Отчет за финансовото изпълнение 44 бюджетни кредити към 31. 12. 2006 г. 50 Консолидирани отчети 61 ситуация по страни и по инструменти 69страница6/18
Дата13.09.2016
Размер2.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА СЕДМИ ЕФР ЗА 2006 г. (млн. EUR)

 

Забележки

31.12.2006 г.

31.12.2005 г.

ТЕКУЩИ АКТИВИ

 

 

 

Вноски за получаване

1

0,00

 0,00

Длъжници

2

17,06

17,46

Нетно предварителното финансиране

3

203,75

287,54

Други текущи активи

4

0,00

0,00

Свързващи сметки

5

2.279,31

2.279,31

Пари и парични еквиваленти


Гаранционни сметки на STABEX

 6

0,00

0,00

Специален фонд за ДР Конго

7

0,00

0,00

Налични пари в банки

8

0,00

0,00

ОБЩО АКТИВИ

 

2.500,12

2.584,30

 

 

 

 

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

 

 

 

Платими сметки

9

92,62

148,21

Свързващи сметки

5

1.868,50

1.582,59

ОБЩО ПАСИВИ

 

1.961,12

1.730,80

 

 

 

 

НЕТНИ АКТИВИ

 

539,00

853,50

 

 

 

 

ФОНДОВЕ И РЕЗЕРВИ

 

 

 

Поискан капитал на фонда

10

10.940,00

10.940,00

Резултати, пренесени от предишни години

11

-9.527,36

-9.233,99

Резултат за годината
-187,83

-293,37

Резерви

12

-685,81

-559,14

ФОНДОВЕ И РЕЗЕРВИ

 

539,00

853,50ОТЧЕТ ЗА СТОПАНСКИЯ РЕЗУЛТАТ ЗА СЕДМИ ЕФР ЗА 2006 г. (млн. EUR)

 

Забележки

Разходи на касова основа за 2006 г.

Увеличение на предварителното финансиране

Увеличение на начислените разходи

Разходи на базата на текущо начисляване за 2006 г.

Разходи на базата на текущо начисляване за 2005 г.

Оперативна лихва

2.1

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмирана помощ

 

88,71

-27,43

-10,60

105,55

194,78

Макроикономическа подкрепа

 

 

 

 

 

 

Секторна политика

 

 

 

 

 

 

Проекти между държави от АКТБ

 

 

-50,00

-41,33

8,67

9,55

Лихвени субсидии

 

-0,01

 
-0,01

0,02

Спешна помощ

 

 
-0,21

-0,21

0,01

Помощ за бежанци

 

-0,18

-0,18

- 0,66

-0,66

0,49

Фонд за борба със СПИН

 

 

 

 

 

 

Рисков капитал

 

5,46

 

 

5,46

12,23

STABEX

 

51,71

 

 

51,71

50,40

Sysmin

 

12,74

0,24

4,09

16,59

8,28

Трансфери от предишни ЕФР

 

0,78

-6,63

-6,95

0,46

14,83

Структурно приспособяване

 

0,03

 
0,03

0,03

Намаляване на дълга

 

 

 

0,06

0,06

0,07

Подкрепа за институциите
 

 

 

 

 

Постъпления от компенсации за износ

 

 

 

 

 

 

Фонд за Конго

 

 

 

 

 

 

Оперативни разходи

 

159,24

-84,01

-55,59

187,66

290,69

 

 

 

 

 

 

 

Административни и финансови разходи

13

 

 

 

 

 

Общо разходи (касова основа)

14

159,24

 
 

 

Корекции за отчетност на базата на текущо начисляване

15

28,42

-84,01

-55,59

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ / Текущо начисляване (2)

16

187,66187,66

290,69

 

 

 

 

 

 

 

НЕТНИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ (2-1)

 

187,66

 

 

187,66

290,69

 

 

 

 

 

 

 

Финансови приходи

17

 

 

 

 

 

Финансови разходи

18

 

 

 

 

 

Провизии

2.7

-0,18

 

 

-0,18

-2,68

Излишък/(дефицит) от финансови дейности (3)

 

-0,18

 

 

-0,18

-2,68

 

 

 

 

 

 

 

НЕТЕН СТОПАНСКИ РЕЗУЛТАТ (1-2+3)

 

-187,83

 

 

-187,83

-293,37
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница