Отчет за финансовото изпълнение 44 бюджетни кредити към 31. 12. 2006 г. 50 Консолидирани отчети 61 ситуация по страни и по инструменти 69страница9/18
Дата13.09.2016
Размер2.3 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18


(2.6) Събирания

Салдото при приключване на нарежданията за събиране представлява стойността на нарежданията за събиране, които са издадени, но не са платени в края на годината.(2.7) Провизия за трудно събираеми задължения

В съответствие със стандарт IPSAS 19 счетоводителят е определил провизия за трудно събираеми задължения, която зависи от два фактора:

Възраст на задължението, като се прилага провизия от 20% от стойността в еуро за всяка година, през която задължението не е платено

Оценка на риска от несъбиране в сътрудничество с разпоредителя с бюджетни кредити.

Потенциалните загуби от валутния курс (при нареждания за събиране, които не са издадени в еуро) не са взети под внимание, тъй като те не се смятат за съществени.

Данните за тази провизия са показани в таблица 2.4:Таблица 2.4

млн. EUR

Провизия за трудно събираеми задължения

6-и ЕФР

7-и ЕФР

8-и ЕФР

9-и ЕФР

ОБЩО

Салдо към 31.12.2006 г.

 

2,87

0,11

1,65

4,63

Салдо към 31.12.2005 г.

3,49

2,69

0,19

 

6,37

Увеличение

-3,49

0,18

-0,08

1,65

-1,75

 1. Нетно предварителното финансиране

Съгласно принципите на текущо начисляване авансовите плащания се определят като активи. Данните за откритото предварително финансиране са предоставени от разпоредителя с бюджетни кредити (вж. таблица 3.1) и са намалени с откритите събирания на авансите и с изчислените данни за нарежданията за събиране, които следва да бъдат издадени, както е показано в таблица 3.

Таблица 3
млн. EUR

Нетно предварителното финансиране

бележки

6-и ЕФР

7-и ЕФР

8-и ЕФР

9-и ЕФР

ОБЩО 31.12.2006 г.

ОБЩО 31.12.2005 г.

Предварително финансиране

3.1

 

223,67

959,66

1.841,04

3.024,37

2.442,90

Аванси за управление на стипендии за обучение

3.2

 

 

 

1,58

1,58

1,96

-открити събирания

2.3
  5,38

 8,35

 6,68

20,40 

18,52

-Нареждания за събиране, които следва да бъдат издадени

2.5

 

14,54

62,38

119,67

196,58

122,15

ОБЩО

 

 0,00

203,75

888,93

1.716,28

2.808,96

2.304,20

(3.1) Предварително финансиране

Много договори предвиждат заплащането на аванс преди започване на строителни работи, доставка на стоки или предоставяне на услуги. Понякога графикът на плащане в договора предвижда плащане в предплата въз основа на докладите за напредъка. Авансите, които обикновено се плащат във валутата на страната или територията, където се осъществява проектът, се водят отделно по сметките на разпоредителя с бюджетни кредити, за да могат да бъдат приключени.

Таблицата по-долу обобщава дължимите аванси (без програмите за структурно приспособяване и програмата за пряко бюджетно подпомагане), записани в сметките на разпоредителя с бюджетни кредити в края на годината. Превръщането в EUR се прави по официалния валутен курс на 31 декември 2006 г.

Таблица 3.1


млн. EUR

Предварително финансиране

6-и ЕФР

7-и ЕФР

8-и ЕФР

9-и ЕФР

ОБЩО

Общо към 31.12.2006 г.

 

223,67

959,66

1.841,04

3.024,37

Общо към 31.12.2005 г.

47,67

307,68

1.063,75

1.023,80

2.442,90

Увеличение

-47,67

-84,01

-104,09

817,23

581,46

(3.2) Аванси за управление на стипендии за обучение

Тази сума съответства на авансите, платени на външни органи за управлението на стипендии за обучение. 1. Други текущи активи

Тази сума обхваща всички плащания/постъпления, които трябва да бъдат окончателно разпределени по съответните проекти, както е показано в таблица 4.

Таблица 4млн. EUR

Други текущи активи

6-и ЕФР

9-и ЕФР

Общо към 31.12.2006 г.

Общо към 31.12.2005 г.

Разходи за приключване

 

2,65

2,65

2,85

Обезценяване

 

0,00

0,00

0,00

Приходи за регулиране

 

-2,12

-2,12

-0,06

Неизплатено салдо по нарежданията за събиране

 

0,42

0,42

0,51

ОБЩО

0,00

0,95

0,95

3,31

 1. Свързващи сметки

За по-голяма ефективност има само една каса за всички ЕФР, които са в процес на изпълнение; в резултат на това се осъществяват операции между отделните ЕФР, които се компенсират чрез свързващите сметки между различните счетоводни баланси.

Салдата по свързващите сметки към 31.12.2006 г. са изложени в таблици 5 и 5.1.Таблица 5

 

млн. EUR

Свързващи сметки

6-и ЕФР

7-и ЕФР

8-и ЕФР

9-и ЕФР

Общо към 31.12.2006 г.

Общо към 31.12.2005 г.

към/от 6-и ЕФР
2.279,31

-2.065,45

-213,85
-76,20

към/от 7-и ЕФР

-2.279,311.868,50

-410,80

-696,71

към/от 8-и ЕФР

2.065,45-2.450,58

-385,12

1.136,49

към/от 9-и ЕФР

213,85

-1.868,50

2.450,58
795,93

-363,58

 

0,00 

410,80

385,12

-795,93

0,00

0,00  Таблица 5.1

  (млн. EUR)

  Свързващи сметки

  6-и ЕФР

  7-и ЕФР

  8-и ЕФР

  9-и ЕФР

  ОБЩО

  2006 г.

   

   

   

   

   

  Активи

  2.279,31

  2.279,31

  2.450,58

  1.868,50

  8.877,69

  Пасиви

  2.279,31

  1.868,50

  2.065,45

  2.664,43

  8.877,69

  Общо за 2006 г.

  0,00

  410,80

  385,12

  -795,93

  0,00

  2005 г.

   

   

   

   

   

  Активи

  2.355,51

  2.279,31

  928,96

  1.582,59

  7.146,37

  Пасиви

  2.279,31

  1.582,59

  2.065,45

  1.219,01

  7.146,37

  Общо за 2005 г.

  76,20

  696,71

  -1.136,49

  363,58

  0,00
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница