзка с изпълнението на основните задачи на АСЕ беше представен “Заключителен документ за политическите цели на АСЕ” и “Пътна карта” на АСЕ за 2010-2011г., за ролята на архитектите за устойчивото развитие, като предлага Архитектурата да бъде включена в подготовката на Зелената книга на културните и творчески индустрии; да създаде мрежа от експерти и професионалисти в публичните и частните сектори, като EFAP напр. за съвместна работа и консултации за целите на архитектурата; да включи в тази мрежа от експерти европейските университети по архитектура, предвид техните програми за обучение.

 • Беше обсъдено честването на 20- годишнината на АСЕ, която се провежда през 2010г. и възможността тя да бъде организирана в рамките на структурите на Европейския съюз.

 1. Отчет на основните работни групи на АСЕ

  1. Професионална квалификация и правоспособност- тема ТА1

 • Беше представен окончателен доклад на работната комисия, анализиращ въпросите за: структуриране на професионалната компетентност, като съчетание на следните компоненти: образование, професионална практика, професионална квалификация, непрекъсното професионално обучение, акредитация и постоянна работа с университетите по архитектура чрез организиране на съвместни workshop .

  1. Професионална практика и архитектурни услуги- тема ТА2

 • Беше представена подробна методология за начина на формиране на хонорарите на архитектите, както и фазите на проектиране, степен на участие на архитекта в различните фази, класификация на видовете сгради по категории- база за формиране на хонорарите на архитекта, които трябва да отговарят на икономическата стойност на професионалната услуга, отчитайки продължителността на дейността на архитекта, строителната стойност и степента на сложност на обекта.

  1. Архитектурата и качеството на живота- тема ТА3

 • Беше разпостранено специално издание на АСЕ за Архитектурата и качеството на живота и устойчивото развитие, в което е представена философията на АСЕ за ролята ня архитектите в изграждането на качествена архитектурната среда.

 • Във връзка с Хартата от Лайпциг за устойчиво развитие на Европейските градове, в която е отделена голяма роля на Архитектурата, беше предложено да се създаде на национално ниво група от съответните камари за лобиране пред новите Комисари на Европейския съюз.

 1. Организационни въпроси

  1. Финансов отчет

 • Представяне и приемане на бюджета за 2010г.

................../п/....................

Арх. Здравка ЩилияноваБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница