Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница25/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   43

17Други вземания2006

2005
000 лв.

000 лв.


Данъчни вземания

2 745

754

Съдебни и присъдени вземания

1 231

1 435

Авансови плащания

10 842

11 010

Вземания от застраховане и презастраховане

13 047

8 470

Вземания по лихви

3 488

2 377

Вземания по подотчетни лица

21

-

Блокирани парични средства и други вземания

2 566

-

Чуждестранна дейност

10 002

10 002

Други

18 268

5 383

 

62 210

39 431

Справедливата стойност на тези краткосрочни финансови активи не е определяна за всеки актив по отделно, тъй като ръководството на Групата счита, че преносната им стойност дава реална представа за тяхната справедлива стойност.


Чуждестранна дейност

С решение №14 от 10.02.2005 год. на Софийски градски съд по фирмено дело №354/1989 год. е вписано заличаване на вписаното с решение №11/29.05.2002 год. прехвърляне на предприятията “Българска нефтена компания“ /БОКО/ и “Геоком – сервиз”, находящи се в Либия, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от “Проучване и добив на нефт и газ” АД, София на “Булгаргеомин” ЕАД, София.


Поради това, че от страна на “Булгаргеомин” ЕАД, София не е извършено фактическо предаване на активите и пасивите свързани с дейността на предприятията “Българска нефтена компания“ /БОКО/ Либия и “Геоком – сервиз” Либия.


18Пари и парични еквиваленти
2006

2005
000 лв.

000 лв.


Предоставени ресурси и аванси на банки

217 797

116 247

Парични средства в Централната Банка

66 187

57 612

Парични средства в брой

68 898

53 925

Договори за обратно изкупуване

13 312

-

Други

354

2 429

 

366 548

230 213

18.1Предоставени ресурси и аванси на банки

2006

2005
000 лв.

000 лв.


Срочни депозити в местни банки

 

 

-в лева

18 065

4 553

чуждестранна валута

56 399

60 300

 Срочни депозити в чуждестранни банки в чуждестранна валута

137 936

42 968

 Блокирани сметки в местни банки-в лева

320

2 609

-в чуждестранна валута

-

1 174

 Ностро сметки в местни банки-в лева

296

24

-в чуждестранна валута

110

211

 Ностро сметки в чужди банки в -в чуждестранна валута

4 671

3 212

 Други сметки и депозити в банки

-

1 196

 

217 797

116 247

Общо предоставени ресурси и аванси на банки

217 797

116 2471   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница