Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница22/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   43

15.1Кредити и вземания

2006

2005
000 лв.

000 лв.


Банкови кредити и аванси на клиенти

245 520

172 420

Договори за други краткосрочни заеми

17 521

22 721

 

263 041

195 141


15.1.1Краткосрочни банкови кредити и аванси на клиенти


Краткосрочните банкови кредити и аванси на клиенти представляват заеми и аванси към клиенти, възникнали във връзка с банковата дейност на Групата.


Анализ по видове клиенти:


2006

2005
000 лв.

000 лв.


Физически лица-в лева

70 476

33 667

чуждестранна валута

10 295

1 030

Предприятия-в лева

104 232

91 896

-в чуждестранна валута

68 069

48 645
253 072

175 238


Обезценка за несъбираемост

(7 552)

(2 818)


Общо предоставени кредити и аванси на клиенти

245 520

172 420Анализ по икономически отрасли:

2006

2005
000 лв.

000 лв.


Селско и горско стопанство

12 440

6 369

Промишленост

18 887

15 948

Строителство

24 093

4 020

Търговия и финанси

97 083

85 859

Транспорт и комуникации

11 089

9 787

Граждани

80 771

34 697

Други

8 709

18 558
253 072

175 238


Обезценка за несъбираемост

(7 552)

(2 818)


Общо предоставени кредити и аванси на клиенти

245 520

172 420


Лихвени проценти
Кредитите отпуснати в български лева и чуждестранна валута се олихвяват с променлив лихвен процент. Според условията по тези кредити, лихвеният процент се изчислява на база на базисен лихвен процент на банката, плюс надбавка. Надбавката по редовните кредити е в границите от 5 до 10 процента, в зависимост от кредитния риск, отнасящ се за съответния кредитополучател, а по просрочените кредити се начислява лихва, съответстваща на олихвяването на неразрешения овърдрафт, чиито размер е 35%.


15.1.2Договори за други краткосрочни заеми

2006

2005
000 лв.

000 лв.


Трансинтеркар ЕООД

2 311

1 749

Номоканон

1 269

936

Лориан

1 640

893

Андезит

1 093

1 049

Офис 1 Суперстор Украйна

1 001

1 109

Новико Чирпан

921

761

Новико норд ЕООД

640

640

Бизнес Център Изгрев ЕООД

569

-

Нордиус ЕООД

454

-

Холдинг Варна А АД

423

-

Млечен път АД - Краткосрочна част

393

-

Фамилия ООД

260

-

Блясък ЕООД

257

-

ЕТ ДОРЕВ - Р.В. Дорев

117

117

Финанс консултинг

-

3 371

Нордиус ЕООД

-

2 004

Нов век АД

-

1 932

Зърнени Храни Балчик

-

1 836

Билдко

-

1 586

Акс 72

-

1 021

 Блясък

-

1 020

Зърнени храни Балчик

-

651

Нико Комерс

-

557

Слънчеви лъчи Провадя АД

-

397

Фамилия

-

260

Техностил

-

233

Каназирев

-

160

МПЗ Газ

-

66

Интер Ръбър Хеми ЕООД

-

31

Кроне България АД

-

10

Маримекс ЕООД

-

5

Маримекс 77 ЕООД

-

-

Павлекс 97 ЕООД

-

-

Други

6 173

327
17 521

22 721

Краткосрочните заеми са предоставени при годишни лихвени равнища между 10-12%. Срокът на погасяване е при поискване от Групата. Заемите са без обезпечения.


Справедливата стойност на предоставените заеми не е определяна по отделно, тъй като ръководството счита, че балансовата им стойност дава реална представа за тяхната справедлива стойност.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница