Отчет за докторантите 50 Приложение 9 таблици за участието на учени от звеното в подготовката на специалисти 54страница1/13
Дата13.09.2016
Размер2.14 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ОТЧЕТЕН

ДОКЛАД


2001 г.


София
СЪДЪРЖАНИЕ

1. ВРЪЗКА НА НАУЧНАТА ПРОБЛЕМАТИКА НА ИМИ С НАЦИОНАЛНИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРИОРИТЕТИ 3

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 4

2.1. НАЙ-ВАЖНИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗ 2001 Г. 4

2.2. НАЙ-ВАЖНО НАУЧНО - ПРИЛОЖНО ПОСТИЖЕНИЕ ПРЕЗ 2001 г. 4

2.3.НАУЧНО-ПРИЛОЖНО ПОСТИЖЕНИЕ В РЕЗУЛТАТ ОТ МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 53. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 6

3.1. В рамките на договори и спогодби на ниво АкадемиЯ: 6

3.2. Преки междуинститутски договори и споразумениЯ 6

4. УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ 7

4.1. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСОКА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 7

4.2. ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (МАГИСТРИ И БАКАЛАВРИ) 7

4.3. СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ 8

4.4. РАБОТА С ИЗЯВЕНИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ 8

5. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 8

6. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИМИ 9

7. СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ИМИ В ИЗДАТЕЛСКАТА И ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 9

7.1. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 9

7.2. Издателска дейност 9

приложения 11

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - НАУЧНИ ПРОЕКТИ РАЗРАБОТВАНИ ПРЕЗ 2001 г. 12

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ НА ИМИ 23

Приложение 6 - СПРАВКА ЗА ЩАТНИЯ СЪСТАВ 47

Приложение 7 - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЩАТНИЯ СЪСТАВ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ КЪМ 31.12.2001 г. 49

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 – Отчет за докторантите 50

Приложение 9 - ТАБЛИЦИ ЗА УЧАСТИЕТО НА УЧЕНИ ОТ ЗВЕНОТО В ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ 54

Приложение 10 - СПРАВКА ЗА ЕКСПЕРТНАТА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ИМИ 68

Приложение 11 - международна научна дейност 73

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ 85

Приложение 13 - СПИСЪК НА УЧЕНИ УЧАСТВУВАЩИ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ 86

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИ МЕРOПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ИМИ ПРЕЗ 2002 И 2003 90


1. ВРЪЗКА НА НАУЧНАТА ПРОБЛЕМАТИКА НА ИМИ С НАЦИОНАЛНИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРИОРИТЕТИ

Продължавайки традициите от предходните години и през 2001 г. научно-изследователската и научно-приложната дейност на ИМИ беше свързана основно със следните национални и международни приоритети:  • Развитие на фундаменталната наука, стабилизация на изследователския потенциал, съхранение и разширение на научната проблематика, както и вписването й в международния научен обмен чрез участие в изграждащите се интернационални изследователски мрежи;

  • Развитие на информационните технологии с цел изграждане на глобална информационна общност, включваща развитие на софтуер за високопроизводителни компютърни и мрежови системи, разпределено ползване на високопроизводителни системи, софтуерни технологии за статистически системи, информационни системи в медицината, електронни речници на българския език, мултимедии и телематика, защита на данни;

  • Екология и възпроизводство на околната среда - моделиране на биологически процеси;

  • Възпроизводство и развитие на човешки ресурси: подготовка на докторанти, обучение и работа с изявени ученици – международни олимпиади и състезания, учители и студенти, подготовка на магистри, докторанти и студенти за научна работа чрез включването им в пряка научно-изследователска дейност.

През отчетния период сътрудниците на ИМИ (разделени в 19 секции) са работили по над 80 научни теми (проблематики), основна част от които са групирани в 26 проекта, финансирани от бюджета на БАН, 21 договора с МОН (математика - 16, информатика - 5) и 46 с международни и други организации.

Доказателство за връзката на научната проблематика на Института с международните приоритети е и сътрудничеството на ИМИ с чуждестранни и международни организации и фондации:

IREX –1, договори с чуждестранни фондации - 6, ( ЮНЕСКО – 2, EU-COST-256 – 1; Socrates – 1; V-та рамкова програма на ЕС – 1; DAAD – 1 ); сътрудничество с редица университети (Приложение 11) и др.
С П Р А В К А

за научните публикации на сътрудниците на ИМИ през 2001 година1.

Излезли от печат, в т.ч.

241
в чужбина

189
у нас

52

2.

Приети за печат, в т.ч.

134
в чужбина

90
у нас

44

3.

Издадени научни книги,в т.ч.

9
в чужбина

6
у нас

3

4.

Учебници и печатни учебни пособия

21

5.

Научно популярни и публицистични издания

29Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница