Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет през 2016 г., съдържащ: 1 Отчет на Висшия адвокатски съвет за дейността през 2016 г., докладва председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцовастраница8/8
Дата01.02.2018
Размер1.11 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8

Нищо подобно, колеги. Трябва да Ви кажа, че бяха отлагани дела пред различни, пред множество състави, в Окръжен съд, в петте районни съдилища. Аз лично съм отлагал в Специализирания наказателен съд и в Софийския апелативен съд. Нито един глобен адвокат. Но нещо повече, колегите съдии намериха възможност чрез нашия протест да изразят и те своя протест срещу мижавата съдебна реформа в страната. Съдиите, които нямат право на личен протест и които останаха недоволни от палиативните изменения в Конституцията в глава „Съдебна власт”, ни подкрепиха със своите определения. Така в множество определения, в които съдиите от Благоевградска област отлагаха делата на основание, че адвокатът стачкува – така да го кажем, се сочеше, че това е наше колективно право по чл. 11 от Европейската конвенция за защита правата на човека. Някои съдии сочеха и практика на Европейския съд по правата на човека в наша подкрепа. А един съдия, ще си позволя да кажа името му, защото мисля, че той изигра важна роля за крайния ни успех, това е съдия Екатерина Николова от Районен съд – Благоевград (ръкопляскания), си позволи, изпрати… (ВАЛЕНТИН БЕНАТОВ: какво си разказваме сега?)

ИВАН ЧОЛАКОВ: Казах, че ще представя първо чрез работата си.

ВАЛЕНТИН БЕНАТОВ: Нали платформа…?

ИВАН ЧОЛАКОВ: …Съдия Екатерина Николова изпрати препис от протокола по едно такова дело с определението за отлагане на председателя на Народното събрание. Няколко дни след това от канцеларията на председателя на Народното събрание поискаха спешна справка за целия съдебен район колко дела има отложени на това основание. А няколко дни по-късно, на 17 юни, законопроектът беше внесен в заседанието на Правната комисия, насрочено за 22 юни.

Да, някои ще кажат „всичко това е съвпаднало с тихата дипломация, която е проведена от Висшия адвокатски съвет”. Тази същата тиха дипломация, което една година и половина преди това не успя да придвижи законопроекта, същата тиха дипломация, която след като ние приключихме с протестните действия, отново приспа тихо народните избраници и нашият законопроект тихо навлезе във втори ледников период.

Колеги, вероятно всеки един от Вас е изпитвал чувството на гордост и на професионална удовлетвореност, когато е постигнал някакъв професионален успех. Но колцина от Вас са изпитвали гордост и най-вече професионална такава от някакви общи успехи на гилдията? Отговорете си сами.

Аз благодаря на моите приятели и колеги от Благоевградската адвокатска колегия, че ми дадоха възможност в този момент аз да изпитам такава гордост, че съм част от една общност, която със своите единни, общи действия отстоява достойно своята професионална чест и достойнство, и не само на благоевградските адвокати, на адвокатите от цялата страна. И за това Ви благодаря, колеги. Защото така си представям аз българската адвокатура – не да върви подир събитията, да ги догонва с бели стъпки, а да ги ръководи, да ги създава, да ги организира. Представям си една активна адвокатура, адвокатура, която постоянно да показва своя имидж, своето лице пред обществото.

И понеже тук се говореше за медийна политика, аз имам чувството на де жа вю, защото такова решение взехме и на миналото общо събрание. Но щом го взимаме всяка година едно и също решение, очевидно е, че нищо не се е свършило.

От миналата година казвам, че Висшият адвокатски съвет трябва да повери тази работа на професионалисти. Има пиар агенции, които много по-добре знаят от всеки един от нас как се върши тази работа. И следващият Висш адвокатски съвет трябва да се погрижи за изграждането не само на доверието към Закона за адвокатурата, а за изграждането на имиджа на адвоката. Защото, колеги, да, ние, адвокатите, нямаме право на лична реклама, не можем по никакъв начин да рекламираме дейността си. Но не може ли Висшият адвокатски съвет да задели пари за реклама на дейността на адвокатите, да обяснява, защото това е нужно, според мен, хората много малко знаят и разбират защо е необходимо да доверяват интересите си на адвокатите, чрез медийните средства да разясняват на обществото защо е необходимо хората да доверяват интересите на адвокатите си.

Тук чух, че за бюджета миналата година има спестени 914 000 лв. Мисля, че много по-малко от тези пари могат да се вложат в такъв вид медийна дейност и това ще са едни добре инвестирани пари, те ще се върнат като цяло на гилдията.

По отношение на дейността на следващия Висш адвокатски съвет, свързана с нормотворчеството. Ние трябва да продължим със Закона за адвокатурата и да отстояваме същия, естествено и да го прецизираме в течение на целия този процес. Но Висшият адвокатски съвет трябва да се занимава не само със Закона за адвокатурата. Мнозина от Вас, ако са били делегати на националните конференции в Кюстендил и Плевен, ще си спомнят, че ние, наред със Закона за адвокатурата, имахме предложения в още 7 нормативни акта за промяна.

Висшият адвокатски съвет трябва да търси и да развива своята дейност в изменение на всички нормативни актове, които засягат дейността на адвокатите, не само Закона за адвокатурата, защото това ще бъде крайно недостатъчно.

Висшият адвокатски съвет трябва да засили и своята дейност относно уеднаквяване дейността на отделните адвокатски съвети с подзаконови нормативни актове, според мен.

В момента, колеги, моето виждане като председател и като зам.-председател преди това, е, че различните адвокатски съвети по много различен начин прилагат Закона за правната помощ. Има места в Благоевградската колегия, където се гледат всички искания единствено и само на Адвокатски съвет и се определя със съответното решение, но има много колегии в страната, които определят адвоката произволно от списъка, веднага след като им бъде поискан служебен защитник.

Как ще пазим авторитета си, колеги, когато един разследващ полицай на два петъка служба се обажда на Адвокатския съвет и един адвокат търчи като линейка там?

Вече е крайно време, според мен, да се обърне внимание на Европейската комисия защо не се случва реформата в съдебната система в България. Защото част от тази съдебна реформа е изменението в Закона за адвокатурата. Защото, ако България е под мониторинг в глава „Съдебна власт и съдебна реформа”, Законът за адвокатурата е част от тази съдебна реформа. Нека да поискаме подкрепа и оттам. Нека да им кажем, че нищо не се случва. Нека да им кажем, че законодателната власт пречи на българската адвокатура да бъде свободна, независима и самоуправляваща се – така, както пише в чл. 134 от Конституцията на Република България. Пречи, след като не приема в продължение вече на три години законопроекта, изготвен от самата адвокатура.

Да, законопроектът може и да не е прецизен, може и да има някои непълноти, но крайните варианти на всеки един законопроект все пак ги изработва Народното събрание.

Не искам да Ви отнемам повече време, колеги. Възможно е и е твърде вероятно да бъдат казани още много неща, но по това време на денонощието вече всички сме уморени. Пак Ви казвам, без значение от резултатите на избора утре, ние продължаваме напред.

Желая Ви успех на всички, бъдете здрави и много професионални успехи!

Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)

ПРЕДС. ЕЛИ ХРИСТОВА: Благодаря на колегата Чолаков. Давам думата на Колегата Борислав Вълчев.

БОРИСЛАВ ВЪЛЧЕВ: Уважаеми колеги, благодаря за предоставената ми възможност да говоря пред Вас. С много от софийските делегати се познаваме отдавна, с други от Вас, колегите от страната, имах честта и възможността да се запозная лично през последните няколко месеца. За мен тези срещи бяха изключително ползотворни и полезни, тъй като, поемайки ангажимента да работя за българската адвокатура, много е важно човек да усети нейния пулс, който бие по цялата страна.

Видях се с колегите от много български градове, от много адвокатски колегии. Тези срещи ми дадоха повод за нови идеи, които се надявам да мога да оползотворя.

Ще споделя един мой сън. (Весело оживление.) Сънувах как влизам в съда, правят ми път на входа, деловодителката – любезна, обслужи ме експедитивно, отидох в залата, делото почна веднага на часа, гледах протокола в реално време на монитора, със съдията заедно го коригирахме, излязох от съда, попаднах на едно мероприятие – „Отворени врати на адвокатурата”, адвокатите се срещаха с хората на улицата, разговаряха, обясняваха, консултираха ги безплатно, хората бяха доволни. Прибрах се в офиса, поръчах си в адвокатската колегия удостоверение за моя професионален стаж, получих го веднага, след един час, по електронен път. Отидох в сайта на „Н”-ския районен съд, проучих едно дело, което ми беше възложено. След работа отидох в Клуба на адвоката, видях се с колеги там, обсъдихме голфа и ветроходството и се прибрах вкъщи, където по новините даваха адвокати как защитават гражданите, репортерите ни похвалиха. Видях щастливите лица на хората, които бяха доволни от тази защита.

Колеги, всички знаем какво е положението. Задавам си въпросите защо се стигна дотук, защо не ни чуват, защо не приемат нашите идеи? Отговорът е – пасивност, пасивност както на самите адвокати, които стоят и работят затворени в своите кантори, така, за съжаление, пасивност и в органите на адвокатурата.

Попитали на една викторина: „Какво се случва на един адвокат, който пада свободно от 10 000 метра?” Верният отговор бил: „На кого му пука?” Този непукизъм ни играе лоша шега последните 20 и няколко години. Защото си спомням времето, когато бях студент и когато карах държавния стаж – тогава за мен беше мечта да стана адвокат, тогава адвокатската професия беше най-желаната и най-престижната от юридическите професии, докато в момента това не е така.

Имам амбицията да променим заедно нещата. Реформата трябва да се случи както в съзнанието на адвокатите, така в нормативната база, така и в практиките на нашите ръководни органи и най-вече висшите органи на адвокатурата.

Тъй като разбирам, няма как да изложа подробно тук моята концепция за управление, повечето от Вас знаят и вярвам са я чели, моята програма за управление на българската адвокатура стои публикувана повече от два месеца на сайта, който съм направил за тези избори. Акцентите в нея – това са: електронна адвокатура, публичност, прозрачност, повишаване на доходите на адвокатите.

Ще Ви дам само три конкретни идеи, тъй като аз съм практичен човек и работя с конкретни неща.

Предстои сформирането на нов парламент. Висшият адвокатски съвет следва по най-бързия начин да отвори функционалностите на този сайт, с който разполага, тъй като от колегата Йордан Цветанов зная, че този сайт всъщност има и други функционалности, които ние не виждаме. Това, което ние виждаме, е платформата, която е само за гражданите. Има втора платформа - за адвокати, и трета платформа – за ръководството и за администрацията.

Нека да отворим втората платформа, за адвокатите, и там да качим незабавно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата с всички редакции, които всички колеги са предлагали до момента, за допълване на тези текстове, за тяхната промяна и прецизиране, за да може незабавно да се стартира общественото обсъждане, тъй като всички сте съгласни, че този законопроект в момента е най-важното за нас. И за да може адвокатите да го обсъдят помежду си, така че да вкараме в следващия парламент един добър законопроект, добър както като идеи, така и като текстове, прецизирано.

Второто конкретно нещо. За нас е важно да защитим нашите доходи чрез защита на Наредбата за минималния размер на адвокатските възнаграждения. Разбираме от доклада на колегата Негенцова за развоя на двете преюдициални запитвания или по-скоро не разбираме какво се случва с тях. Много е важно да се ангажира защита по тези две преюдициални запитвания и бих искал в тази връзка, нека да се качат становищата на колегите Стойнов и Христев, за които се спомена, за да може ние, адвокатите, да се запознаем с тях. Защото дори нещата да вървят не в тази посока, в която ние желаем, това трябва да е известно на адвокатите, за да може те да са подготвени за утрешния ден.

Третото конкретно нещо, което бих предложил като акцент – крайно време е адвокатурата да реализира свето ново конституционно правомощие. От тази гледна точка, за да се оптимизира този процес, моля, апелирам новият Висш адвокатски съвет отново да качи на сайта в секция „Адвокати” всички подавани до момента предложения за подобни конституционни жалби, ако не за друго, то поне да не се дублират такива. Всеки адвокат, когато желае да защити косвено клиента си като предложи обявяването на даден текст като противоконституционен, да може да види дали такива идеи вече не са давани, дали такива предложения вече не са правени.

Колеги, не искам да Ви досаждам повече. Програмата ми за управление все още е качена на този сайт, аз съм на разположение за всякакви коментари, въпроси и дискусии.

Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания.)

ПРЕДС. ЕЛИ ХРИСТОВА: Благодаря на колегата Вълчев.

А сега давам думата на председателя на Избирателната комисия да обяви правилата за провеждане на избора. Колега Андреев, заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Скъпи колеги, ще гледам да бъда кратък.

Със свое протоколно решение Централната избирателна комисия от 10.02.2017 г. обяви методическите си указания. Аз се надявам, че всички Вие вече сте успели да се запознаете, затова няма да наблягам на тях.

Чисто организационно гласуването ще се проведе в Центъра за обучение на адвокати на ул. Цар Калоян №8, ет. 4, зала №3, като гласуването ще започне след един час, в 16,45 часа и ще продължи в днешния ден до 20,00 часа. След което ще продължи в утрешния ден от 9,00 часа до 17,00 часа. В случай на евентуална необходимост от допълнителен избор, той ще се проведе и на 5.03.2017 г., неделя, от 9,00 часа до 17,00 часа.

Избирателната комисия в провеждането на избор за висши органи на адвокатурата е подпомогната от 3 бюра, които са избрани от Висшия адвокатски съвет. Първото бюро, в него ще могат да гласуват колегите делегати от Северна България. Във второто бюро – колегите делегати от Южна България. И третото бюро – колегите делегати от София.

Аз съвсем накратко ще Ви запозная и с реда и начина на гласуване.

Гласуването ще се проведе с интегрални бюлетини или общи бюлетини, съответно за председател на Висшия адвокатски съвет, членове на Висшия адвокатски съвет, членове на Висшия контролен съвет, председател на Висшия дисциплинарен съд, членове на Висшия дисциплинарен съд и плик. За целта отделните видове бюлетини са отпечатани общо на бяла хартия, формат А4, в последователността, в която Ви казах.

Това е образецът на бюлетината, който ще бъде поставен с оглед улесняването на избирателите делегати и пред помещението за гласуване. За всеки отделен избор в бюлетината е указано, за да може да бъде действителен гласът, за колко кандидати може да се гласува. А именно, за председател – само за един, това се отнася както за председател за Висшия адвокатски съвет, така и за председател на Висшия дисциплинарен съд. За Висшия адвокатски съвет – за не повече от 24 кандидати. За членове на Висшия контролен съвет – за не повече от 5 кандидати. И за членове на Висшия дисциплинарен съд – за не повече от 14 адвокати.

Бюлетината се поставя в плик и се пуска в урната.

Отбелязването върху бюлетината. Съгласно методическите указания, които ние приехме, в бюлетината отразяването на вота в квадратчето пред съответния кандидат става с едно от възможните отбелязвания – плюс, минус, наклонена черта в едната или в другата посока, едно, хикс, чавка, ограждане с кръгче или друг знак. Въпросът е от поставения знак ясно да може да се отчете волята на избирателя за гласуването за дадения кандидат. В случай, че обаче знакът засяга повече от едно квадратче, тоест не може да се разбере каква е действителната воля на гласа, бюлетината ще е недействителна. Същественото е да се знае, че и празен плик е недействителен глас, недействителна бюлетина, недействителен глас за всички органи. Гласуването недействително в една от интегралните бюлетини за един от органите не води до недействителност за гласуването в останалите, ако правилно е отразено за необходимия брой кандидати за съответния орган.

Самото гласуване, след като приключи тази част, в помещението, където се намират бюрата, ще помоля онези неангажирани колеги, които бяха избрани, да присъстват на затварянето на избирателните кутии от бюрата и от Комисията, за да може да започне гласуването. Всеки един от делегатите от съответното, разбира се, както и делегатите избиратели, които са дошли да гласуват. Когато делегат се яви пред бюрото, той се легитимира с лична карта или с адвокатската карта, но не и с делегатската карта. Адвокатската карта, това искам да отбележа, и/или личната карта остава в бюрото, членът на бюрото предоставя плик и бюлетина на колегата, той отбелязва своя вот, сгъва я, поставя я в плика, явява се пред бюрото, пуска плика с бюлетината в кутията, след което му се връща личната или адвокатската карта.

Мисля, че това е съвсем накратко. Същият е редът от предходните избори, затова аз няма повече да губя времето на колегите и Ви поканвам в 16,45 часа в Центъра за обучение на адвокати, за да участвате в гласуването.

Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)

ПРЕДС. ЕЛИ ХРИСТОВА: Много благодаря на колегата Андреев, както и на всички Вас, уважаеми колеги!

Вярно, днешният ден беше много дълъг, но беше много конструктивен. Нека да пожелаем успех на тези, които ще изберем да ръководят българската адвокатура, а чрез тях на всички нас!

Довиждане!


(15,45 часа)

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ:


Йордан Цветанов
Ели Христова
Стенограф:

Р. Никова

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница