Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница10/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   43

5.3Придобиване на 99.00 % от акционерния капитал на БМ Порт АД


През 2006 г. е придобито 99.00 % участие в капитала на БМ Порт АД. В резултат на придобиването е призната репутация в размер на 164 хил. лв.
Придобитите нетни активи и репутация са както следва:
2006
000 лв.Стойност на придобиване – платена с парични средства:
- Цена на придобиване

990

Общо стойност на придобиване

990Справедлива стойност на придобитите нетни активи (вж. по-долу)

826Репутация

164

Справедливата стойност на придобитите нетни активи се доближава до балансовата стойност на придобитите нетни активи. Не са формирани провизии за закриване или преструктуриране.Активите и пасивите, възникнали в резултат на придобиването са както следва:
2006
000 лв.Пари и парични еквиваленти

455

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

637

Нематериални активи

367

Материални запаси

91

Вземания

467

Други активи

57

Задължения

(1 240)

Нетни активи

834

Малцинствено участие

(8)

Придобити нетни активи

8265.4Придобиване на 83,20 % от акционерния капитал на Енергопроект АД


През 2006 г. е придобито 83,20 % участие в капитала на Енергопроект АД, в резултат на придобиването е отчетен приход в размер на 646 хил. лв

2006
000 лв.Стойност на придобиване – платена с парични средства:
- Цена на придобиване

1 664

Общо стойност на придобиване

1 664Справедлива стойност на придобитите нетни активи (вж. по-долу)

2 310Репутация

(646)

Справедливата стойност на придобитите нетни активи се доближава до балансовата стойност на придобитите нетни активи. Не са формирани провизии за закриване или преструктуриране.
Активите и пасивите, възникнали в резултат на придобиването са както следва:

2 006
000 лв.Пари и парични еквиваленти

116

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

78

Нематериални активи

-

Материални запаси

-

Вземания

4 362

Други активи

471

Задължения

(2 251)

Нетни активи

2 776

Малцинствено участие

466

Придобити нетни активи

2 3101   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница