Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход


Полезен живот на амортизируеми активистраница11/59
Дата22.07.2016
Размер2.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   59

Полезен живот на амортизируеми активи


Ръководството преразглежда полезния живот на амортизируемите активи в края на всеки отчетен период.

Към 31 декември 2009 г. ръководството определя полезния живот на активите, който представлява очакваният срок на ползване на активите от Групата. Преносните стойности на активите са анализирани в пояснения 12 и 8. Действителният полезен живот може да се различава от направената оценка поради техническо и морално изхабяване, предимно на софтуерни продукти и компютърно оборудване.


   1. Задължение за изплащане на дефинирани доходи


Ръководството оценява веднъж годишно с помощта на независим актюер задължението за изплащане на дефинирани доходи. Действителната стойност на задължението може да се различава от предварителната оценка поради нейната несигурност. Оценката на задължението за изплащане на дефинирани доходи на стойност 43 хил.лв. (2008 г.: 0 лв.) Оценката на задълженията е базирана на стандартни проценти на инфлацията, очаквана промяна на вероятност за оттегляне и смъртност. Бъдещи увеличения на заплатите също се вземат под внимание. Дисконтовите фактори се определят към края на всяка година като се взима предвид доходността на държавни ценни книжа.
   1. Бизнес комбинации


При първоначалното им признаване активите и пасивите на придобитите дружества са включени в консолидирания баланс с тяхната справедлива стойност. При изчисляване на справедливата стойност ръководството използва оценки на бъдещите парични потоци и дисконтови фактори, които обаче могат да се различават от действителните резултати. Всички промени в оценката след първоначалното признаване биха се отразили върху стойността на репутацията. Информация относно придобитите активи и пасиви е представена в пояснение 5.

 1. База за консолидация

  1. Инвестиции в дъщерни предприятия


Дъщерните предприятия включени в консолидацията са както следва:

Име на дъщерното предприятие

Страна на учредяване

Основна дейност

2009

2008

%

%
Централна Кооперативна Банка АД

България

Финансов сектор

75.88%

75.78%

ЗАД Армеец

България

Финансов сектор

87.90%

83.60%

ЦКБ Груп ЕАД

България

Финансов сектор

100.00%

100.00%

ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕООД

България

Финансов сектор

100.00%

100.00%

ЗАЕД ЦКБ Живот

България

Финансов сектор

100.00%

100.00%

ЗОК ЦКБ

България

Финансов сектор

100.00%

100.00%

ЦКБ Македония АД

Македония

Финансов сектор

82.57%

82.57%

ПОАД ЦКБ Сила

България

Финансов сектор

89.31%

89.31%

ДПФ ЦКБ Сила

България

Финансов сектор

100.00%

100.00%

УПФ ЦКБ Сила

България

Финансов сектор

100.00%

100.00%

ППФ ЦКБ Сила

България

Финансов сектор

100.00%

100.00%

Химимпорт Холандия Б.В.

Холандия

Финансов сектор

100.00%

100.00%

Проучване и добив на нефт и газ АД

България

Производство и търговия

54.24%

53.66%

Зърнени Храни България АД

България

Производство и търговия

61.21%

59.81%

Българска петролна рафинерия ЕООД

България

Производство и търговия

100.00%

100.00%

Слънчеви лъчи Комерс ЕООД

България

Производство и търговия

0.00%

100.00%

Слънчеви лъчи Провадия ЕООД

България

Производство и търговия

100.00%

100.00%

Българска сондажна компания ЕООД

България

Производство и търговия

0.00%

100.00%

Прайм Лега Консулт ООД

България

Услуги

70.00%

70.00%

СК ХГХ Консулт ООД

България

Услуги

59.34%

59.34%

Омега Финанс ООД

България

Производство и търговия

96.00%

96.00%

Геофизични изследвания ЕООД

България

Производство и търговия

0.00%

100.00%

Софгеопроучване ЕООД

България

Производство и търговия

100.00%

100.00%

ПДНГ –Сервиз ЕООД

България

Производство и търговия

100.00%

100.00%

Петрогаз Антика ЕООД

България

Производство и търговия

0.00%

100.00%

Издателство геология и минерални ресурси ООД

България

Производство и търговия

70.00%

70.00%

Химимпорт Груп ЕАД

България

Производство и търговия

100.00%

100.00%

Булхимтрейд ООД

България

Производство и търговия

60.00%

60.00%

Химойл Трейд ООДБългария

Производство и търговия

60.00%

60.00%

ПДНГ Ойл АД

България

Производство и търговия

0.00%

100.00%

Рабър Трейд ООД

България

Производство и търговия

60.00%

60.00%

Оргахим Трейдинг 2008 ООД

България

Производство и търговия

60.00%

60.00%

Химцелтекс ООД

България

Производство и търговия

60.00%

60.00%

Фертилайзърс ТрейдООД

България

Производство и търговия

52.00%

52.00%

Диализа България ООД

България

Производство и търговия

50.00%

50.00%

Химимпорт Фарма АД

България

Производство и търговия

60.00%

60.00%

Силико 07 ООД

България

Производство и търговия

50.00%

50.00%

Еколенд Инжинеринг ООД

България

Производство и търговия

0.00%

52.00%

Каме България ООД

България

Производство и търговия

0.00%

75.00%

Медицински център Хелт Медика ООД

България

Производство и търговия

90.00%

51.00%

Химснаб АД София

България

Производство и търговия

93.33%

93.33%

Бранд Ню Айдиъс ЕООД

България

Производство и търговия

100.00%

100.00%

Ай Ти Системс Консулт ЕООД

България

Производство и търговия

100.00%

100.00%

Арис 2003 ЕООД

България

Производство и търговия

100.00%

100.00%

Анитас 2003 ЕООД

България

Производство и търговия

100.00%

100.00%

Бургаска Мелница ЕООД

България

Производство и търговия

0.00%

100.00%

Голяма Добруджанска Мелница ЕАД

България

Производство и търговия

100.00%

0.00%

Химтранс ООД

България

Производство и търговия

60.00%

60.00%

Транскар сервиз ЕООД

България

Морски и речен транспорт

0.00%

100.00%

Корабно Машиностроене АД

България

Морски и речен транспорт

0.00%

51.81%

Транс интеркар ЕООД

България

Морски и речен транспорт

100.00%

100.00%

МАЯК КМ АД

България

Морски и речен транспорт

94.25%

77.19%

Порт Балчик АД

България

Морски и речен транспорт

100.00%

100.00%

Българска Корабна Компания ЕАД

България

Морски и речен транспорт

100.00%

100.00%

Параходство Българско Речно Плаване АД

България

Морски и речен транспорт

82.89%

80.96%

ВиТиСи АД

България

Морски и речен транспорт

51.00%

51.00%

Пристанище Леспорт АД

България

Морски и речен транспорт

99.00%

99.00%

Леспорт Проджект Мениджмънт ЕООД

България

Морски и речен транспорт

100.00%

0.00%

Българска Логистична Компания ЕООД

България

Морски и речен транспорт

100.00%

0.00%

Бългериан Авиейшън Груп ЕАД

България

Въздушен транспорт

100.00%

100.00%

България Ер АД

България

Въздушен транспорт

99.99%

99.99%

Хемус Еър ЕАД

България

Въздушен транспорт

0.00%

100.00%

Молет ЕАД

България

Въздушен транспорт

100.00%

100.00%

Еърпорт Сървисиз ЕООД

България

Въздушен транспорт

100.00%

100.00%

Инвестиционна Компания Галата АД

България

Недвижими имоти

0.00%

60.00%

Голф Шабла АД

България

Недвижими имоти

65.00%

65.00%

Спортен Комплекс Варна АД

България

Недвижими имоти

65.00%

65.00%

Енергопроект АД

България

Строителен и инженерен сектор

83.20%

83.20%

Триплан Архитектс ООД

България

Строителен и инженерен сектор

100.00%

0.00%

Булхимекс ООД

Германия

Недвижими имоти

100.00%

100.00%

  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   59


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница