Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоцистраница40/43
Дата20.07.2018
Размер1.74 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

40Доходи на акция и дивиденти

Средно-претегления брой на обикновените акции в обръщение, използван за изчисляването на основния доход на акция е както следва:2006

2005
лв.

лв.


Печалба, принадлежаща на акционерите на Химимпорт АД

53 330 000

27 756 000


Средно-претегления брой на обикновените акции в обръщение

105 434 430

46 424 658


Основен доход на акция (лева за акция)

0.5058

0.5979

Основният доход на акция е определен като нетната печалба за периода, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, разделена на средно-претегления брой на обикновените акции в обръщение, за периода приключващ съответно към 31 декември 2006 и 2005 г.


Средно-претегленият брой акции е изчислен като сума от броя на обикновените акции в обръщение в началото на периода и броя на обикновените акции в обръщение емитирани през периода, като всеки брой акции се умножи със средно-времевия фактор.

41Сделки със свързани лица извън групата

41.1Дългосрочни вземания от свързани лица извън групата

2006

2005
000 лв.

000 лв.


"БАЙОНЕТА" ЕООД

94

-

 

94

-41.2Вземания от свързани лица

2006

2005
000 лв.

000 лв.


"Кепитал Мениджмънт" АДСИЦ

3 192

-

Конор ООД - Швейцария

890

992

Химимпорт Петрол АД

815

-

Зърнени храни Пловдив ООД

368

443

"Каварна Газ" ООД

204

336

Други

741

3 795

 

6 210

5 56641.3Дългосрочни задължения към свързани лица
2006

2005
‘000 лв.

000 лв.


Химимпорт Инвест АД

7 760

-

 

7 760

-

Химимпорт АД е заемополучател по Договор за кредитна линия с Химимпорт Инвест АД от 14.06.2006 г. със срок на погасяване 30.11.2011 г. при годишна лихва – 10%.1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница