Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница32/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   43

24.3Задължения по споразумения за обратно изкупуване


Към 31 декември 2006г Групата е погасила задълженията си по споразумения за обратно изкупуване подписани с български дружества на обща стойност 14 507 хил. лева, в това число лихвени задължения. Групата е обезпечила това задължение с български държавни ценни книжа.

24.4Задължения по лизингови договори - краткосрочна част

2006

2005
000 лв.

000 лв.


ANZEV London, Австралия

1 838

-

Хипо Груп Алпе Адрия

29

-

Уни Кредит Лизинг

142

-

Райфайзен Лизинг България

87
София Франс Ауто

91
Други

253

572

 

2 440

572

(Виж Пояснение 9.3)

24.5Задължения по договори за застраховане
2006

2005
000 лв.

000 лв.Задължения по застраховане

2 376

2 511

Задължения по презастраховане

604

1 097

Задължения по съзастраховане

55

-

 

3 035

3 608

Задълженията по договори за застраховане представляват разчети с брокери и агенти по дължими комисионни.25Задължения към Депозанти


Задължения към други депозанти


Анализ по срочност и вид валута:


2006

2005
000 лв.

000 лв.


Безсрочни депозитибългарски лева

247 497

176 281

чуждестранна валута

58 452

33 133


Срочни депозити-В български лева

263 205

189 803

-В чуждестранна валута

304 255

210 298


Спестовни влогове-В български лева

18 245

15 049

-В чуждестранна валута

20 780

16 375


Други депозити-В български лева

13 720

5 971

-В чуждестранна валута

5 760

6 897

 

931 914

653 807
Анализ по вид клиент и вид валута:


2006

2005
000 лв.

000 лв.


Депозити на граждани-В български лева

210 107

144 564

-В чуждестранна валута

254 185

167 831


Депозити на предприятия-В български лева

318 838

229 891

-В чуждестранна валута

129 304

98 719


Депозити на други институции-В български лева

13 720

12 649

чуждестранна валута

5760

153

 

931 914

653 8071   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница