Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)страница5/6
Дата22.07.2016
Размер0.6 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6

6Други нематериални активи

Балансовата стойност на другите нематериални активи на Групата за текущия отчетен период може да бъде представена по следния начин:
 

Търговски марки

Ремонти на наети активи

Лицензи и патенти

Програмни продукти

Връзки с клиенти

Продукти от развойна дейност

Общо

 

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

Отчетна стойност

61

6 975

3 596

1 247

-

54

11 933

Натрупана амортизация

(28)

(2 102)

(2 049)

(792)

-

(52)

(5 023)

Балансова стойност към 1 януари 2007 г.

33

4 873

1 547

455

-

2

6 910

Отчетна стойност

32 136

23 014

3 613

989

-

52

59 804

Натрупана амортизация

(3 235)

(3 333)

(2 438)

(677)

-

(52)

(9 735)

Балансова стойност към 31 декември 2007 г.

28 901

19 681

1 175

312

-

-

50 069

Отчетна стойност

34 692

42 433

5 600

3 415

6 569

52

92 761

Натрупана амортизация

(6 469)

(8 550)

(2 902)

(1 027)

(192)

(52)

(19 192)

Балансова стойност към 31 декември 2008 г.

28 223

33 883

2 698

2 388

6 377

-

73 569

Балансовата стойност на другите нематериални активи, представени в междинния финансов отчет към 31 декември 2008 г., е изчислена както следва:Търговски марки

Ремонти на наети активи

Лицензи и патенти

Програмни продукти

Връзки с клиенти

Продукти от развойна дейност

Общо
000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

За 2007 г.


Начално салдо балансова стойност

33

4 873

1 547

455

-

2

6 910

Бизнес комбинации - отчетна стойност

31 830

-

-

1

-

-

31 831

Бизнес комбинации - амортизация

(3 183)

-

-

-

-

-

(3 183)

Новопридобити активи

245

16 061

72

223

-

-

16 601

Отписани активи - отчетна стойност

-

(22)

(55)

(482)

-

(2)

(561)

Отписани активи - амортизация

10

224

180

480

-

-

894

Начислена амортизация за периода

(34)

(1 455)

(569)

(365)

-

-

(2 423)

Крайно салдо балансова стойност

28 901

19 681

1 175

312

-

-

50 069

За 2008 г.


Начално салдо балансова стойност

28 901

19 681

1 175

312

-

-

50 069

Бизнес комбинации - отчетна стойност

2 468

-

468

-

6 569

-

9 505

Бизнес комбинации - амортизация

-

-

-

-

(192)

-

(192)

Новопридобити активи

88

21 976

1 565

2 567

-

-

26 196

Отписани активи - отчетна стойност

-

(2 557)

(46)

(141)

-

-

(2 744)

Отписани активи - амортизация

-

9

46

141

-

-

196

Начислена амортизация за периода

(3 234)

(5 226)

(510)

(491)

-

-

(9 461)

Крайно салдо балансова стойност

28 223

33 883

2 698

2 388

6 377

-

73 569
Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница