Отчет за дейността на Общински съвет-Бургас и неговите комисии за периода 28. 10. 2011 год. 30. 04. 2012 год


Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“страница5/5
Дата09.08.2018
Размер0.71 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5

Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Калоян Господинов Георгиев, ЕГН


РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Калоян Господинов Георгиев с постоянен адрес гр. Бургас, к-с „“ бл. ** вх. ет.*, ап. , еднократно сума от 800 (осемстотин) лева за покриване на разходи за лечение.

 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Ташко Михайлов Ненков, ЕГН


РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Ташко Михайлов Ненков , с постоянен адрес гр. Бургас, к-с „“, бл.**, вх.* ет.* ,еднократно сума от 700 (седемстотин) лева за покриване на комунално-битови разходи. 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Айше Мехмед Хасан, ЕГН за съпруга й Юсеин Мехмед Хасан ЕГН

РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Айше Мехмед Хасан , с постоянен адрес, гр. Бургас, кв. „****“, ул. „, за съпруга й Юсеин Мехмед Хасан с постоянен адрес гр.Бургас, еднократно сума от 1000 (хиляда) лева за неотложни социални нужди.
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Минчо Славов Богданов, ЕГН

РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Минчо Славов Богданов, с постоянен адрес гр. Бургас, к-с „“, бл. ***, вх. *, ет. * еднократно сума от 700 (седемстотин) лева за неотложни здравни и социални нужди.
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Георги Пеев Стойчев, ЕГН

РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Георги Пеев Стойчев, с постоянен адрес, гр.Бургас к-с „, ет. **, ап. ** , еднократно сума от 580 (петстотин и осемдесет) лева за неотложни социални нужди.
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Виолета Иванова Фучеджиева, ЕГН


РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Виолета Иванова Фучеджиева , с постоянен адрес гр.Бургас, ул. „еднократно сума от 1000 (хиляда) лева за неотложни здравни нужди.
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Стоянка Пенева Петкова, ЕГН

РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Стоянка Пенева Петкова , с постоянен адрес гр. Бургас, ул. „“ №, ет. 3 , еднократно сума от 700 (седемстотин) лева за покриване на комунално-битови разходи. 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Ибрям Али Хасан, ЕГН


РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Ибрям Али Хасан , с постоянен адрес гр. Бургас, к-с „“, бл., вх. *, ет. * , еднократно сума от 580 (петстотин и осемдесет) лева за покриване на комунално-битови разходи.

 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Кети Генчева Кънева за майка й Тодорка Кирова Димитрова, ЕГНРЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Кети Генчева Кънева ,с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „********“ № ** ,за майка й Тодорка Кирова Димитрова , с постоянен адрес: гр. Бургас, к-с „******“, бл. **, вх. *, ет. * и с настоящ адрес: гр. Бургас, к-с „, вх. *, ет. *еднократно сума от 580 (петстотин и осемдесет) лева за покриване на комунално-битови разходи.
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Радка Панайотова Господинова,РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Радка Панайотова Господинова ,с постоянен адрес гр.Бургас, к-с „*****“, бл., вх. *, ет. *, настоящ адрес гр. Бургас, ул. „****“ № ** еднократно сума от 580 (петстотин и осемдесет) лева за покриване на комунално-битови разходи.
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Мима Георгиева Джендова


РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Мима Георгиева Джендова , с постоянен адрес гр. Бургас, к-с „, еднократно сума от 580 (петстотин и осемдесет)лева за покриване на комунално-битови разходи.
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Сергей Богданов Пенков, ЕГН


РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Сергей Богданов Пенков, ЕГН с постоянен адрес гр.Бургас, бл.**, еднократно еднократно сума от 580 (петстотин и осемдесет)лева за неотложни здравни нужди.

 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Елена Петрова Димитрова, ЕГН


РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Елена Петрова Димитрова , с постоянен адрес гр. Бургас, к-с „“, бл., вх, ет.*, ап.*, еднократно сума от 580 (петстотин и осемдесет) лева за неотложни социални нужди. 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Венета Мавродиева Христова за дъщеря й Ивелина Стайкова Цвяткова, ЕГНРЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Венета Мавродиева Христова, с постоянен адрес, гр. Бургас, к-с „, за дъщеря й Ивелина Стайкова Цвяткова, еднократно сума от 580 (петстотин и осемдесет) лева неотложни здравни нужди.
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Зекие Ахмед Пюскюлю за сина й Муса Фикрет Аптула, ЕГН


РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Зекие Ахмед Пюскюлю ,с постоянен адрес, гр. Бургас, с. *****, ул. „,за сина й Муса Фикрет Аптула, еднократно сума от 1000 (хиляда) лева за неотложни здравни нужни.
 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Тинка Стоянова Бонева, ЕГНРЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Тинка Стоянова Бонева, с постоянен адрес, гр. Бургас, ул. „ет. * , еднократно сума от 580 (петстотин и осемдесет) лева за неотложни социални нужди.

 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Ралица Илиева Христова, ЕГН

РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Ралица Илиева Христова, с постоянен адрес: гр. Бургас, кв. „ул. „“ № ** , еднократно сума от 580 ( петстотин и осемдесет) лева за неотложни здравни нужди. 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Теодора Пенева Аврамова за дъщеря й Даная Йорданова Чолакова


РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Теодора Пенева Аврамова , с постоянен адрес: кв. „****“, ул. „, за дъщеря й Даная Йорданова Чолакова , еднократно сума от 580 (петстотин и осемдесет) лева за неотложни здравни нужди. 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Мария Лавринкова Мищенко, за дъщеря й Татяна Мариевна Мищенко, РЕШЕНИЕ:

Да се предостави на Мария Лаврикова Мищенко, с постоянен адрес: гр. Бургас, за дъщеря й Татяна Мариевна Мищенко, еднократно сума от 580 (петстотин и осемдесет) лева за неотложни здравни нужди.


 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Ивелина Димитрова Славова,РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Ивелина Димитрова Славова, с постоянен адрес община Созопол, с. ******, ул. „и настоящ адрес: гр. Бургас, к-с „, за дъщеря й Цветомира Светославова Славова, еднократно сума от 1000 (хиляда) лева за неотложни здравни нужди.


 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Юлия Славова Узунова, ЕГН


РЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Юлия Славова Узунова , с постоянен адрес, гр. Бургас, к-с „******“, ул. „, еднократно сума от 700 (седемстотин) лева за неотложни социални нужди.

 1. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Калинка Иванова Христова, ЕГНРЕШЕНИЕ:
Да се предостави на Калинка Иванова Христова, с постоянен адрес: гр.Бургас, с. ******, общ. Бургас, ул. „“ № *, еднократно сума от 580 (петстотин и осемдесет) лева за неотложни здравни нужди. 1. Питания
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Финансово подпомагане на танцовата двойка Ванеса Манева и Теодор Георгиев за участие в Световно първенство по латиноамерикански танци в гр. Бейджинг/Пекин/ - Китай


РЕШЕНИЕ:
1. Предоставя на танцовата двойка Ванеса Манева и Теодор Георгиев еднократно сумата от 3 500 лв. (три хиляди и петстотин лева) за участие в Световното първенство по Латиноамерикански танци, което ще се проведе в гр. Бейджинг (Пекин) - Китай.

2. Дава съгласие сумата от 3 500 лв. /три хиляди и петстотин лева/ да бъде предоставена на танцовата двойка Ванеса Манева и Теодор Георгиев от т.6 Рекламни материали във връзка със спортните мероприятия на Община Бургас, приложение 5.5. Субсидиране на други дейности в спорта.
 1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Промяна в числеността на персонала и годишния размер на средствата за работни заплати в ОП „Летен театър, фестивали и концерти“ и в ОП „Спортни имоти, паркинги и гаражи“

РЕШЕНИЕ:


 1. Увеличава числеността на персонала в ОП „Летен театър, фестивали и концерти“ с 6 щатни бройки, считано от 01.06.2012 година.

 2. Увеличава средствата за Фонд „ Работна заплата“ и осигуровки в ОП „Летен театър, фестивали и концерти“, считано от 01.06.2012 година с 35430 лева в рамките на утвърдения бюджет на Община Бургас.

 3. Увеличава числеността на персонала в ОП „Спортни имоти, паркинги и гаражи“ с 9 щатни бройки, считано от 01.06.2012 година.

 4. Увеличава средствата за Фонд „Работна заплата“ и осигуровки в ОП „Спортни имоти, паркинги и гаражи“, считано от 01.06.2012 година с 48363 лева в рамките на утвърдения бюджет на Община Бургас.
 1. Декларация до Министерски съвет на Република България относно: Искане на Бургаските граждани за преместване на управленията на ИА „Морска администрация“, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в гр. Бургас


РЕШЕНИЕ:
Приема декларация до Министерски съвет на Република България относно: Искане на бургаските граждани и на морската общност в гр.Бургас за преместване на управленията ИА“ Морска администрация“, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“ в гр. Бургас, със следния текст :
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с предприетите от страна на правителството действия за административна децентрализация, считаме, че е удачно седалищата на  ИА „Морска Администрация”, Държавно Предприятие „Пристанищна Инфраструктура” и Изпълнителна Агенция по Рибарство и Аквакултури да бъдат преместени в гр. Бургас. Мотивите за настоящето искане са следните:
Защо ИАРА трябва да е в Бургас:


 • Регионът е с традиции в морското дело, като първото военноморско училище в България е създадено в гр. Созопол през 30-те години на миналия век. До 2000 г. управлението на Държавната инспекция по рибарство е разположено в Бургас, откъдето координира дейността в страната. През 2000 г. структурата е преименувана на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и преместена в гр.София. В Бургас се намира и създаденото през 1946 г. преработвателно предприятие за риба и рибни продукти, което е най-голямото с излаз на море в страната. Единственото средно училище в България, което обучава по специалността „Промишлен риболов и аквакултури”, е Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов „Св. Николай” в гр. Бургас.

 • На територията на Област Бургас са издадени около 1500 разрешителни за извършване на стопански риболов, което е 32% от общия брой за страната.

 • В областта са регистрирани най-много пристанища, рибовъдни стопанства, както и над 50% от общия брой риболовни кораби за страната. Бургаските 1562 риболовни лодки и 25 кораба осигуряват 70% от националния улов на риба.

 • На територията на Бургаска област са регистрирани 262 вътрешни водоема – най-голям брой от всички области в страната.

 • По-голяма част от рибопреработвателните предприятия са разположени в Бургаска област.


Защо ДППИ и Морска администрация трябва да са в Бургас:


 • На територията на Пристанищен регион Бургас (от нос Емине до Резово) работят 8 пристанищни оператора (държавни и частни): Пристанище Бургас, Лукойл Нефтохим, БМФ  Порт Бургас, КРЗ Порт Бургас, Фишпорт, Трансстрой, Либърти порт, Терминал Несебър. За 2010 г. (последните официално публикувани данни) през терминалите на региона са обработени вносно – износни и транзитни товари в размер на 13 625 хил. тона. За Пристанищен регион Варна – 9804 хиляди тона.

 • Пристанище Бургас е най-дълбоководното у нас и второ след Констанца в регион Черно море с дълбочина на фарватера и кейов фронт от 15,50 метра.

 • Пристанище Бургас е единственото българско пристанище с утвърден, съгласно българското законодателство, Генерален план за развитие с конкретизирани параметри на дългосрочна стратегия и специализация на терминали – за генерални и насипни товари, контейнерен и ро-ро терминали, круизно и яхтено терминално развитие.

 • Тук е реализиран  в цялостен обем първи етап от Генералния план – подходен канал с дължина 3,2 морски мили и дълбочина 15,50 м , Нов източен вълнолом – 1120 метра, терминал 2А с територия 230 хил.кв.м.

 • Особено ценно и важно за дългосрочната визия на Бургас е, че неговото пристанище е утвърдено като основно за трансевропейската транспортна мрежа TEМ-T със срок на реализация до 2030 г. Европейските експерти са направили този избор заради изграждащите се високоскоростна Южна железопътна дъга и магистрала Тракия,  в съчетание с изпълнението на първия етап от Разширението на Пристанище Бургас. За Черно море единственият друг избран порт е румънският Констанца. Изброените аргументи, съчетани с репутацията на Бургас като най-успешен български град по отношение привличането на европейски средства, мотивират нуждата двете агенции и държавното предприятие, управляващи собствеността и осигуряващи безопасността на корабоплаването и пристанищната дейност, да бъдат административно разположени в основния български порт – Бургас.


ПРОТОКОЛИСТ: (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)

(Д.Любомирова) (Сн.Маджарова)
Вярно с оригинала

ПРОТОКОЛИСТ:


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница