Отчет за дейността на рзи кюстендил 2016 г. Кюстендил, 2017 г. С ъ д ъ р ж а н и естраница10/15
Дата30.07.2018
Размер2.5 Mb.
ТипОтчет
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Против хепатит В с моноваксина - новородени:

 • І-ви прием – обхванати са 97,65 % от подлежащите за годината, спрямо 96,58 % от подлежащите за 2015 г. Няма трайно освободени. Временно отложени са 18 деца (6 недоносени; 4 с респираторен дистрес синдром (РДС); 1 с ателектаза на бял дроб; 1 с ретардирал плод; 2 с дихателна недостатъчност и 4 с майчино-фетална инфекция).

 • ІІ-ри прием - обхванати са 95,02 % от подлежащите за годината, спрямо 95,71 % от подлежащите за 2015 г. Необхванати са: 3 деца по временни противопоказания, 8 са неиздирени и 2 - миграция.

 • ІІІ-ти прием – обхванати са 95,20 % от подлежащите за годината, спрямо 90,86 % от подлежащите за 2015 г. Необхванати: 6 деца по временни противопоказания, 9 са неиздирени, 1 - отказ и 2 - миграция.

Общо против хепатит В, независимо от вида на ваксината (моноваксина + шесткомпонентна):

 • І-ви прием – обхванати са 97,65 % от подлежащите за годината, спрямо 96,58 % от подлежащите за 2015 г.

 • ІІ-ри прием – обхванати са 95,52 % от подлежащите за годината, спрямо 97,92 % от подлежащите за 2015 г.

 • ІІІ-ти прием – обхванати са 94,33 % от подлежащите за годината, спрямо 95,76 % от подлежащите за 2015 г.

 • ІV-ти прием – обхванати са 92,68 % от подлежащите за годината, спрямо 100 % от подлежащите за 2015 г.

Против морбили, паротит, рубеола

 • с асоциирана ваксина обхватът на децата на 13 месеца е 97,20 % от подлежащите за годината, спрямо 96,51 % от подлежащите за 2015 г. Необхванати са 6 деца с временни противопоказания, 9 са неиздирени, 2 - отказ, 6 - миграция.

 • на 12 години - обхванати са 95,04 % от подлежащите за годината, спрямо 93,67 % от подлежащите за 2015 г. От ОПЛ са посочени 14 отложени по временни противопоказания, 20 - миграция и 14 - неиздирени.

 • Против пневмококова инфекция с конюгирана ваксина

 • І-ви прием - обхванати са 96,60 % от подлежащите за годината, спрямо 95,73 % от подлежащите за 2015 г. Необхванати са: 9 деца по временни противопоказания, 3 - миграция, 1 - отказ, останалите са неиздирени.

 • ІІ-ри прием - обхванати са 95,06 % от подлежащите за годината, спрямо 94,76 % от подлежащите за 2015 г. Необхванати са: 17 деца по временни противопоказания, 3 - миграция, 1 - отказ, останалите са неиздирени.

 • III-ти прием - обхванати са 93,43 % от подлежащите за годината, спрямо 93,37 % от подлежащите за 2015 г. Необхванати са: 23 деца по временни противопоказания, 3 - миграция, 1 - отказ, останалите са неиздирени.

 • IV-ти прием - обхванати са 93,90 % от подлежащите за годината, спрямо 91,41 % от подлежащите за 2015 г. Необхванати са 11 деца по временни противопоказания, 7 - миграция, 1 - отказ, останалите са неиздирени.

Целеви имунизации и реимунизации:

Против бяс – бяха имунизирани 13 лица, спрямо 13 за 2015 г. От имунизираните с 5 дози противобясна ваксина са обхванати 6 лица, 3 лица с 4 дози, 1 лице с 3 дози, 1 лице с 2 дози и 2 лица с 1 доза.

Против коремен тиф – бяха имунизирани 52 лица в ДВХУИ с. Преколница, община Кюстендил и 10 лица в ДСХ гр. Кочериново, община Кочериново.Препоръчителни имунизации и реимунизации

Човешки папиломен вирус

Бяха приложени общо 36 приема ваксина срещу човешки папиломен вирус, спрямо 148 приема за 2015 г.:

Имунизирани на 12-годишна възраст:


 • с I-ви прием бяха обхванати 24 момичета или 4,96 % от подлежащите

 • с II-ри прием бяха обхванати 7 момичета или 1,50 % от подлежащите.

 • с III-ри прием бяха обхванати 2 момичета.

Имунизирани на 13-годишна възраст:

 • с I-ви прием няма обхванати.

 • с II-ри прием бяха обхванати 3 момичета.

Тетанус при нараняване е приложен на 3316 лица, спрямо 3640 лица за 2015 г.

В имунизационен кабинет на РЗИ-Кюстендил бяха извършени всичко 37 имунизации/ реимунизации, спрямо 30 през 2015 г.: • 1 прием с шесткомпонентна ваксина

 • 1 прием с четирикомпонентна ваксина

 • 3 приема с ТД ваксина

 • 1 прием с ваксина срещу морбили, паротит и рубеола

 • 31 приема с ваксина срещу грип

ІV.Нежелани реакции след ваксинация - няма съобщени случаи.

V.Дейност на комисията за освобождаване от имунизации и реимунизации

През годината бяха освидетелствани от комисията 41 деца, спрямо 52 деца през 2015 г. За 28 деца беше взето решение да се имунизират, съгласно имунизационния календар, 10 деца бяха освободени временно от имунизации, 2 деца бяха освободени по трайни противопоказания и 1 дете беше насочено за допълнителна консултация със специалист.VІ.Сероепидемиологичен надзор – не са изследвани серуми за колективен имунитет.

VІІ. Заключение

Имунизационният обхват против туберкулоза при новородените е по-висок с 1,19 % в сравнение с 2015 г. Обхватът с Манту е по-висок при 7-годишните с 0,54 %, при 11-годишните с 0,45 % и при 17-годишните с 0,91 %.

Обхватът против дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит на 6-годишните с Тетраксим е по-висок с 12,66 % в сравнение с 2015 г. Обхватът срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит, независимо от вида на ваксината е по-нисък при I-ви прием с 0,89 % , по-нисък при II-ри и III-ти прием в сравнение с предходната година съответно с 0,94 % и 2,37 % и е значително по-висок при IV-ти прием – с 58,57 %.

Обхватът с ТД е по-висок с 0,57 % при 12-годишните и с 2,36 % при 17-годишните, а в по-големите възрастови групи е повишен при 25-годишните, 45-годишните, 65-годишните и 75-годишните - съответно с 2,67 %, с 0,18 %, с 2,22 % и с 8,85 %, а при 35-годишните, 55-годишните и 85-годишните – е намален съответно с 1,71 %, с 6,58 % и с 14,1 %.

Имунизационният обхват срещу хепатит В при новородените е по-висок с 1,07 %, при втория прием независимо от вида на ваксината е по-нисък с 2,4 %, при третия прием е по-нисък с 1,43 % и при четвъртия прием е по-нисък със 7,4 % в сравнение с предходната година.

Обхватът на децата с асоциирана ваксина против морбили, паротит и рубеола на 13 месеца е повишен с 0,69 % в сравнение с предходната година и повишен с 1,37 % при 12-годишните.

Обхватът с имунизация с пневмококова конюгирана ваксина е съвсем леко повишен при първите три приема и увеличен с 2,49 % при четвърти прием в сравнение с предходната година.

Продължава увеличението на броя на ражданията в частната болница МБАЛ „Св. Ив. Рилски – 2003” ООД в Дупница на родилки от други области – от всичко 304 новородени, само 156 са от област Кюстендил, 148 са от други области (Благоевград, София, Перник, Шумен, Пазарджик и Плевен).

Броят на освободените поради трайни медицински противопоказания е по-голям при възрастните и учениците, в сравнение с предходната година. По-малък е броят на необхванатите по причини от немедицински характер. Броят на необхванатите поради миграция е по-малък в сравнение с предходната година, а броят на откази от имунизации е по-голям (за откази от имунизации бяха съставени 5 АУАН).

Бяха извършени 2 тематични проверки по имунопрофилактика:

1. Обобщени резултати от извършената тематична проверка по спазване на установените с нормативен акт изисквания за провеждане на имунизациите с БЦЖ на новородените в АГО (неонатологично отделение):

Бяха проверени по веднъж на тримесечие (12 проверки) АГО на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД – Дупница, АГО на МБАЛ „Св. Иван Рилски 2003” ООД – Дупница и Неонатологично отделение на МБАЛ „Д-р Н. Василиев” АД – Кюстендил. Беше проверено спазването на изискванията за: транспортиране на биопродуктите, съхранение, срок на годност, спазване на изискванията за ресуспендиране, дозировка, начин/ техника и място на приложение, спазване на сроковете за извършване, спазване на интервали и съвместимости, спазване на медицинските противопоказания, спазване на изискванията за отлагане по медицински противопоказания, спазване на изискванията за разделно събиране в контейнери за еднократна употреба на употребените игли и спринцовки, спазване на изискванията за регистрация на извършените имунизации с отразяване на сериен номер и срок на годност на биопродуктите, спазване на изискванията за отчитане на извършените имунизации в РЗИ. Не бяха констатирани нарушения.

2. Обобщени резултати от извършената тематична проверка относно активно издирване и обхващане на неимунизираните деца на 16-месечна възраст, подлежащи на задължителна реимунизация с петкомпонентна ваксина и на 6-годишна възраст, подлежащи на задължителна реимунизация с четирикомпонентна ваксина през 2014 г. и 2015 г.:

Бяха проверени 102 абулатории за първична медицинска помощ (74 индивидуални и 28 групови практики). Брой извършени проверки – 102.

Проверката беше извършена по следните показатели:


 • обхват на подлежащите деца на 16-месечна възраст с реимунизация с петкомпонентна ваксина и обхвата на подлежащите деца на 6-годишна възраст с реимунизация с четирикомпонентна ваксина през 2014 г. и през 2015 г.;

 • причини за необхващане (поради временни и трайни медицински противопоказания, поради липса на ваксина, миграция, отказ на родителите, религиозни съображения и др.);

 • спазване на медицинските противопоказания и на сроковете за извършване на горепосочените реимунизации, при липса на обективни причини за необхващането им.

Не бяха констатирани нарушения.

При извършените текущи проверки в АПМП и МБАЛ не бяха констатирани нарушения по спазване на хладилната верига, начина на приложение на ваксините, спазването на дозировките, на интервалите и на изискванията за съвместимост.

Процентът на необхванатите своевременно новородени с имунизации се увеличава при всеки пореден прием на дадена ваксина, като закъснението се дължи предимно на временно отлагане поради заболяване.

Няма промяна в сравнение с предходните години по отношение проблемите с регистрацията на извършените имунизации (не се регистрират в здравно-осигурителните книжки). Активността при издирване на контингента, подлежащ на имунизации като цяло е незадоволителна. Медиаторите на щат към общините оказват съдействие на общопрактикуващите лекари в кварталите с труднодостъпни групи население през цялата година.

Има подобрение спрямо предходната година по отношение планирането и отчитането на имунизациите и реимунизациите.

Не бяха установени нарушения по имунопрофилактиката в противобесните кабинети към МБАЛ при извършените текущи проверки. Наблюдава се повишен разход на противобясна ваксина в сравнение с 2015 г. Подобрена е епизоотичната обстановка на територията на областта – не са констатирани огнища на бяс при лисици през 2016 г.

Продължава работата по поддържане картотеката на новородените по установения вече ред.

Е.ОТЧЕТ ЗА ЛАБОРАТОРНАТА ДЕЙНОСТ В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”

Дирекция „Надзор на заразните болести“ разполага с необходимата материална база за извършването на микробиологични, серологични, вирусологични и паразитологични изследвания. Обособени са следните сектори: приемен сектор, сектор „Клинична микробиология“, сектор „Клинична имунология“, сектор за подготовка на хранителни среди, сектор за морфологични изследвания на паразитни болести и сектор за серологични изследвания на паразитни болести.

Разполагаме с необходимата апаратура, хранителни среди и диагностикуми за лабораторната диагностика.

Лабораторната дейност се осъществяваше от 1 главен експерт и от 3 младши експерти. Дейността по лабораторната диагностика на паразитните болести през целия отчетен период се изпълняваше от лекар с призната специалност по Медицинска паразитология по сключен договор със „СМЛД-БЕТА” ЕООД, поради липса на щат за паразитолог в дирекция НЗБ.

РЗИ – Кюстендил получи сертификати за успешно приключени контролни цикли от участие в Националната система за външен контрол на качеството на диагностичните лаборатории, както следва:

През месец май 2016 г.: • контролен цикъл „Вирусология” – „Серологично изследване за anti-HIV ½ антитела”, „Серологична диагностика на маркери на вирусен хепатит - тип С – anti-HСV по метода ELISA”

 • контролен цикъл „Микробиология“ – „Микробиологична идентификация и антимикробна чувствителност“

 • контролен цикъл „Паразитология“ – „Диагностика на паразитозите – модул I“

 • през месец ноември 2016 г.:

 • контролен цикъл „Вирусология”– „Серологично изследване за anti-HIV ½ антитела”, „Серологична диагностика на маркери на вирусен хепатит - тип В – HвsAg, тип С – anti-HСV по метода ELISA”;

 • контролен цикъл „Микробиология“ – „Микробиологична идентификация и антимикробна чувствителност“, „Серологична диагностика на сифилис“;

 • контролен цикъл „Паразитология“ – „Диагностика на паразитозите – модул II“

Взехме участие в системата BulSTAR за надзор на антибиотичната резистентност с изпращане на годишен отчет за антибиотичната резистентност на бактериалните изолати в РЗИ – Кюстендил за 2015 г.

І. Бяха извършени общо 6434 микробиологични, вирусологични и серологични изследвания, спрямо 7179 през предходната година:1. Клинични материали – направени са общо 51 изследвания, както следва: урини – 23, гърлени секрети – 14, носни секрети – 11, раневи секрети – 2, ушни секрети – 1. От тях етиологично доказани са 14 броя.

2. Чревни микробиологични изследвания - направени са общо 741 изследвания, както следва:

Направени са 520 профилактични изследвания на фецес, от които не са изолирани патогенни чревни микроорганизми.

Изследван е фецес на 1 лице с диагностична цел, не са изолирани патогенни чревни микроорганизми.

Изследвани са 216 лица контактни на ентероколит, от които не са изолирани патогенни чревни микроорганизми.

Изследвано е 1 лице контактно на Салмонела, с отрицателен резултат.

Изследвани са 2 лица контактни на Шигела, които са отрицателни.3. Контактни на скарлатина и др. – общо 807:

Изследвани са 721 лица контактни на скарлатина, от които 73 лица са носители на Стрептококус пиогенес гр. А.

След лечение на Стрептококус пиогенес гр. А са изследвани 86 лица, от които 3 лица са с положителен резултат.

4. Серологични изследвания – общо 765:

За сифилис са изследвани 765 лица, от които 17 са с положителен резултат.

От тях по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН“ са изследвани по Компонент 4 – 50 лица с 8 положителни резултата.

По Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2016 – 2020 г. са изследвани: 232 бременни жени, от които 3 са с положителен резултат; 1 лице медицински персонал, претърпял рискова професионална експозиция, с отрицателен резултат. Изследвани са 13 лица от институции за социални услуги за деца, с отрицателен резултат. Изследвани са 439 бременни жени във връзка с провеждането на анонимно несвързано епидемиологично проучване за моментната болестност от ХИВ и сифилис при бременни жени, постъпващи за раждане, от които 4 са с положителен резултат.

Изследвано е 1 лице контактно на сифилис, с отрицателен резултат.

Изследвани са 29 лица по друг повод, от които 2 са с положителен резултат.

5. Вирусологични изследвания – общо 1650:


 • за хепатит В са изследвани общо 229 лица, от които 8 са с положителен резултат. От тях по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН“ са изследвани по Компонент 4 – 48 лица, от които 2 са с положителен резултат. По Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2016 – 2020 г. са изследвани 171 бременни жени, от които 6 са с положителен резултат; 2 лица медицински персонал с рискова професионална експозиция, от които няма с положителен резултат и 3 лица от институции за социални услуги за деца, от които няма с положителен резултат. По друг повод са изследвани 5 лица, с отрицателен резултат.

 • за хепатит С са изследвани общо 63 лица, от които 13 са с положителен резултат. От тях по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН“ са изследвани: по Компонент 4 – 50 лица, от които 13 са с положителен резултат. По Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2016 – 2020 г. са изследвани 2 лица медицински персонал с рискова професионална експозиция с отрицателен резултат и 7 лица от институции за социални услуги с отрицателен резултат. По друг повод са изследвани 4 лица, с отрицателен резултат.

 • за HIV са изследвани общо 1358 лица с отрицателен резултат:

 • По Програма „Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН“ са изследвани по Компонент 4 - 50 лица.

По Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2016 – 2020 г. са изследвани: 359 бременни жени, 4 лица медицински персонал с рискова професионална експозиция, 3 лица на хемодиализно лечение, 28 болни от туберкулоза, 13 лица от институции за социални услуги за деца. Изследвани са 439 лица с бърз тест в рамките на АНТИСПИН кампания. Изследвани са 439 бременни жени във връзка с провеждането на анонимно несвързано епидемиологично проучване за моментната болестност от ХИВ и сифилис при бременни жени, постъпващи за раждане, с отрицателен резултат.

Изследвани са 23 лица с „други” поводи за изследване, от които няма лица с реактивни резултати.6. За Лаймска борелиоза са направени общо 12 изследвания, от които 1 е с положителен резултат и 1 е с гранични стойности. От тях:

За IgM са изследвани 6 лица, от които 1 е с гранични стойности.

За IgG са изследвани 6 лица, от които 1 е с положителен резултат.

7. Направени са 2408 броя проби за лабораторен контрол върху качеството на дезинфекциите и стерилизациите на обекти с епидемиологично значение и ниво на замърсяване на въздух:


 • 1440 броя контроли на дезинфекция;

 • 945 броя контроли на стерилност.

 • 18 въздух

 • 5 диализна течнист

Всички проби са без отклонения.

ІІ. Отчет за дейността по лабораторната диагностика на паразитните заболявания през 2016 година:

Лабораторната диагностика на паразитните болести се извършваше от лекар с призната специалност по Медицинска паразитология по сключен договор със „СМЛД-БЕТА” ЕООД и двама младши експерти в дирекция НЗБ. Контролната и организационно-методична дейност в обектите се извършваше от главните инспектори и от инспекторите в дирекция НЗБ.

Бяха извършени 4367 паразитологични изследвания с 18422 анализа, спрямо 6004 изследвания с 24143 анализа през предходната година.

Общият брой на изследваните морфологични проби за паразити е 4355 с 18410 анализа, спрямо 5977 морфологични проби с 24116 анализа през 2015 г. От тях 100 % са морфологични проби за чревни паразити и няма изследвани морфологични проби за кръвни паразити, както и през предходната година. От общия брой на морфологичните проби извършените санитарно-паразитологични изследвания са 110 проби с 2180 анализа, спрямо 80 проби с 1880 анализа през предходната година.

Извършените серологични изследвания са 12 с 12 анализа, срямо 27 серологични изследвания с 27 анализа през 2015 г.

Диагностиката и профилактиката на паразитните болести – местни и внасяни, бяха основните направления, по които служителите работеха през отчетния период.Общо състояние на паразитните заболявания при хората в област Кюстендил:

Изследвани бяха 4257 лица за паразитози, спрямо 5924 през 2015 г. С положителен резултат от извършените изследвания са 41 лица (0,96 %), спрямо 62 опаразитени лица (1,05 %) през предходната година.От общия брой изследвани лица най-много са тези по епидемиологични показания - 3621 лица или 85,06 %, спрямо 3919 лица или 66,15 % през 2015 г. По профилактични показания са изследвани 566 или 13,30 %, спрямо 1853 или 31,28 % през 2015 г. По клинични показания са изследвани 70 лица или 1,64 % от всички изследвани, спрямо 152 изследвани или 2,57 % през 2015 г. Спрямо предходната година е снижен броят на изследваните по епидемиологични, по профилактични и по клинични показания. Най-силно изразено е снижението на изследваните по профилактични и по клинични показания в резултат, както на функционирането на приемни сектори на конкурентни частни лаборатории, така и на ежегодното намаляване броя на населението на територията на областта.Разпределение на лицата, изследвани по различни показания през 2016 г.:

За чревни паразити бяха изследвани 4245 лица, спрямо 5897 за предходната година. В сравнение с 2015 г. се наблюдава снижение на броя изследвани лица с 28,01 %, в резултат на предимно на силното снижение на броя на изследваните по профилактични показания и в по-малка степен на изследваните по клинични показания. Най-много са изследваните по епидемиологични показания - изследвани са 3621 лица или 85,30 % от всички изследвани за чревни паразити, спрямо 3919 или 66,46 % през 2015 г. По профилактични показания са изследвани 566 лица или 13,33 % от всички изследвани, спрямо 1853 или 31,42 % през 2015 г. По клинични показания са изследвани 58 лица или 1,37 % от всички изследвани, спрямо 125 изследвани или 2,12 % през 2015 г. Броят на изследваните по профилактични показания е снижен с 69,46 % спрямо предходната година. Броят на изследваните по клинични показания е снижен с 46,40 %. Броят на изследваните по епидемиологични показания е снижен със 7,60 %.

От изследваните лица бяха открити общо 40 лица с чревни паразити или 0,94 %, спрямо 59 опаразитени или 1,00 % през 2015 г.:


 • Е. вермикуларис – 29 спрямо 19 за 2015 г.

 • Л. интестиналис – 3 спрямо 32 за 2015 г.

 • Х. нана - 8 спрямо 6 за 2015 г.

 • А. лумбрикоидес - 0 спрямо 2 за 2015 г.

Всички опаразитени бяха лекувани и контролно изследвани.

С цел снижение на геохелминтозите и контактните паразитози беше извършено изследване на контингента в детските заведения, в институциите за медико-социални и за социални услуги за деца и за възрастни и на населението в ендемичните за аскаридоза и трихоцефалоза населени места, съгласно изискванията на Наредба № 5 / 2006 г. за диагностиката, профилактиката, лечението и контрола на местните паразитози.

Подлежащите на контрол детски заведения и домове за медико-социални и за социални услуги за деца и за възрастни бяха 64 (1 ДДЛРГ, 1 Дневен център за деца и младежи с умствени и физически увреждания, 1 ОЦЗСР, 2 ЦСРИ, 56 детски заведения, 1 ДВФУ, 1 ДВХУИ, 1 ДСХ).

С пълно паразитологично изследване (перианален отпечатък, седиментация, флотация и препарат оцветен с луголов разтвор) бяха обхванати всичко 3503 лица в 64 обекта от 3516 подлежащи или 99,63 % от контингента в детските заведения, домовете за медико-социални услуги и институциите за социални услуги за деца и за възрастни. Открити бяха 39 опаразитени лица (39 деца) или 1,11 %. На всички опаразитени беше проведено лечение с последващ лабораторен контрол.

С пълно паразитологично изследване (перианален отпечатък, седиментация, флотация и препарат оцветен с луголов разтвор) бяха обхванати децата от 61 обекта (1 ДДЛРГ, 1 Дневен център за деца и младежи с умствени и физически увреждания, 1 ОЦЗСР, 2 ЦСРИ, 56 детски заведения). Открити бяха 39 опаразитени деца. От тях 39 са в детски заведения. Опаразитяване над 5 % беше установено в 5 детски заведения (1 детска ясла и 4 детски градини).

С пълно паразитологично изследване бяха обхванати потребителите на социални услуги в 3 обекта (1 ДВФУ, 1 ДВХУИ, 1 ДСХ). Не бяха открити опаразитени лица.


Беше извършен паразитологичен контрол на битова среда в 5 детски заведения (ДГ „Райна княгиня“ – Невестино, ДГ „Д-р Т. Миладинова” – Рила, Детска ясла „Пролет“ – Дупница, ДГ - Бараково и ДГ № 11 – Дупница), поради установено опаразитяване над 5 %.

През годината бяха извършени серологични изследвания за ехинококоза и токсоплазмоза на общо 12 лица по метода ELISA, от тях серопозитивно е 1, спрямо 27 изследвани лица, от тях серопозитивни – 3 през 2015 г.: • изследвани за ехинококоза - 11 лица, от тях 1 серопозитивно, спрямо 26 изследвани, от тях 3 серопозитивни през 2015 г.

 • изследвани за токсоплазмоза - 1 лице с отрицателен резултат, както и през 2015 г.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница