Отчет за финансовото изпълнение 44 бюджетни кредити към 31. 12. 2006 г. 50 Консолидирани отчети 61 ситуация по страни и по инструменти 69страница4/18
Дата13.09.2016
Размер2.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА 2006 г. ЗА 6-и, 7-и, 8-и И 9-и ЕФР (млн. EUR)

 

 

 

 

 

Забележки

31.12.2006 г.

31.12.2005 г.

Нетен стопански резултат

 

-2.924,04

-2.526,40

Увеличение на провизиите

2.7

-1,75

6,36

Корекция за финансовите приходи

17

0,07

-1,40

Корекция за оперативните приходи

2.1

0,04

0,30

Корекции за отчетност на базата на текущо начисляване

15

195,39

59,42

Финансови разходи

18

0,14

0,19

Увеличение на провизията за банкови такси

9.3

-0,04

-0,03

Намаление на операциите за приключване

4

2,73

5,85

Парични потоци от оперативни дейности

 

-2.727,46

-2.455,71

 

 

 

 

Вноски на държавите-членки

1

2.525,82

2.199,70

Парични потоци от финансови дейности

 

2.525,82

2.199,70

 

 

 

 

Нетно увеличение/намаление на парите и паричните еквиваленти

 

-201,64

-256,01

 

 

 

 

Салдо на касата в началото на периода

8

270,55

261,89

Гаранционни сметки на STABEX в началото на периода

6

371,88

430,17

Сметка за Конго

7

19,67

106,83

Сметка SWIFT

9.2

-119,23

 0,00

Пари и парични еквиваленти в началото на периода

 

542,87

798,88

 

 

 

 

Салдо на касата в края на периода

8

96,48

270,55

Гаранционни сметки на STABEX в края на периода

6

191,60

371,88

Сметка за Конго

7

3,42

19,67

Сметка SWIFT

9.2

49,73

-119,23

Пари и парични еквиваленти в края на периода

 

341,23

542,87КОНСОЛИДИРАН отчет за промените в капитала ЗА 2006 г. ЗА 6-и, 7-и, 8-и И 9-и ЕФР (млн. EUR)

Капитал на фонда

Непоискани средства

Поискан капитал

Натрупани резерви

Резерви

Общо собствен капитал
a)

b)

(c)=(a)-(b)

e)

(d)

(h)=(e)+(d)+(c)

бележки

10

10

10

11

12
Крайно салдо за 2004 г.

42.250,15

17.210,15

25.040,00

-24.261,09

1.033,84

1.812,75


Вноски
-2.350,00

2.350,002.350,00

Увеличение на капитала

627,00

627,00

Трансфери от предишни ЕФРНетен стопански резултат


-2.526,40
-2.526,40

Други движенияКрайно салдо за 2005 г.

42.877,15

15.487,15

27.390,00

-26.787,49

1.033,84

1.636,35


Вноски
-2.510,00

2.510,002.510,00

Увеличение на капитала

122,00

122,00

Трансфери от предишни ЕФРНетен стопански резултат


-2.924,04
-2.924,04

Други движенияКрайно салдо за 2006 г.

42.999,15

13.099,15

29.900,00

-29.711,53

1.033,84

1.222,31СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ШЕСТИ ЕФР ЗА 2006 г. (млн. EUR)

 

Забележки

31.07.2006 г.

31.12.2005 г.

ТЕКУЩИ АКТИВИ

 

 

 

Вноски за получаване

1

0,00

0,00

Длъжници

2

0,00

9,13

Нетно предварителното финансиране

3

0,00

37,01

Други текущи активи

4

0,00

2,85

Свързващи сметки

5

2.279,31

2.355,51

Пари и парични еквиваленти


Гаранционни сметки на STABEX

 6

0,00

0,00

Специален фонд за ДР Конго

7

0,00

0,00

Налични пари в банки

8

0,00

0,00

ОБЩО АКТИВИ

 

2.279,31

2.404,50

 

 

 

 

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

 

 

 

Платими сметки

9

0,00 

38,77

Свързващи сметки

5

2.279,31

2.279,31

ОБЩО ПАСИВИ

 

2.279,31

2.318,07

 

 

 

 

НЕТНИ АКТИВИ

 

0,00 

86,43

 

 

 

 

ФОНДОВЕ И РЕЗЕРВИ

 

 

 

Поискан капитал на фонда

10

7.560,00

7.560,00

Резултати, пренесени от предишни години

11

-7.290,58

-7.243,09

Резултат за годината
-10,36

-47,49

Резерви

12

-259,06

-182,99

ФОНДОВЕ И РЕЗЕРВИ

 

0,00

86,43
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница