Отчет за финансовото изпълнение 44 бюджетни кредити към 31. 12. 2006 г. 50 Консолидирани отчети 61 ситуация по страни и по инструменти 69страница8/18
Дата13.09.2016
Размер2.3 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

1.10.БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТИТЕ


Бележки към счетоводния баланс

  1. Вноски за получаване

В таблица 1 са показани подробни данни за вноските, поискани и получени през 2006 г. Вноската на ЕИБ е сумата от специалната вноска за Конго (виж бележка 10) и трансфер от 20 млн. EUR, посочен в бележка 10.

Таблица 1млн. EUR

Вноски

%

Поискани през 2005 г.

Получени през 2005 г.

Вноски за получаване към 31.12.2005 г.

Поискани през 2006 г.

Получени през 2006 г.

Вноски за получаване към 31.12.2006 г.

Общо поискани

Австрия

2,65

61,75

61,75

 

66,52

66,52

 

248,44

Белгия

3,92

91,34

91,34

 

98,39

98,39

 

367,50

Дания

2,14

49,86

49,86

 

53,71

53,71

 

200,63

Финландия

1,48

34,48

34,48

 

37,15

37,15

 

138,75

Франция

24,30

566,19

594,85

13,72

609,93

623,65

 

2.278,13

Германия

23,36

544,29

544,29

 

586,34

586,34

 

2.190,00

Гърция

1,25

29,13

29,13

 

31,38

31,38

 

117,19

Ирландия

0,62

14,45

14,45

 

15,56

15,56

 

58,13

Италия

12,54

292,18

292,18

 

314,75

314,75

 

1.175,63

Люксембург

0,29

6,76

6,76

 

7,28

7,28

 

27,19

Нидерландия

5,22

121,63

121,63

 

131,02

131,02

 

489,38

Португалия

0,97

22,60

22,60

 

24,35

24,35

 

90,94

Испания

5,84

136,07

136,07

 

146,58

146,58

 

547,50

Швеция

2,73

63,61

63,61

 

68,52

68,52

 

255,94

Обединеното кралство

12,69

295,68

295,68

 

318,52

318,52

 

1.189,69

8-и ЕФР на ЕИБ

 

20,00

20,00

 

 

 

 

120,00

STABEX

 

 

 

 

 

 

 

1.800,00

ОБЩО 8-и ЕФР

 

2.350,00

2.378,66

13,72

2.510,00

2.523,72

0,00 

11.295,00

9-и ЕФР ЕИБ

 

 

 

 

 

 

 

105,00

ОБЩО 9-и ЕФР

 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

0,00 

105,00

ОБЩО

100,00

2.350,00

2.378,66

13,72

2.510,00

2.523,72

0,00 

11.400,00
  1. Длъжници

Данните за този бюджетен ред са показани в таблица 2:

Таблица 2
млн. EUR

Длъжници

Забележки

6-и

7-и

8-и

9-и

Общо към 31.12.2006 г.

Общо към 31.12.2005 г.

Лихва за забавени вноски

2.1

 

 

 

2,09

2,09

2,13

Лихва за забавени вноски - STABEX

2.2

 

 

 

0,79

0,79

0,79

Лихва за получаване - европейски банки

2.3

 

 

 

0,88

0,88

0,84

Лихва за получаване – гаранция за STABEX

2.4

 

 
0,61

0,61

0,72

Нареждания за събиране, които следва да бъдат издадени

2.5

 

14,54

62,38

119,67

196,58

122,15

Открити събирания

2.6

 

5,38

8,35

6,68

20,40

18,52

- Трудно събираеми задължения

2.7

 

2,87

0,11

1,65

4,63

6,37

ОБЩО

 

0,00 

17,06

70,61

129,07

216,74

138,77

В съответствие с разпоредбите на Споразумението от Котону в счетоводния баланс за 9-ия ЕФР са включени приходите от лихви. Единствено изключение е лихвата, натрупана от гаранционните сметки на STABEX, която е представена в 8-и ЕФР, тъй като този инструмент за помощ не участва в 9-ия ЕФР (вж. бележки 6 и 17).(2.1) Лихви за забавени вноски

В съответствие с член 40, параграф 4 от Финансовия регламент за 9-ия ЕФР на държавите-членки се начислява лихва, ако закъснеят с плащането на поисканите вноски. Тези средства могат да се използват за финансиране на проекти. Лихвата води до ефективно увеличение на общите бюджетни кредити на фонда и представлява негов единствен източник на оперативни приходи (вж. отчет за стопанския резултат).В таблица 2.1 са представени данни за начислените лихви, впоследствие заплатени от държавите-членки.

Таблица 2.1млн. EUR

Лихва за забавени плащания 31.12.2006 г.

Салдо към 31.12.2005 г.

Дължима лихва 2006 г.

Платена лихва 2006 г.

Салдо към 31.12.2006 г.

Австрия

 

 

 

 

Белгия

0,01
0,01

 

Дания

 
 

 

Финландия

 
 

 

Франция

1,04

0,02

0,05

1,00

Германия

 
 

 

Гърция

 

0,01

0,01

 

Ирландия

 

0,02

0,02

 

Италия

 
 

 

Люксембург

 
 

 

Нидерландия

 
 

 

Португалия

 

 

 

 

Испания

0,06
 

0,06

Швеция

 

0,00

0,00

 

Обединеното кралство

1,02
 

1,02

ОБЩО

2,13

0,06

0,09

2,09


(2.2) Лихви за забавени вноски STABEX

Всички вноски за STABEX са получени преди началото на финансова година 2006. Показаните суми за дължима лихва представляват пренесено отрицателно салдо и съответстват на лихвата, която дължи Франция.(2.3) Лихва за получаване – европейски банки и основна сметка на STABEX

Тази сума представлява лихва, натрупана по сметки в европейски банки и по текущата сметка на STABEX през финансова година 2006, но които не са били внесени по банкова сметка преди 2007 г.(2.4) Лихва за получаване – гаранционни сметки STABEX

Тази сума представлява лихва, натрупана по гаранционните сметки на STABEX през финансова година 2006, но които не са били внесени по банкова сметка преди 2007 г. Тази лихва принадлежи на съответните държави бенефициери.(2.5) Нареждания за събиране, които следва да бъдат издадени

За прилагане на принципите на текущо начисляване разпоредителят с бюджетни кредити е изчислил размера на авансите за събиране, за които още не са издадени нареждания за събиране.

В таблица 2.2 са посочени подробни данни.

Таблица 2.2


млн. EUR

Нареждания за събиране, които следва да бъдат издадени

6-и ЕФР

7-и ЕФР

8-и ЕФР

9-и ЕФР

ОБЩО

Общо към 31.12.2006 г.
14,54

62,38

119,67

196,58

Общо към 31.12.2005 г.

2,38

15,38

53,19

51,19

122,15

Увеличение

-2,38

-0,85

9,19

68,48

74,44

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница