Отчет за доходите 4 Отчет за паричните потоци (пряк метод)страница7/8
Дата22.07.2016
Размер0.55 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8

4Разходи за персоналХил. лева
2007

2006

Заплати и възнаграждения

1,480

810

Социално осигуряване

213

121

ОБЩО

1,693

931

Броят на служителите към 31 декември 2007г. е 91 души. В разходите за заплати за 2007г. е включена провизията за неизползван отпуск в размер на 64 хил. лв., а в разходите за социално осигуряване провизията за осигуровки в размер на 13 хил. лв.
5Други разходи за дейносттаХил. лева
2007

2006

Разходи за командировки

71

62

Представителни разходи

44

38

Други

49

45

ОБЩО

164

145


6Нетни финансови приходи/ (разходи) без лихвиХил. лева
2007

2006

Приходи /разходи от операции с финансови инструменти (нетно)

28

57

Нетни курсови разлики

(3)

26

Други финансови разходи

(37)

(15)

ОБЩО

(12)

68


7Разходи за данъци


Хил. лева
2007

2006

Корпоративен данък върху печалбата

40

31

Разходи по отсрочени данъци

36

27

ОБЩО

76

58


8Имоти, машини, съоръжения и оборудванеХил. лева
Сгради

Компютри и сървъри

Транспортни средства

Офис обзавеждане и оборудване

Активи в процес на изграждане

Отчетна стойност
Салдо към 01.01.2007

1056

678

133

87

2

Придобити

1408

66

48

19

1187

Излезли

-

17

-

1

1149

Салдо 31.12.2007

2464

727

181

105

40

Амортизации
Салдо към 01.01.2007

112

150

38

24

-

Амортизация за годината

42

110

38

13

-

Отписана

-

1

-

2

-

Салдо 31.12.2007

154

259

68

35

-

Балансова стойност към 31.12.2007

2310

468

113

70

40

Към 31 декември 2007г. Групата е заложила недвижим имот офис с балансова стойност 902 хил. лв. като обезпечение по отпуснати заеми от УниКредит Булбанк АД, а също така и офис сграда в груб строеж с балансова стойност 1,408 хил. лв.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница