Отчет за дейността на рзи кюстендил 2016 г. Кюстендил, 2017 г. С ъ д ъ р ж а н и е


Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2013-2020гстраница13/15
Дата30.07.2018
Размер2.5 Mb.
ТипОтчет
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

2.Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2013-2020г.

2.1.Тютюнопушене

На тема „Тютюнопушене и въздействието му върху човека“ са проведени 29 обучения с презентация, демонстрация на отделянето на катран с пушещата кукла Сю с участието на 652 участника от ОУ „Св. П.Хилендарски“, ОУ „Хр.Ботев“, ПГИМ „Й.Захариев“,ДГ„1 Юни“-Кюстендил, СУ„Хр.Ботев“-Кочериново, ОУ“А.Попстоянов“-Рила, СУ „Хр.Ботев“-Бобов дол, ОУ „Св.св.Кирил и Методи“-Бобошево, ОУ „Н.Рилски", ПГ „Акад. С.Корольов“,ДДЛРГ „Олга Стоянова“-Дупница. Филмът „Невидимият“ е излъчван при провеждането на 21 обучения.

По повод 31 май – Световен ден без тютюн са проведени следните дейности:

На 19 май, 2016г. по традиция на стадион „Осогово“ град Кюстендил е проведено състезание „Бързи, смели, сръчни”, спорта като алтернатива на тютюнопушенето с организатори ОДК и РЗИ – Кюстендил. Участници в състезанието са 7 отбора по 10 деца от вторите класове на училищата в община Кюстендил и с.Невестино. Всички отбори са наградени от РЗИ-Кюстендил. Обхванати са около 160 лица в масовата дейност.

В рамките на четирите АНТИСПИН кампании са включени дейности на ККОТ(кабинет за консултиране за отказване на тютюнопушенето). Изнесената форма на ККОТ даде възможност за консултиране и измерване нивото на въглероден оксид в издишания въздух и определяне количеството карбоксихемоглобин в кръвта на 200 човека в ПГ Акад.С.П.Корольов“, МБАЛ „Св. Иван Рилски, площад „Свобода“, СУ „П.Хилендарски“-Дупница, СУ „Хр.Ботев“ и Затвор-Бобов дол, ПМГ „Е.Иванов“, кв.Изток, МБАЛ“Д-р Н.Василев“-Кюстендил . Предоставени са 390 броя здравно-образователни материали. В ККОТ е проведена консултация на трима човека, сериозни пушачи, единият от които веднага бе хоспитализиран за лечение. Общо в кампаниите са участвали 292 лица и са разпространени 390 броя здрабно-образователни материали.

По повод 31 май-Международен ден за борба с тютюнопушенето и 17ноември- Световен ден без тютюн са изготвени материали за интернет страницата на РЗИ и местните средства за масова информация. Кампаниите са отразени от местните средства за масова информация – 2 телевизии, 4 радиа и 1 печатно издание.2.2.Злоупотреба с алкохол

На тема „Алкохолът и въздействието му върху човешкия организъм в цялостен аспект”, „Алкохол, пиене, алкохолизъм”, „Разграждане на алкохола в организма на човека”, „Алкохол, пиене, последици“ са проведени 12 обучения пред 306 участници от различни възрастови групи в Гимназия „Хр.Ботев“, ДДРЛГ „Олга Стоянова“, ПГ „Акад.С.П.Корольов“-Дупница. Направени са и демонстрации с алкоочила. Предоставени са 240 дипляни на тема „Алкохол, пиене, алкохолизъм”.2.3.Нездравословно хранене

Проведени са 23 обучителни дейности на тема:„Здравословно хранене в детска възраст", „Здравословно хранене на ученици-7-19г.", „Нездравословно хранене ", „Хранене и здраве“. Участници в обученията са 484 лица - деца в ОДЗ „Мечта“-Кюстендил, ЦОП в кв.Изток, ОУ „Хр.Ботев“-с.Невестино, ОУ „Ильо Войвода“, НУ „Св. Кл.Охридски“, ПМГ „Е.Иванов“- Кюстендил. Разпространени са 672 здравно-образователни материали.2.4.Физическа активност

По повод Европейския ден на спорта в училище - 30 септември бяха организирани спортни инициативи със спортен характер в двора на училищата в област Кюстендил – гимнастика, игри със състезателен характер, поход и др. Публикуван е материал на тема „30 септември-Европейски ден на спорта в училище" за интернет страницата на РЗИ-Кюстендил и медиите.3.Дейности, насочени към ограничаване на остеопорозата в Република България

На тема „Профилактика на остеопорозата в детско-юношеска възраст" е проведено едно обучение с презентания пред 18 ученика в СУ „Хр.Ботев“- Кочериново. Предоставени са 20 броя здравно-образователни материали.

Изготвен е текстов материал за интернет страницата на РЗИ и за местните средства за масово осведомяване по повод Световния ден за борба с остеопорозата - 20 октомври 2016г.

4.Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства.

През 2016г. са проведени 3 работни срещи с представители на Сдружение „Ларго“ и здравни медиатори в Кюстендил с цел съдействие и организиране на обучителни дейности на здравни теми. Извършени са 5 обучителни дейности на теми „Превенция и профилактика на туберкулозата", „Здравословно хранене на децата“,“Превенция на СПИН и СПИ“ в ОУ „Иван Вазов“, ПГЛП „Вл.Д.Майстора“ и ПГСС „Св.Кл.Охридски“, ОДЗ „Мечта", филиал в кв. Изток град Кюстендил. Разпространени са 395 здравно-образователни материали. В кв.Изток –Кюстендил с представителите на Сдружение Ларго се организираха дейности по повод АНТИСПИН кампания 14 февруари-Ден на влюбените, 15 май-Ден за съпричастност с жертвите на ХИВ, 1 декември с млади хора от квартал Изток. Проведени са две беседи с презентация на тема „Хранене“ с родители на деца в ОДЗ „Мечта“ и ОУ „Хр.Ботев“-с.Невестино.5.Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции.

Отдел ПБПЗ работи по основните направления от плана на Националната програма за Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ. Основни целеви групи са ученици, млади хора в и извън училище, хора от малцинствени групи в област Кюстендил. Обученията преминават под формата на лекции с презентации и филм, беседи и интерактивна работа на малки групи. През 2016г. са проведени 16 обучения пред 422 участници и 11 излъчвания на филма „Клопка”. Разпространени са 470 броя здравно-образователни материали. На тема „ХИВ/СПИН-начини на заразяване, предпазване, изследване“ е проведено едно обучение с презентация на 45 участници в затвор Бобов дол. Проведено е анонимно изследване за носителство на ХИВ на 45 човека. Предоставени са 45 броя здравно-образователни материали и 300 презеервативи.

Организирани са и проведени 4 АНТИСПИН Кампании, както следва:

Кампания „14 февруари – Ден на влюбените” с послание :“ХИВ не се предава от прегръдка и целувка. Предава се от невежество“. Дейностите са проведени в училища в град Кюстендил – Езикова гимназия „Д-р П.Берон“, МБАЛ „Д-р Н.Василев“, участието на Сдружение Ларго-Кюстендил. Проведе се кампания за безплатно и анонимно изследване и консултиране за ХИВ в Езикова гимназия „Д-р П.Берон“, МБАЛ „Д-р Н.Василев“. Изследвани и консултирани са 38 човека за носителство на ХИВ с експресни тестове, предоставени са 85 здравно-образователни материали и 750 презервативи. Обхванати са 137 лица.

Изготвен е текстов материал за интернет стринцата на РЗИ и регионалните медии.

По повод „15 Май-Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН“ ” и трети етап от Националната АНТИСПИН кампания под мотото: „Подкрепяме бъдещето!“. Дейностите се проведоха в ПГ „Акад.С.Корольов“ и МБАЛ „Св.Иван Рилски“-ЕООД в гр.Дупница. Инициативите от кампанията бяха изследване и консултиране за ХИВ на медицински персонал. Изследвани и консултирани са 53 човека за носителство на ХИВ с експресни тестове, предоставени са 50 броя здравно-образователни материали и 300 презервативи. Обхванати са 140 лица.

Организирана и проведена е лятната АНТИСПИН Кампания под мотото „Да запазим посоката, да продължим пътя!“. Дейностите се проведоха на Градския плаж в гр.Кюстендил, на площада пред община Бобов дол и на пл.Свобода в гр.Дупница. Изследвани и консултирани са 89 човека за носителство на ХИВ с експресни тестове, предоставени са 240 броя здравно-образователни материали и 600 презервативи. Обхванати са 235 лица. Дейностите са организирани и проведени със съдействието на общините Кюстендил, Дупница и Бобов дол и ЦСМП-Кюстендил.. Събитията са отразени от регионалните медии.

Организирана и проведена е АНТИСПИН Кампания „Европейска седмица за изследване на ХИВ и 1 Декември, Световен ден за борба със СПИН“ под мотото „Hands – up for HIV prevention!” (Ние сме ЗА превенцията на ХИВ!“). Дейностите са проведени в СУ „Хр.Ботев“-Кочериново, СУ „П.Хилендарски“-Дупница, СУ „Хр.Ботев“ и Затвор – Бобов дол, ПГИМ „Й.Захариев“, ПГЛП „Вл.Д.Майстора“, МБАЛ „Д-р Н.Василев“, МЦ „Адра“- Кюстендил. Изследвани и консултирани са 207 човека за носителство на ХИВ с експресни тестове, предоставени са 405 броя здравно-образователни материали и 1500 презервативи. Обхванати са 430 лица. Изготвен и публикуван в местните СМИ е материал по повод на кампанията.

По време на АНТИСПИН кампаниите се изследва и количеството на въглероден окис в издишания въздух на пушачи. Направени са 200 такива измервания и са проведени консултации.

6.Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България

Проведена е информационна кампания от 17 до 30 март 2016г. по повод Световния ден за борба с туберкулозата - 24 март. Проведени са 7 обучения с презентация и филм с тематичен модул „Превенция и профилактика на туберкулозата” пред 245 участници(ученици, учители и граждани от етнически малцинства) в ПГТ„Н.Й.Вапцаров“, ПГЛП„Вл.Димитров Майстора“, ПГСС „Св.Н.Рилски“-Кюстендил, ОУ„Св.Н.Рилски“-Дупница. Проведени са 2 масови дейности с лекция и филм в кв. Изток-Кюстендил пред 305 човека. Разпространени са 175 здравно-образователни материали. Изготвен е текстов материал за публикуване на сайта на РЗИ и местните медии по повод Световния ден за борба с туберкулоза.7.План за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците.

На тема „Наркотиците, видове, въздействие”, „Въздействието на психоактивните вещества върху човека”, „Наркотици - видове и поражения. Енергийни напитки и вреда", „Изграждане на зависимост, рискове при употреба на марихуана и анаболи“ са проведени 7 обучения пред 183 участника в ЕГ„Д-р Петър Берон" и ПГИМ „Й.Захариев“ - Кюстендил, ПГ „Акад.С.Корольов“ и ДДЛРГ „О.Стоянова“-Дупница.8.Дейности, насочени към подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве

Проведени са 14 обучения на теми: „Пубертет и промените в човешкия организъм. Полово съзряване при момчетата и момичетата“, „Полови роли и взаимоотношения“, „Приятелство, интимност, любов", “Сексуални взаимоотношения в тинейджърска възраст“ пред 287 ученици в ПМГ „Е.Иванов“, ОУ „Д.Димитри“, ОУ „Св. П.Хилендарски“, ПГИМ „Й.Захариев“-- Кюстендил, ОУ„Н.Рилски“, ОУ „Св.св. Кирил и Методий"- Дупница. Излъчен е филмът „Какво (не)знаем за пубертета?“. Предоставени са 226 здравно-образователни материали.9.Национален план за действие за осъществяване на политиката за психично здраве на Република България

С ученици от ПМГ „Проф.Е.Иванов“-Кюстендил, ОУ „Н.Рилски“, ОУ „Св.св.Кирил и Методи“, ПГ „Акад. С.П. Корольов“-Дупница, са проведени 6 обучения пред 140 участника с презентации на тема „Укрепване на психичното здраве и превенция на самоубийствата”, „Рисково поведение, агресия, самоубийства”, „Умения за противопоставяне на тормоза в училище. Сексуално насилие".АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ

1. Анализ на здравословното състояние на децата и учениците в област Кюстендил.

Изготвянето на информация за здравословното състояние на децата и учениците се извършва на база попълнени таблици от медицински специалисти, обслужващи детски и учебни заведения съгласно Наредба №3 от 27.04.2000г. на МЗ, за здравните кабинети в детските заведения и училищата.

За 2016 година, оценката и анализът на здравословното състояние на децата и учениците от област Кюстендил са изготвени на база постъпилите унифицирани таблици, попълнени и предоставени от медицинските специалисти на 29 броя детски заведения с 30 филиали (общо 59 броя) и 12 броя ОУ с подготвителни групи (5-7 години) в общините – Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Рила, Кочериново, Бобошево,Невестино и Трекляно, както и 42 броя учебни заведения в общините – Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Рила, Кочериново, Бобошево, Невестино и Трекляно.

Броят на здравните кабинети в област Кюстендил е 75, в т. ч. 36 броя са в детски заведения и 39 броя са в учебни заведения. Работещите в здравните кабинети на детските и учебни заведения медицински специалисти (медицински сестри и фелдшери) са 67.

Общият брой на обслужваните деца и ученици е 15338. Делът на обхванатите от профилактични прегледи, от личен лекар е 87,81 % или 13 468 броя деца и ученици. Относителният дял на децата и учениците, обхванати от профилактични прегледи от личните лекари за периода на 2015 г. е с близо 4% по – нисък от този за периода на 2014 год.

Анализът на здравословното състояние на учениците от първи, седми и десети клас- важни етапи от тяхното развитие, се базира на данните от таблицата за регистрирани заболявания и аномалии при извършените профилактични прегледи септември-декември 2015 година.

2. Изготвена е здравна оценка на седмичните учебни разписания съгласно изискванията на Наредба №10/19.06.2014г. на МЗ на 2 начални, 21 основни и 19 средни училища за втори срок на учебната 2015/2016г. и за първи срок на учебната 2016/2017г. През 2016г. са направени 23 проверки за спазване на съгласуваните вече седмични разписания.

3.Анализ и оценка на организираното хранене в детските и учебни заведения

Във връзка с изпълнение изискванията на Наредба № 6 от 2011г. на МЗ за здравословно хранене на децата от 3 до 7 години в детските заведения и Наредба №2 от 2013г. на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни са извършени 88 проверки в 30 детски градини и 27 филиали към тях. Извършен е контрол по отношение на изготвено меню, продуктов набор и технология за приготвяне на храна. Менюто и продуктовия набор се изготвят от медицинския специалист и домакина, след което се одобряват и заверяват от директора на детското заведение. За десет поредни дни в обедното меню няма повтаряемост на ястията, присъстват продукти от основните групи храни, продуктовия набор е в рамките на препоръките, технологията за приготвяне на храната е съобразена с изискванията за възрастовата група. За приготвянето на менюто за двете възрастови групи се използва „Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3 годишна възраст“ на издателство „АРБИЛИС ” от 2013г. и „Сборник рецепти” с наръчник за хранене на децата от 3 до 7 годишна възраст на издателство „Техника” от 2005г. Изготвена е оценка на приема на белтъчини, мазнини, въглехидрати и енергийна стойност. Резултатите показват, че предлаганата храна в детските заведения, като цяло е съобразена с потребностите от енергия, белтъчини, мазнини и въглехидрати за тази възрастова група. При приготвянето на храната се прилагат здравословни кулинарни технологии, съгласно изискванията на Приложение №4 към Наредба №2 и Приложение №5 към Наредба №6.

В Кюстендилска община се изготвя единно меню за всички детски заведения от инженер - технолог по хранене, който спазва препоръките на Наредба №2/13г. и Наредба № 6/11г. Ежемесечно в РЗИ-Кюстендил се предоставят продуктовите набори и менютата за месеца и се провежда работна среща с технолога за оценка, консултиране и обсъждане на проблеми с цел подобряване храненето на децата, посещаващи детски заведения.

След обработката на 275 калкулационните ведомости и продуктови набори резултатите показват, че предлаганата храна в детските заведения, като цяло е съобразена с потребностите от енергия, белтъчини, мазнини и въглехидрати за съответната възрастовата група. Средният дневен енергиен прием е около препоръчителните енергийни потребности. Дневният хранителен прием на основни хранителни вещества - белтъци, мазнини и въглехидрати е в рамките на препоръчителните интервали за съответната възраст. Среднодневният прием е съобразен с примерния продуктов набор.

4. Проучвания

Проведено е анкетно проучване, като част от Националното анкетно проучване за оценка разпространението на свръхтегло и затлъстяване и факторите на семейната и училищна среда при деца в първи клас на 7 години.

Извършено е проучване в рамките на Национално проучване за приема на натрий сред населението в България.
ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИ СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА

Служителите в отдел ПБПЗ са извършили здравен контрол в следните направления:

1. Контрол на организираното хранене

Във връзка със спазване изискванията на Наредба №23/2005г., Наредба №37/2009г., Наредба №6/2011г. и Наредба №2/2013г. на МЗ е извършен държавен здравен контрол в 66 обекта. Броят на проверките е 152.Извършени са 14 проверки по спазване изискванията на Наредба №23/05г.за физиологичните норми на хранене на населението в социални институции.

Извършени са 88 проверки по спазване изискванията на Наредба №6/11г. и Наредба №2/2013г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години и от 0 до 3 години в организираните детски заведения – ЦДГ, ОДЗ, ДЯ, детски кухни.

Извършени са 16 броя проверки в ученически столове по Наредба №37/2009г.

На територията на училищата има 8 кухни, където се приготвя храна за целодневно хранене или за обедно хранене. Една част от училищата ползват услугите на фирми, които приготвят храна за обяд на учениците извън рамките на училището. Кетъринговата система на хранене е въведена в 3 училища, намиращи се в общините Бобов дол и Невестино.

Организираното хранене е целодневно в 2 училища и 1 Дом за деца лишени от родителска грижа. В останалите училища се предлага обедно хранене. За пет поредни дни няма повтаряемост на ястията, като присъстват продукти от основните групи храни. За учениците ползващи услугите на фирма „Ученически столове”- ЕООД (осигуряваща храненето на учениците от община Дупница) не е извършена оценка на храненето, тъй като учениците правят избор от няколко предложени ястия от фирмата. Това не позволява извършването на оценка по продуктов набор, менюта и калкулационни ведомости.

Във функциониращите 13 бр.павилиони се спазват изискванията на чл. 5 и чл.6 от Наредба №37, относно напитките, които могат да се предлагат и относно храните, които не се допуска да се предлагат. При направените проверки не са установени нарушения. Осигурен е задължителният асортимент минимум на предлаганите храни, съгласно действащото законодателство. В павилионите предлаганите храни са съобразени с Наредба №37.

Във връзка с мониторинга за съдържание на калиев йодат на готварската сол са взети 19 проби сол от търговски, производствени и други обекти. От тях 12 отговарят на изискванията, а 7 са със завишено съдържание на калиев йодат. В обектите с нестандартни проби са дадени препоръки за неизползване на сол, която не отговаря на действащите норми.

2. Дейност по прилагане мерките за ограничаване на тютюнопушенето

По спазване изискванията на чл.55 от Закона за здравето са извършени 12 проверки в местните издания на в.Наблюдател, в.Вяра и в.Струма в читалнята в гр.Кюстендил относно рекламата на тютюневи и спиртни изделия.Извършени са 122 проверки по спазване изискванията на чл.56 от Закона за здравето. Съставени са три акта за установяване на административно нарушение на физически лица и са издадени 3 бр. наказателни постановления на обща сума 900 лева.

Проведени са и нощни проверки в екип с представители на МВР в заведения за хранене и развлечения в област Кюстендил.3. Контрол относно спазване изискванията на Наредба №10/19.06.2014г. на МЗ за седмичните учебни разписания.

През 2016г. са направени 34 проверки за спазване на съгласуваните вече седмични разписания.


РАБОТА С МЕДИИТЕ

През изминалата година медийните изяви са общо 41. Участията в телевизионни предавания са 10, в радио-предавания – 13, публикувани материали – 10, публикувани материали в интернет – 10. Публикувани са 2 материала извън темите и задачите, обхванати с проекти и програми. Медийно са отразени: 14 февруари, Ден на влюбените; 24 март - Световен ден за борба с туберкулозата; 10 май - Световен ден на движението; Световен ден за съпричастност с жертвите на ХИВ; 31 май - Световен ден без тютюн; 26 юни – Ден за борба с наркоманиите; 20 октомври Световен ден за борба с остеопорозата; 17 ноември - Световен ден без тютюнопушене; 1 декември - Световен ден за борба със СПИН.
ОБУЧИТЕЛНА И МЕТОДИЧНА ДЕЙНОСТ

1. През годината са проведени 123 лекции и беседи, с общ брой на участниците 4536. Излъчени са 47 видеопоказа и са разпространени 3250 здравно-образователни материали. Организирани са 8 масови прояви по повод кампании и тематични дни.

2.Осъществена е методична дейност на медицинските специалисти в 54 здравни кабинети в детските и учебни заведения и в едно специализирано заведение за социални услуги за деца.

ХІ. КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИТЕ В РЗИ – Кюстендил

Общият брой на служителите по основно щатно разписание, включени в обучения към 31.12.2016 г. е 46 (четиридесет и шест). Те са участвали в различни видове форми на обучения (външни и вътрешни), целящи повишаване на тяхната квалификация и професионално развитие, съгласно утвърден от директора на РЗИ-Кюстендил, Годишен план за обучение през 2016 г., който е съобразен с необходимостта от обучението им. Външните форми на обучения са организирани от Института по публична информация (ИПА), Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и Държавна комисия по сигурността на информация (ДКСИ). Обученията са както следва:  1. Задължително обучение държавни служители, назначени за първи път на държавна служба и на ръководна длъжност в ИПА:

Въведение в държавната служба;

2. Обучения, допринасящи за постигане на целите на администрацията, подобряване работата на структурните звена, и за професионалното развитие на служителите:

Главен секретар- следните курсове и семинари, организирани от ИПА, ДКСИ и др. външни обучители:

Достъп до обществена информация-правна рамка и прилагане;

Отворени данни в управлението;

Електронен документ и електронен подпис;

Измененията в Закона за държавния служител – практическо прилагане и проблеми;

Във връзка с закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане – нови форми за обществени поръчки.Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”

Служителите в дирекцията са преминали следните курсове и семинари, организирани от ИПА и др. външни обучители:

Екипна ефективност. Управление и развитие на екипа;

Управление на риска в дейността на администрацията;

Годишна среща на специалистите по човешки ресурси;

Измененията в Закона за държавния служител – практическо прилагане и проблеми;

Управление, мониторинг и отчет на изпълнението на проекти, съвиннасирани от ЕСИФ.

Работа със счетоводен продукт КОНТО.

Във връзка с закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане – нови форми за обществени поръчки.

Дирекция „Медицински дейности”

Служителите в дирекцията са преминали следните курсове и семинари, организирани от ИПА:

Екипна ефективност. Управление и развитие на екипа;

Административна стилистика;

Лична ефективност;

Прилагане на гражданския процесуален кодекс (за юристи);

Практически проблеми на административните нарушения и наказания (за неюристи);

Достъп до общестевна информация – правна рамка и прилагане.Дирекция „Надзор на заразните болести” :

Проведени обучения на служители от дирекцията за повишаване на квалификацията и професионалното развитие, организирани от ИПА и Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ):

Практически проблеми на административните нарушения и наказания (за неюристи);

Лична ефективност;Вътрешни форми на квалификация:

Вирусна треска с причинител вирус Зика – етиология, епидемиология, патогенеза, клиника, профилактични и противоепидемични мерки;

Бруцелоза- етиология, епидемиология, патогенеза, клиника, профилактични и противоепидемични мерки;

Целеви имунизации;

Епидемиологичен надзор на грипп и ОРЗ;

Правила за вземане, съхранение, консервиране и транспортиране на материали за паразитологично изследване;

Серологична диагностика на ХИВ/СПИН;

Малария –етиология, микроскопска диагностика;

Микробиологична диагностика на дизентерия.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница