Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница26/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   43

18.2Текущи сметки в Централна Банка


Към 31 декември 2006 сметките в Централната банка са съответно 52,382 хил. лв. и 13,300 хил. лв. минимален задължителен резерв във валута и към 31 декември 2005 - 44,312 хил. лв. и 13,300 хил. лв. минимален задължителен резерв във валута. Търговските банки в България са задължени да поддържат минимален резерв при БНБ. Задължителният минимален резерв, който е безлихвен, се определя като процент от привлечените средства в лева и в чуждестранна валута, периодично определян от БНБ. Тези резерви се регулират на месечна база, като недостигът по тях води до начисляването на наказателни лихви. Централната банка не налага ограничения върху използването на минималните резерви като дневни отклонения в рамките на едномесечния период за регулиране са допустими


19Собствен капитал

19.1Акционерен капитал


Към 31.12.2006 г. акционери на Химимпорт АД са 2 657 физически и юридически лица. Номиналната стойност на една акция на дружеството е 1 лв. Акциите на дружеството са обикновени, безналични, поименни и свободно прехвърляеми.
2006

2005


Брой акции – емитирани- в началото на годината

60 000 000

20 000 000

- емитирани през годината

70 000 000

40 000 000

Брой акции към 31 декември – емитирани

130 000 000

60 000 000

- емитирани през годината – неплатени

-

(2 082 375)

Брой акции към 31 декември - емитирани и платени

130 000 000

57 917 625

Списъкът на основните акционери на Дружеството е както следва:


2006

2006

2005

2005
Брой акции

%

Брой акции

%
Химимпорт Инвест АД

112 586 647

86.61%

58 878 298

98.13%

ЕФГ Еуробанк Клиентс АЦЦ

937 453

0.72%

-

-

Райфайзен Централ Банк - Австрия

721 111

0.55%

-

-

Райфайзен – договорни фондове

142 000

0.11%

-

-

Консолид Комерс АД

704 276

0.54%

704 276

1.17%

ДСК – фондове(ОТП Груп)

608 061

0.47%

-

-

Инвест Банк АД

468 180

0.36%

-

-

Банк Аустрия Кредит Анщалт

446 424

0.34%

-

-

Данске Фонд Ийстерн Юръп – Люксембург

398 624

0.31%

-

-

Банка КОПЕР Словения

353 126

0.27%

-

-

Адванс Инвест АД

348 796

0.27%

-

-

Алфа Тръст Андромеда – Гърция

322 235

0.25%

-

-

Елана – договорни фондове

308 931

0.24%

-

-

МЕИ – Романиън енд Булгария фондс

266 400

0.20%

-

-

Стандарт Инвестмънт – договорни фондове

245 882

0.19%

-

-

Ай Ен Джи – пенсионни фондове

244 912

0.19%

-

-

Хансапанк Клиентс

147 490

0.11%

-

-

Скандинавиън Енскилда Банкен

128 640

0.10%

-

-

Ерсте Банк Австрия

58 472

0.04%

-

-

Други юридически лица

3 865 784

2.97%

41 888

0.07%

Други физически лица

6 696 556

5.16%

375 538

0.63%
130 000 000

100.00%

60 000 000

100.00%1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница