Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница35/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   43

28Разходи за нефинансова дейност
2006

2005
000 лв.

000 лв.


Отчетна стойност на продадените стоки и продукция

55 550

61 261

Разходи за материали

67 507

35 246

Разходи за външни услуги

66 159

44 583

Разходи за амортизация

6 932

7 474

Разходи за персонала

16 027

9 650

Други

14 990

6 935

 

227 165

165 14929Приходи от застраховане

2006

2005
000 лв.

000 лв.


Приходи от застрахователни премии

55 677

42 792

Приходи от регресии

1 697

716

Приходи от освободени застрахователни резерви

21 997

14 162

Приходи от презастраховане

3 954

3 732

Други приходи от застраховане

2 150

1 596

 

85 475

62 998

Приходите от застраховане са възникнали в хода на застрахователната дейност на Групата, извършвана чрез ЗПАД Армеец.29.1Приходи от застрахователни премии


Относителният дял на основните видове застраховки в застрахователния портфейл на Дружеството по размер на премиен приход от пряко застраховане за 2006 г. и 2005 г. е както следва:

2006

2005
премиен приход

относителен дял в %

премиен приход

относителен дял в %

000 лв

000 лв
Застраховка на превозни средства

29 989

53.86

22 994

53.73

Отговорности МПС

13 822

24.83

7 847

18.34

Пожар и природни бедствия

3 341

6.00

3 814

8.91

Щети на имущество

612

1.10

1 186

2.77

Злополука

2 308

4.15

1 702

3.98

Кредити и лизинг

566

1.02

1 084

2.53

Обща гражданска отговорност

878

1.58

663

1.55

ГО свързана с летателни апарати

438

0.79

1 032

2.41

Помощ при пътуване

1 363

2.45

629

1.47

Каско на летателни апарати

1 756

3.15

1 465

3.42

Товари по време на превоз

338

0.61

272

0.64

ГО свързана с плавателни съдове

6

0.01

-

0.00

Застраховка на гаранции

459

0.82

-

0.00

Разни финансови загуби

(348)

(0.64)

-

0.00

Каско на плавателни съдове

149

0.27

104

0.25

 

55 677

100.00

42 792

100.001   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница