Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница12/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   43

5.7Придобиване на 46,18 % от акционерния капитал на Кепитал Мениджмънт АДСИЦ


През 2006 г. е придобито 46,18 % от акционерния капитал на Кепитал Мениджмънт АДСИЦ. В резултат на придобиването е отчетен приход в размер на 2 010 хил. лв.

2 006
000 лв.Стойност на придобиване – платена с парични средства:
- Цена на придобиване

300

Общо стойност на придобиване

300Справедлива стойност на придобитите нетни активи (вж. по-долу)

2 310Репутация

(2 010)

Справедливата стойност на придобитите нетни активи се доближава до балансовата стойност на придобитите нетни активи. Не са формирани провизии за закриване или преструктуриране.Активите и пасивите, възникнали в резултат на придобиването са както следва:
2 006
000 лв.Пари и парични еквиваленти

150

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

-

Нематериални активи

-

Материални запаси

-

Вземания

56 408

Други активи

14 629

Задължения

(66 182)

Нетни активи

5 005

Малцинствено участие

2 695

Придобити нетни активи

2 3105.8Придобиване на 37,30 % от акционерния капитал на Каучук Пазарджик АД


През 2006 г. е придобито 37,20 % от акционерния капитал на Каучук Пазарджик АД. В резултат на придобиването е отчетен приход в размер на 5 615 хил. лв

2 006
000 лв.Стойност на придобиване – платена с парични средства:
- Цена на придобиване

2 535

Общо стойност на придобиване

2 535Справедлива стойност на придобитите нетни активи (вж. по-долу)

8 150Репутация

(5 615)

Справедливата стойност на придобитите нетни активи се доближава до балансовата стойност на придобитите нетни активи. Не са формирани провизии за закриване или преструктуриране.Активите и пасивите, възникнали в резултат на придобиването са както следва:
2 006
000 лв.Пари и парични еквиваленти

1 696

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

11 281

Нематериални активи

5

Материални запаси

8 210

Вземания

19 549

Други активи

11

Задължения

(19 020)

Нетни активи

21 732

Малцинствено участие

13 583

Придобити нетни активи

8 150


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница