Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доход


Придобиване на 2.08% от капитала на Параходство БРП АДстраница14/59
Дата22.07.2016
Размер2.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   59

Придобиване на 2.08% от капитала на Параходство БРП АД


През 2009 г. Групата е придобила 2.08% участие в капитала на Параходство БРП АД и в резултат на придобиването е призната положителна репутация в размер на 580 хил.лв.

Придобиването е извършено както следва:


2009
000 лв.Стойност на придобиване – платена с парични средства:
- Цена на придобиване

1 779Справедлива стойност на придобитите нетни активи (вж. по-долу)

1 199
 

Репутация

580

Справедливата стойност на придобитите нетни активи е както следва
Справедлива стойност

Балансова стойност на придобитото дружество
2009

2009
000 лв.

000 лв.


Имоти, машини и съоръжения

71 084

71 084

Други нематериални активи

104

104

Инвестиционни имоти

-

-

Инвестиции в дъщерни дружества

2 266

2 266

Финансови активи

24

24

Материални запаси

1 323

1 323

Вземания и други активи

5 727

5 727

Парични средства

524

524

Задължения

(23 408)

(23 408)

Нетни активи

57 644

57 644

Придобити нетни активи

1 199

    1. Придобиване на 1.30% от капитала на ПДНГ АД


През 2009 г. Групата е придобила 1.30 % участие в капитала на ПДНГ АД и в резултат на придобиването е призната отрицателна репутация в размер на 252 хил. лв.

Придобиването е извършено както следва:


2009
000 лв.Стойност на придобиване – платена с парични средства:
- Цена на придобиване

171Справедлива стойност на придобитите нетни активи (вж. по-долу)

423
 

Превишение на справедливата стойност на придобитите нетни активи над стойността на инвестицията

(252)

Справедливата стойност на придобитите нетни активи е както следва:
Справедлива стойност

Балансова стойност на придобитото дружество
2009

2009
000 лв.

000 лв.


Имоти, машини и съоръжения

41 830

41 830

Други нематериални активи

2 372

2 372

Инвестиционни имоти

-

-

Инвестиции в дъщерни дружества

8 244

8 244

Финансови активи

623

623

Материални запаси

8 691

8 691

Вземания и други активи

38 089

38 089

Парични средства

1 240

1 240

Задължения

(68 529)

(68 529)

Нетни активи

32 560

32 560

Придобити нетни активи

423    1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   59


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница