Отчет за дейността на рзи кюстендил 2014 г. Кюстендил, 2015 г. С ъ д ъ р ж а н и естраница2/11
Дата19.07.2018
Размер1.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Възрастова структура на населението в Област Кюстендил към 31.12.2013 г.

Години

Възрастови групи

Общо

0-17

% от

общия


брой

18-59

% от

общия


брой

60+

% от

общия


брой

Общо


2011

134 990

19 167

14,20

73 066

54,13

42 757

31,67

2012

132 792

18 879

14,22

71 213

53,63

42 700

32,16

2013

130 301

18 505

14,20

69 043

52,99

42 753

32,81

В градовете


2011

92 711

14 938

11,07

53 279

39,47

24 494

18,15

2012

91 689

14 803

11,15

52 008

39,17

24 878

18,73

2013

90 279

14 544

11,16

50 486

38,75

25 249

19,38

В селата


2011

42 279

4 229

3,13

19 787

14,66

18 263

13,53

2012

41 103

4 076

3,07

19 205

14,46

17 822

13,42

2013

40 022

3 961

3,04

18 557

14,24

17 504

13,43

фиг. 1 Възрастова структура на населението в област Кюстендил (в %)

Населението на облласт Кюстендил е 130 301 жители.

Населението на областта намалява с всяка година –обичайно с около 2000 души (с около 1,7%),

Тази тенденция важи за всички общини в Областта.

Структура на населението:

- съотношението: град/село - се е запазило - 69,28/30,72;

- съотношението: мъже/жени се е запазило – 48,71/ 51,29 %;

Възрастова структура:

-съотношението се е запазило:

-0-17 години- 14,2%;

-18-59 години-52,99 %

- над 60 години - относителният дял расте незначително– с 0.65%-32,81%.1.2. Раждаемост

фиг. 2 Раждаемост в област Кюстендил и страната (на 1000)

Раждания и аборти в област Кюстендилгодина

Брой

На 1000 жени от 15 до 49 години

Раждания

Аборти

Раждания

Аборти

2013г.

916

510

36,90

20,55

2012г.

1 015

530

39.42

20,58

2011г.

1 085

594

40,92

22,43

Раждаемостта в област Кюстендил е по-ниска от средната за страната-това е трайна тенденция за последните 9 години.

Налице е отново леко понижение - от 7,6 на 1000 за 2012г. на 7,0 на 1000 за 2013 г.

При анализ на броя на ражданията и на абортите се вижда, че на 1000 жени във фертилна възраст се падат 36,9 раждания за последната година, което представлява леко понижение спрямо предишните 2 години, броят на абортите се задържа - 20,55 на 1000 жени във фертилна възраст.

1.3. Обща смъртност

фиг. 3 Обща смъртност в област Кюстендил и страната (на 1000)

Общата смъртност за област Кюстендил е по- висока от тази за цялата страна през целия отчетен 9 годишен период, като за 2013г. е 18,4 на 1000 срещу 14,4 на 1000 за страната.

Най- голям относителен дял като причина за смърт заемат болестите от клас IХ-на органите на кръвообращението – 65,33%.

На второ място като причина болестите от клас II - новообразованията – 15,18%.

На трето място са болестите от клас XVIII- Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде – 7,41%

Фиг. 4 Структура на общата смъртност по причини за умирания в област Кюстендил през 2013г.    1. Детска смъртност

През 2013 г. основната причина за детска смъртнст е клас Х Болести на дихателната система Детската смъртност в обл. Кюстендил е занижена от 7,9 през 2012г. на 7,6 на 1000 живородени деца през 2013 г.

Детската смъртност е малко по-висока от средната за страната.

Намялял е както в абсолютни стойности така и относителния дял на детската смъртност от клас VI- Някои състояния, възникващи през перинаталния. Това би могло да доведе до извода, че дейностите по превенция, обхващаща младите жени - потенциални майки сред уязвимите етнически групи, които са свързани с обучителни програми, както и ранна регистрация и проследяване на бременността, имат положителен ефект.

фиг. 5 Детска смъртност в област Кюстендил и страната (на 1000 живородени деца)

Детска смъртност (умрели деца до 1г. възраст) в област Кюстендилгодина

общо

В градовете

В селата

брой

На 1000 живородени

брой

На 1000 живородени

брой

На 1000 живородени

2013г.

7

7.64

6

6.55

1

1.09

2012г.

8

7,88

6

5,91

2

1,97

2011г.

5

4,6

4

4,46

1

5,29

Перинатална, неонатална и постнеонатална детска смъртност в област Кюстендил

Година

Перинатална ДС

Неонатална ДС

Постнеонатална ДС

2013г.

4

0

1

2012г.

11

1

7

2011г.

3

1

1    1. Естествен прираст

Естествен прираст по общини в област Кюстендилобщина

2013г.

2012г.

2011г.

брой

На 1000 души

брой

На 1000 души

брой

На 1000 души

Бобов дол

-143

-16,84

-145

-16,39

-124

-13,89

Бобошево

-64

-23,86

-91

-32,55

-71

-24,93

Дупница

-360

-8,32

-308

-6,96

-279

-6,26

Кочериново

-102

-20,97

-136

-26,99

-123

-24,08

Кюстендил

-567

-9,78

-587

-9,87

-572

-9,55

Невестино

-112

-45,36

-123

-46,36

-122

-44,85

Рила

-43

-15,61

-42

-15,01

-46

-16,25

Сапарева баня

-75

-10,39

-89

-12,04

-99

-13,29

Трекляно

-35

-57,10

-25

-39,43

-30

-46,58

Общо

-1501

-11,52

-1546

-11,55

-1 466

-10,86
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница