Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница11/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   43

5.5Придобиване на 77,19 % от акционерния капитал на Маяк КД АД


През 2006 г. е придобито 77,19 % участие в капитала на Маяк КД АД. В резултат на придобиването е отчетен приход в размер на 312 хил. лв.

2006
000 лв.Стойност на придобиване – платена с парични средства:
- Цена на придобиване

858

Общо стойност на придобиване

858Справедлива стойност на придобитите нетни активи (вж. по-долу)

1 170Репутация

(312)

Справедливата стойност на придобитите нетни активи се доближава до балансовата стойност на придобитите нетни активи. Не са формирани провизии за закриване или преструктуриране.Активите и пасивите, възникнали в резултат на придобиването са както следва:

2 006
000 лв.Пари и парични еквиваленти

206

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

1 013

Нематериални активи

2

Материални запаси

618

Вземания

400

Други активи

3

Задължения

(726)

Нетни активи

1 516

Малцинствено участие

346

Придобити нетни активи

1 170

5.6Придобиване на 51,00 % от акционерния капитал на ВиТиСи АД


През 2006 г. е придобито 51,00 % участие в капитала на ВиТиСи АД. В резултат на придобиването е отчетен приход в размер на 178 хил. лв.

2 006
000 лв.Стойност на придобиване – платена с парични средства:
- Цена на придобиване

646

Общо стойност на придобиване

646Справедлива стойност на придобитите нетни активи (вж. по-долу)

824Репутация

(178)

Справедливата стойност на придобитите нетни активи се доближава до балансовата стойност на придобитите нетни активи. Не са формирани провизии за закриване или преструктуриране.Активите и пасивите, възникнали в резултат на придобиването са както следва:
2 006
000 лв.Пари и парични еквиваленти

194

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

3 770

Нематериални активи

-

Материални запаси

61

Вземания

156

Други активи

-

Задължения

(2 566)

Нетни активи

1 615

Малцинствено участие

791

Придобити нетни активи

824


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница