Отчет за доходите 5 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци 6страница2/2
Дата22.07.2016
Размер235.06 Kb.
ТипОтчет
1   2

1. Обща информация

"ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД гр. Русе е публично дружество, чието седалище е в Република България, на адрес гр. Русе, пл.”Отец Паисий” № 2.

Предметът на дейност на "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД се състои в търговско корабоплаване по река, море и свързаните с тях вътрешни водни пътища и басейни /пространства/, в това число: превоз на товари по воден път и в комбиниран транспорт, превоз на пътници и багаж, наемане и отдаване на кораби, други плавателни и други транспортни средства, буксировка и тласкане на плавателни средства и товари, корабно снабдяване, извършване на речни и морски услуги и други помощни търговски и технически дейности и операции, свързани с търговското мореплаване, осъществяване дейност на специализиран пристанищен оператор, чрез извършване на пристанищни дейности, свързани с обработка на ро-ро и фериботни товари, фрахтова и транспортно-спедиционна дейност, търговско представителство, посредничество и корабно агентиране, вътрешна и външна търговия, кораборемонт за свои и чужди нужди, инвеститорска и инженерингова дейност, научно-развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, други видове търговска дейност, за които няма нормативна забрана; в своята дейност дружеството може да сключва сделки в страната и чужбина, включително да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, да предявява и отговоря по искове, свързани с дейността му и спазване на действащото законодателство. Допълнителен предмет на дейност: производствена, търговска и други дейности с горива, петролни, нефтохимически, химически и други продукти.


2. Основа за изготвяне на междинните финансовите отчети

Този съкратен междинен финансов отчет е изготвен в съответствие с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 34 Междинни финансови отчети.


Междинните финансови отчети са изготвени в лева, това е и функционалната валута на дружеството.3. Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Земя

Сгради

Машини и оборудване

Съоръжения

Транспортни средства

Други

Разходи по придобиване на ДМА

Общо
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.
Към 1 януари 2006 г.

Отчетна стойност

96

1 473

65

117

19 580

178

970

22 479

Натрупана амортизация

-

(181)

(55)

(17)

(10 306)

(128)

-

(10 687)

Балансова стойност

96

1 292

10

100

9 274

50

970

11 792
За 2006 г.

Начално салдо балансова стойност

96

1 292

10

100

9 274

50

970

11 792

Бизнес комбинации - отчетна стойност

15 247

1 968

351

4 544

4 199

32

114

26 455

Бизнес комбинации - амортизация

-

(204)

(199)

(11)

(430)

(16)

-

(860)

Новопридобити активи

22

660

1 433

2

887

20

4 686

7 710

Отписани активи - отчетна стойност

-

(6)

(6)

-

-

(1)

(2 605)

(2 618)

Отписани активи - амортизация

-

-

6

-

-

1

-

7

Начислена амортизация за периода

-

(37)

(10)

(8)

(650)

(30)

-

(735)

Крайно салдо балансова стойност

15 365

3 673

1 585

4 627

13 280

56

3 165

41 751

Към 31 декември 2006 г.

Отчетна стойност

15 365

4 095

1 843

4 663

24 666

229

3 165

54 026

Натрупана амортизация

-

(422)

(258)

(36)

(11 386)

(173)

-

(12 275)

Балансова стойност

15 365

3 673

1 585

4 627

13 280

56

3 165

41 751
Земя

Сгради

Машини и оборудване

Съоръжения

Транспортни средства

Други

Разходи по придобиване на ДМА

Общо000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.


За 2007 г.
Начално салдо балансова стойност

15 365

3 673

1 585

4 627

13 280

56

3 165

41 751
Новопридобити активи

-

861

1 264

38

2 275

170

3 623

8 231
Отписани активи - отчетна стойност

-

(3)

(1)

(7)

(465)

(10)

(4 515)

(5 001)
Отписани активи- амортизация

-

1

1

-

228

10

-

240
Начислена амортизация за периода

 

(128)

(264)

(191)

(1 328)

(69)

 -

(1 980)
Крайно салдо балансова стойност

15 365

4 404

2 585

4 467

13 990

157

2 273

43 241


Към 31 декември 2007
Отчетна стойност

15 365

4 953

3 106

4 694

26 476

389

2 273

57 256
Натрупана амортизация

-

(549)

(521)

(227)

(12 486)

(232)

-

(14 015)
Балансова стойност

15 365

4 404

2 585

4 467

13 990

157

2 273

43 241


4. Доходи на акция
Основният доход на акция е изчислен, като е разделен нетният доход, приписван на акционерите, на средно-претегления брой на акциите в обращение за периода.
Средно-претегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход на акция, както и нетната печалба подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, е както следва:


31.12.2007 31.12.2006

лв. лв.
Печалба, принадлежаща на акционерите 4 032 000 2 996 000

Средно-претегленият брой на обикновени акции в 16 924 560 898 286


обращение

Основен доход на акция (лева за акция) 0.24 3.34
Каталог: regulation
regulation -> Отчет за дохода 4 Междинен отчет за паричните потоци
regulation -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
regulation -> Наредба №7 от 14 януари 1999 Г. За регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в република българия
regulation -> Отчет за доходите 5 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци 6
regulation -> Отчет за дохода 4 Междинен отчет за паричните потоци
regulation -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
regulation -> Кн. 2/2004 г., стр. 219; кн. 3/2004 г., ст
regulation -> Синдикат на българските учители българска работническа федерация "спорт и здраве"
regulation -> Наредба №9 от 19. 11. 2003 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница